Γιώργος Ντισλής vs. Τάσος Μανιάτης

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 12, Τάσος Μανιάτης: 13


20/3/2021

Πρώτος τελικός του 8ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Πρωταθλήματος 2021, μεταξύ του Γιώργου Ντισλή (handofdooom) και του Τάσου Μανιάτη (FAETHON).

Αν κερδίσει ο Μανιάτης, θα παιχτεί και δεύτερος οριστικός τελικός.


Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Expert (-0.0105) Total Error Expert (-0.0135)
World Class (-0.0078) Checker Play Expert (-0.0129)
Intermediate (-0.0321) Cube Play Advanced (-0.0165)
5.25 Performance Rating 6.73

Γιώργος Ντισλής  Τάσος Μανιάτης 
World Class (-0.0062) Game 1 World Class (-0.0087)
Expert (-0.0149) Game 2 Expert (-0.0115)
World Champ. (-0.0029) Game 3 World Class (-0.0050)
Intermediate (-0.0299) Game 4 Expert (-0.0126)
World Champ. (+0.0000) Game 5 World Champ. (-0.0037)
Intermediate (-0.0315) Game 6 Beginner (-0.0585)
World Champ. (+0.0000) Game 7 Advanced (-0.0202)
World Champ. (-0.0004) Game 8 Advanced (-0.0189)
Expert (-0.0127) Game 9 World Class (-0.0054)
Advanced (-0.0202) Game 10 World Champ. (-0.0048)
World Champ. (-0.0019) Game 11 Intermediate (-0.0338)
World Champ. (-0.0023) Game 12 World Class (-0.0064)
World Champ. (+0.0000) Game 13 World Champ. (+0.0000)
World Champ. (-0.0019) Game 14 World Champ. (-0.0045)

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
24(6) Move Errors 27(10)
-1.902(-18.59%) Equity lost (cost) -2.732(-26.22%)
     
4(3) Double Errors 4
-0.465(-3.51%) Equity lost (cost) -0.223(-1.00%)
     
1(1) Take Errors 2(1)
-0.500(-2.00%) Equity lost (cost) -0.453(-3.61%)
     
29(10) Total Error 33(11)
-2.866(-24.11%) Equity lost (cost) -3.408(-30.84%)
     
28 Jokers 37
+0.369(-65.81%) Luck -0.369(+65.81%)
     
Expert Level of Play Expert
5.25 Performance Rating 6.73

Location: Backgammon Studio
Played on: 20-Mar-21
At: 5:37:00 PM

Event: Online match
Round:

Γιώργος Ντισλής: Elo= 0, Exp=0

Τάσος Μανιάτης: Elo= 0, Exp=0

 Game 1

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 0, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 64: 24/18 13/9 
Pip=167-167
1.xgBook18/2 6/2eq: +0.014
Player:
Opponent:
49.81% (G:15.32% B:0.80%)
50.19% (G:13.95% B:0.61%)
2.playedBook124/18 13/9eq: +0.008 (-0.006)
Player:
Opponent:
50.33% (G:13.11% B:0.63%)
49.67% (G:13.20% B:0.56%)
3.Book124/14eq: +0.002 (-0.011)
Player:
Opponent:
50.46% (G:11.89% B:0.51%)
49.54% (G:12.86% B:0.46%)
4.Book124/20 13/7eq: -0.067 (-0.081)
Player:
Opponent:
48.28% (G:12.97% B:0.58%)
51.72% (G:13.86% B:0.61%)
5.Book124/20 24/18eq: -0.078 (-0.091)
Player:
Opponent:
48.80% (G:11.18% B:0.49%)
51.20% (G:14.35% B:0.50%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 52: 24/22 13/8 
Pip=157-167
1.xgXG Roller++24/22 6/1* eq: -0.215
Player:
Opponent:
44.67% (G:11.46% B:0.36%)
55.33% (G:14.93% B:0.69%)
2.playedXG Roller++24/22 13/8eq: -0.259 (-0.045)
Player:
Opponent:
43.47% (G:10.02% B:0.32%)
56.53% (G:14.54% B:0.55%)
3.XG Roller++13/8 6/4eq: -0.292 (-0.077)
Player:
Opponent:
42.93% (G:10.12% B:0.34%)
57.07% (G:15.16% B:0.77%)
4.XG Roller++13/11 6/1* eq: -0.298 (-0.084)
Player:
Opponent:
42.92% (G:11.73% B:0.40%)
57.08% (G:16.81% B:1.13%)
5.XG Roller++13/11 13/8eq: -0.308 (-0.093)
Player:
Opponent:
42.62% (G:10.31% B:0.34%)
57.38% (G:15.71% B:0.83%)
 
 66: 24/18 13/7(2) 9/3*  
Pip=157-160
1.playedXG Roller++24/18 13/7(2) 9/3* eq: +0.458
Player:
Opponent:
60.71% (G:15.73% B:0.50%)
39.29% (G:7.57% B:0.26%)
2.XG Roller++24/18 13/7(3)eq: +0.297 (-0.161)
Player:
Opponent:
56.97% (G:13.81% B:0.46%)
43.03% (G:8.13% B:0.28%)
3.4-ply24/18 13/1* 9/3* eq: +0.249 (-0.209)
Player:
Opponent:
55.60% (G:15.66% B:0.36%)
44.40% (G:9.76% B:0.32%)
4.4-ply24/18 9/3* 8/2(2)eq: +0.233 (-0.224)
Player:
Opponent:
54.72% (G:16.76% B:0.45%)
45.28% (G:10.46% B:0.34%)
5.4-ply13/1*(2) eq: +0.233 (-0.225)
Player:
Opponent:
54.28% (G:17.87% B:0.36%)
45.72% (G:10.44% B:0.46%)
 
 66: Cannot Move 
Pip=133-163
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.000
Player:
Opponent:
30.05% (G:5.23% B:0.17%)
69.95% (G:26.57% B:0.77%)
 
 Double/Take 
Pip=133-163
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 70.31% (G:25.84% B:0.69%) 70.10% (G:26.92% B:0.67%)
  Opponent Winning Chances: 29.69% (G:5.23% B:0.19%) 29.90% (G:5.34% B:0.20%)
  Cubeless Equities +0.623 +1.279
Cubeful Equities
     No double:+0.892 (-0.108)
played Double/Take:+1.052 (+0.052)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 54: 13/9 8/3 
Pip=133-163
1.xgXG Roller++7/3 6/1* eq: +0.474
Player:
Opponent:
67.49% (G:29.77% B:0.52%)
32.51% (G:6.41% B:0.25%)
2.playedXG Roller++13/9 8/3eq: +0.458 (-0.016)
Player:
Opponent:
68.22% (G:25.63% B:0.75%)
31.78% (G:5.77% B:0.22%)
3.XG Roller++18/14 8/3eq: +0.413 (-0.061)
Player:
Opponent:
68.38% (G:21.16% B:0.92%)
31.62% (G:6.11% B:0.23%)
4.XG Roller++8/3 6/2eq: +0.360 (-0.114)
Player:
Opponent:
66.02% (G:22.12% B:0.64%)
33.98% (G:6.71% B:0.25%)
5.XG Roller++18/13 7/3eq: +0.331 (-0.143)
Player:
Opponent:
65.47% (G:20.47% B:0.73%)
34.53% (G:6.58% B:0.24%)
 
 62: Bar/23 8/2 
Pip=124-163
1.played3-plyBar/23 8/2eq: -0.634
Player:
Opponent:
27.16% (G:5.10% B:0.20%)
72.84% (G:31.38% B:0.97%)
 
 54: 7/2* 6/2 
Pip=124-155
1.playedXG Roller++7/2* 6/2eq: +0.626
Player:
Opponent:
71.46% (G:34.11% B:1.14%)
28.54% (G:5.67% B:0.25%)
2.XG Roller++6/2* 6/1* eq: +0.533 (-0.092)
Player:
Opponent:
68.13% (G:34.88% B:0.94%)
31.87% (G:7.62% B:0.34%)
3.XG Roller++18/14 18/13eq: +0.521 (-0.105)
Player:
Opponent:
72.65% (G:20.39% B:0.90%)
27.35% (G:4.84% B:0.18%)
4.XG Roller++9/4 8/4eq: +0.508 (-0.118)
Player:
Opponent:
69.10% (G:28.67% B:0.89%)
30.90% (G:6.02% B:0.22%)
5.XG Roller++18/9eq: +0.465 (-0.161)
Player:
Opponent:
69.18% (G:23.96% B:1.49%)
30.82% (G:6.31% B:0.23%)
 
 61: Bar/18*  
Pip=115-157
1.xgXG Roller++Bar/24 8/2eq: -0.460
Player:
Opponent:
29.52% (G:5.26% B:0.18%)
70.48% (G:19.75% B:1.23%)
2.playedXG Roller++Bar/18* eq: -0.518 (-0.058)
Player:
Opponent:
32.57% (G:7.09% B:0.35%)
67.43% (G:34.31% B:1.38%)
 
 53: Bar/22 6/1*  
Pip=133-150
1.played4-plyBar/22 6/1* eq: +0.299
Player:
Opponent:
61.39% (G:31.22% B:0.74%)
38.61% (G:10.51% B:0.54%)
2.4-plyBar/22 13/8eq: +0.137 (-0.163)
Player:
Opponent:
58.62% (G:19.20% B:0.37%)
41.38% (G:7.91% B:0.27%)
3.4-plyBar/22 18/13eq: +0.122 (-0.177)
Player:
Opponent:
58.04% (G:21.89% B:0.77%)
41.96% (G:10.76% B:0.55%)
4.4-plyBar/20 9/6eq: +0.098 (-0.201)
Player:
Opponent:
57.36% (G:19.24% B:0.50%)
42.64% (G:8.91% B:0.36%)
5.4-plyBar/20 13/10eq: +0.075 (-0.224)
Player:
Opponent:
56.39% (G:19.72% B:0.58%)
43.61% (G:9.38% B:0.38%)
 
 21: Bar/24* 18/16*  
Pip=125-151
1.played3-plyBar/24* 18/16* eq: +0.208
Player:
Opponent:
51.56% (G:16.42% B:0.78%)
48.44% (G:17.41% B:0.84%)
2.3-plyBar/24* 8/6eq: -0.319 (-0.527)
Player:
Opponent:
37.54% (G:9.82% B:0.40%)
62.46% (G:29.32% B:1.50%)
3.3-plyBar/24* 13/11eq: -0.399 (-0.607)
Player:
Opponent:
36.52% (G:10.09% B:0.54%)
63.48% (G:33.84% B:3.14%)
4.3-plyBar/24* 6/4eq: -0.457 (-0.665)
Player:
Opponent:
35.30% (G:9.17% B:0.42%)
64.70% (G:36.01% B:2.80%)
 
 11: Bar/24 Bar/23* 22/21 
Pip=165-148
1.playedXG Roller++Bar/24 Bar/23* 22/21eq: +0.054
Player:
Opponent:
55.12% (G:22.50% B:1.55%)
44.88% (G:11.87% B:0.54%)
2.XG Roller++Bar/24 Bar/23* 23/22eq: +0.052 (-0.002)
Player:
Opponent:
55.10% (G:22.04% B:1.35%)
44.90% (G:11.40% B:0.50%)
3.XG Roller++Bar/23*(2) eq: +0.005 (-0.048)
Player:
Opponent:
53.87% (G:21.37% B:1.28%)
46.13% (G:12.27% B:0.55%)
4.XG Roller++Bar/24(2) 2/1*(2) eq: -0.040 (-0.094)
Player:
Opponent:
52.16% (G:23.37% B:0.66%)
47.84% (G:13.93% B:0.88%)
5.XG Roller++Bar/24 Bar/23* 8/7eq: -0.086 (-0.140)
Player:
Opponent:
51.52% (G:20.90% B:1.14%)
48.48% (G:14.88% B:0.88%)
 
 31: Bar/24 16/13 
Pip=161-171
1.playedXG Roller++Bar/24 16/13eq: -0.046
Player:
Opponent:
44.55% (G:10.74% B:0.48%)
55.45% (G:20.20% B:1.10%)
2.XG Roller++Bar/21eq: -0.097 (-0.051)
Player:
Opponent:
43.72% (G:10.96% B:0.55%)
56.28% (G:23.43% B:1.20%)
3.4-plyBar/24 6/3eq: -0.257 (-0.211)
Player:
Opponent:
39.89% (G:9.25% B:0.44%)
60.11% (G:26.93% B:3.12%)
4.4-plyBar/24 8/5eq: -0.290 (-0.244)
Player:
Opponent:
39.00% (G:8.83% B:0.40%)
61.00% (G:27.46% B:3.24%)
5.4-plyBar/24 13/10eq: -0.294 (-0.248)
Player:
Opponent:
38.90% (G:9.16% B:0.48%)
61.10% (G:27.87% B:3.45%)
 
 64: 21/11 
Pip=161-167
1.playedXG Roller++21/11eq: +0.020
Player:
Opponent:
54.85% (G:19.94% B:1.09%)
45.15% (G:11.64% B:0.52%)
2.XG Roller++21/15 13/9eq: -0.017 (-0.037)
Player:
Opponent:
53.74% (G:19.94% B:1.05%)
46.26% (G:12.54% B:0.60%)
3.XG Roller++24/18 13/9eq: -0.034 (-0.054)
Player:
Opponent:
53.19% (G:18.80% B:0.87%)
46.81% (G:11.69% B:0.46%)
4.XG Roller++24/20 21/15eq: -0.111 (-0.131)
Player:
Opponent:
51.45% (G:18.20% B:1.05%)
48.55% (G:14.40% B:0.75%)
5.XG Roller++24/14eq: -0.121 (-0.141)
Player:
Opponent:
51.28% (G:17.91% B:0.93%)
48.72% (G:14.50% B:0.75%)
 
 33: 24/21(2) 13/10(2) 
Pip=151-167
1.playedXG Roller++24/21(2) 13/10(2)eq: +0.228
Player:
Opponent:
51.25% (G:13.27% B:0.57%)
48.75% (G:12.03% B:0.34%)
2.XG Roller++24/21(2) 6/3(2)eq: +0.215 (-0.013)
Player:
Opponent:
50.99% (G:12.75% B:0.58%)
49.01% (G:12.32% B:0.32%)
3.XG Roller++13/10(2) 6/3(2)eq: +0.114 (-0.114)
Player:
Opponent:
48.62% (G:14.06% B:0.73%)
51.38% (G:17.75% B:0.89%)
4.XG Roller++24/12* eq: +0.103 (-0.125)
Player:
Opponent:
49.38% (G:11.92% B:0.66%)
50.62% (G:18.71% B:0.61%)
5.XG Roller++24/18(2)eq: +0.088 (-0.140)
Player:
Opponent:
48.34% (G:9.95% B:0.39%)
51.66% (G:15.64% B:0.34%)
 
 22: 24/18 13/11 
Pip=151-155
1.playedXG Roller++24/18 13/11eq: -0.189
Player:
Opponent:
50.15% (G:10.84% B:0.29%)
49.85% (G:12.01% B:0.39%)
2.XG Roller++24/22 18/16(2) 13/11eq: -0.224 (-0.034)
Player:
Opponent:
49.55% (G:10.78% B:0.32%)
50.45% (G:13.60% B:0.45%)
3.XG Roller++24/22 13/9 11/9eq: -0.241 (-0.052)
Player:
Opponent:
48.75% (G:11.34% B:0.33%)
51.25% (G:14.07% B:0.51%)
4.XG Roller++23/21 18/16(2) 13/11eq: -0.243 (-0.053)
Player:
Opponent:
48.99% (G:11.05% B:0.33%)
51.01% (G:14.48% B:0.50%)
5.XG Roller++23/21 13/9 11/9eq: -0.246 (-0.057)
Player:
Opponent:
48.63% (G:11.29% B:0.32%)
51.37% (G:14.25% B:0.52%)
 
 52: 13/6 
Pip=143-155
1.xgXG Roller++13/8 6/4eq: +0.094
Player:
Opponent:
46.74% (G:11.00% B:0.43%)
53.26% (G:12.15% B:0.33%)
2.playedXG Roller++13/6eq: +0.086 (-0.008)
Player:
Opponent:
46.58% (G:10.34% B:0.37%)
53.42% (G:11.83% B:0.31%)
3.XG Roller++10/8 10/5eq: +0.033 (-0.061)
Player:
Opponent:
44.57% (G:9.91% B:0.34%)
55.43% (G:11.88% B:0.31%)
4.XG Roller++8/1eq: +0.028 (-0.066)
Player:
Opponent:
44.51% (G:10.77% B:0.31%)
55.49% (G:12.93% B:0.38%)
5.XG Roller++8/3 6/4eq: +0.012 (-0.082)
Player:
Opponent:
44.67% (G:10.60% B:0.42%)
55.33% (G:14.91% B:0.42%)
 
 43: 18/11 
Pip=143-148
1.playedXG Roller++18/11eq: -0.058
Player:
Opponent:
54.31% (G:11.52% B:0.28%)
45.69% (G:9.55% B:0.29%)
2.XG Roller++23/16eq: -0.144 (-0.086)
Player:
Opponent:
51.99% (G:8.96% B:0.25%)
48.01% (G:9.87% B:0.31%)
3.XG Roller++18/14 11/8eq: -0.184 (-0.127)
Player:
Opponent:
50.20% (G:11.89% B:0.32%)
49.80% (G:12.42% B:0.51%)
4.XG Roller++23/20 18/14eq: -0.189 (-0.132)
Player:
Opponent:
50.64% (G:10.04% B:0.31%)
49.36% (G:12.31% B:0.44%)
5.XG Roller++18/14 6/3eq: -0.219 (-0.161)
Player:
Opponent:
49.40% (G:10.97% B:0.28%)
50.60% (G:12.83% B:0.46%)
 
 54: 10/6 10/5 
Pip=136-148
1.xgXG Roller++8/4 6/1eq: -0.102
Player:
Opponent:
40.34% (G:8.48% B:0.22%)
59.66% (G:13.51% B:0.45%)
2.XG Roller++6/1 6/2* eq: -0.112 (-0.010)
Player:
Opponent:
40.42% (G:8.66% B:0.25%)
59.58% (G:15.08% B:0.45%)
3.XG Roller++13/9 13/8eq: -0.121 (-0.019)
Player:
Opponent:
38.47% (G:5.71% B:0.19%)
61.53% (G:8.46% B:0.21%)
4.playedXG Roller++10/6 10/5eq: -0.130 (-0.028)
Player:
Opponent:
38.76% (G:7.47% B:0.23%)
61.24% (G:11.71% B:0.30%)
5.XG Roller++8/3 6/2* eq: -0.141 (-0.039)
Player:
Opponent:
39.97% (G:9.17% B:0.33%)
60.03% (G:17.41% B:0.54%)
 
 43: 23/20* 20/16 
Pip=136-139
1.XG Roller++23/20* 18/14eq: +0.311
Player:
Opponent:
67.81% (G:12.76% B:0.36%)
32.19% (G:5.95% B:0.21%)
2.playedXG Roller++23/20* 20/16eq: +0.303 (-0.008)
Player:
Opponent:
67.39% (G:12.58% B:0.35%)
32.61% (G:5.71% B:0.18%)
3.XG Roller++23/20* 11/7eq: +0.238 (-0.073)
Player:
Opponent:
64.09% (G:15.56% B:0.50%)
35.91% (G:7.48% B:0.25%)
4.XG Roller++23/20* 6/2eq: +0.170 (-0.142)
Player:
Opponent:
62.28% (G:13.85% B:0.35%)
37.72% (G:8.13% B:0.26%)
5.3-ply11/7 8/5eq: -0.120 (-0.432)
Player:
Opponent:
52.71% (G:13.63% B:0.40%)
47.29% (G:13.83% B:0.70%)
 
 32: Cannot Move 
Pip=129-159
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.466
Player:
Opponent:
27.47% (G:4.19% B:0.14%)
72.53% (G:15.04% B:0.38%)
 
 53: 18/13 16/13 
Pip=129-159
1.playedXG Roller++18/13 16/13eq: +0.469
Player:
Opponent:
73.08% (G:13.97% B:0.40%)
26.92% (G:4.01% B:0.13%)
2.xgXG Roller++18/15 18/13eq: +0.456 (-0.013)
Player:
Opponent:
73.17% (G:12.51% B:0.31%)
26.83% (G:3.98% B:0.14%)
3.XG Roller++18/15 16/11eq: +0.437 (-0.032)
Player:
Opponent:
71.60% (G:14.71% B:0.40%)
28.40% (G:4.46% B:0.14%)
4.XG Roller++18/10eq: +0.422 (-0.048)
Player:
Opponent:
70.66% (G:16.13% B:0.55%)
29.34% (G:5.33% B:0.20%)
5.XG Roller++18/13 11/8eq: +0.417 (-0.052)
Player:
Opponent:
71.06% (G:14.41% B:0.41%)
28.94% (G:4.85% B:0.18%)
 
 65: Bar/20 13/7*  
Pip=121-159
1.playedXG Roller++Bar/20 13/7* eq: -0.545
Player:
Opponent:
28.40% (G:5.38% B:0.23%)
71.60% (G:26.06% B:0.95%)
2.XG Roller++Bar/20 8/2eq: -0.577 (-0.032)
Player:
Opponent:
23.25% (G:3.38% B:0.11%)
76.75% (G:15.29% B:0.36%)
3.3-plyBar/20 21/15eq: -0.897 (-0.352)
Player:
Opponent:
21.46% (G:4.07% B:0.17%)
78.54% (G:41.22% B:2.48%)
 
 43: Bar/18*  
Pip=128-148
1.played4-plyBar/18* eq: +0.618
Player:
Opponent:
73.24% (G:28.33% B:0.94%)
26.76% (G:4.07% B:0.15%)
2.4-plyBar/21 8/5* eq: +0.424 (-0.195)
Player:
Opponent:
67.81% (G:24.82% B:1.07%)
32.19% (G:7.63% B:0.34%)
3.4-plyBar/21 11/8eq: +0.380 (-0.238)
Player:
Opponent:
69.68% (G:14.43% B:0.45%)
30.32% (G:5.43% B:0.21%)
4.3-plyBar/21 6/3eq: +0.284 (-0.335)
Player:
Opponent:
66.33% (G:13.72% B:0.36%)
33.67% (G:6.28% B:0.22%)
5.3-plyBar/22 6/2eq: +0.251 (-0.367)
Player:
Opponent:
64.98% (G:14.38% B:0.34%)
35.02% (G:6.95% B:0.26%)
 
 43: Bar/21 13/10 
Pip=121-166
1.playedXG Roller++Bar/21 13/10eq: -0.720
Player:
Opponent:
22.65% (G:3.31% B:0.13%)
77.35% (G:28.00% B:0.65%)
2.XG Roller++Bar/21 6/3eq: -0.745 (-0.025)
Player:
Opponent:
23.61% (G:3.73% B:0.16%)
76.39% (G:32.98% B:0.97%)
3.XG Roller++Bar/21 8/5eq: -0.767 (-0.047)
Player:
Opponent:
22.55% (G:3.46% B:0.13%)
77.45% (G:32.24% B:0.99%)
4.4-plyBar/18eq: -0.918 (-0.198)
Player:
Opponent:
20.80% (G:3.01% B:0.14%)
79.20% (G:41.66% B:1.68%)
 
 52: 18/11 
Pip=121-159
1.XG Roller++13/11 13/8eq: +0.495
Player:
Opponent:
73.66% (G:14.91% B:0.30%)
26.34% (G:3.40% B:0.11%)
2.playedXG Roller++18/11eq: +0.489 (-0.006)
Player:
Opponent:
74.46% (G:12.13% B:0.22%)
25.54% (G:3.13% B:0.10%)
3.XG Roller++18/16 11/6eq: +0.476 (-0.019)
Player:
Opponent:
72.76% (G:15.79% B:0.34%)
27.25% (G:4.08% B:0.15%)
4.XG Roller++18/16 13/8eq: +0.459 (-0.036)
Player:
Opponent:
72.29% (G:15.22% B:0.35%)
27.71% (G:4.09% B:0.14%)
5.XG Roller++13/6eq: +0.451 (-0.045)
Player:
Opponent:
71.48% (G:16.40% B:0.37%)
28.52% (G:4.27% B:0.15%)
 
 42: 8/4 6/4 
Pip=114-159
1.playedXG Roller++8/4 6/4eq: -0.593
Player:
Opponent:
23.22% (G:3.24% B:0.10%)
76.78% (G:17.02% B:0.27%)
2.XG Roller++20/16 6/4eq: -0.647 (-0.054)
Player:
Opponent:
21.74% (G:2.58% B:0.09%)
78.26% (G:18.08% B:0.36%)
3.XG Roller++6/4 6/2eq: -0.686 (-0.092)
Player:
Opponent:
21.35% (G:3.13% B:0.12%)
78.65% (G:21.48% B:0.46%)
4.XG Roller++20/16 10/8eq: -0.697 (-0.104)
Player:
Opponent:
19.37% (G:1.97% B:0.06%)
80.63% (G:16.91% B:0.23%)
5.XG Roller++10/4eq: -0.698 (-0.105)
Player:
Opponent:
20.25% (G:2.82% B:0.10%)
79.75% (G:19.84% B:0.36%)
 
 61: 11/5* 6/5 
Pip=114-153
1.played4-ply11/5* 6/5eq: +0.792
Player:
Opponent:
83.33% (G:19.17% B:0.30%)
16.67% (G:1.35% B:0.05%)
2.4-ply13/12 11/5* eq: +0.517 (-0.276)
Player:
Opponent:
73.88% (G:18.19% B:0.44%)
26.12% (G:5.46% B:0.27%)
3.3-ply11/10 11/5* eq: +0.440 (-0.352)
Player:
Opponent:
71.17% (G:18.28% B:0.43%)
28.83% (G:6.72% B:0.26%)
4.3-ply13/6eq: +0.364 (-0.428)
Player:
Opponent:
70.16% (G:11.45% B:0.23%)
29.84% (G:4.29% B:0.13%)
5.3-ply13/7 6/5* eq: +0.353 (-0.439)
Player:
Opponent:
68.49% (G:17.64% B:0.43%)
31.51% (G:8.36% B:0.37%)
 
 22: Cannot Move 
Pip=107-158
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.901
Player:
Opponent:
15.01% (G:1.14% B:0.06%)
84.99% (G:25.68% B:0.36%)
 
 63: 11/8 11/5 
Pip=107-158
1.xgXG Roller++13/7 11/8eq: +0.900
Player:
Opponent:
85.67% (G:24.37% B:0.33%)
14.33% (G:1.44% B:0.05%)
2.playedXG Roller++11/8 11/5eq: +0.897 (-0.003)
Player:
Opponent:
85.48% (G:24.34% B:0.24%)
14.52% (G:1.20% B:0.04%)
3.XG Roller++11/5 8/5eq: +0.868 (-0.032)
Player:
Opponent:
83.19% (G:27.44% B:0.37%)
16.81% (G:1.93% B:0.07%)
4.XG Roller++13/10 11/5eq: +0.867 (-0.033)
Player:
Opponent:
84.13% (G:24.89% B:0.33%)
15.87% (G:1.63% B:0.05%)
5.XG Roller++13/7 8/5eq: +0.859 (-0.041)
Player:
Opponent:
82.84% (G:28.01% B:0.46%)
17.16% (G:2.56% B:0.12%)
 
 62: Cannot Move 
Pip=98-158
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.027
Player:
Opponent:
13.00% (G:0.92% B:0.05%)
87.00% (G:33.09% B:0.36%)
 
 31: 13/10 11/10 
Pip=98-158
1.xgXG Roller++13/12 8/5eq: +0.970
Player:
Opponent:
87.23% (G:27.11% B:0.24%)
12.77% (G:0.95% B:0.03%)
2.XG Roller++13/12 11/8eq: +0.935 (-0.035)
Player:
Opponent:
86.50% (G:25.45% B:0.20%)
13.50% (G:0.95% B:0.02%)
3.XG Roller++11/7eq: +0.919 (-0.051)
Player:
Opponent:
84.73% (G:28.46% B:0.34%)
15.27% (G:1.51% B:0.05%)
4.XG Roller++13/10 8/7eq: +0.902 (-0.068)
Player:
Opponent:
84.03% (G:29.14% B:0.39%)
15.97% (G:2.22% B:0.13%)
5.XG Roller++13/12 5/2eq: +0.902 (-0.068)
Player:
Opponent:
84.93% (G:26.22% B:0.23%)
15.07% (G:1.31% B:0.04%)
6.playedXG Roller++13/10 11/10eq: +0.891 (-0.079)
Player:
Opponent:
84.76% (G:25.49% B:0.23%)
15.24% (G:1.27% B:0.03%)
 
 42: Bar/21 6/4 
Pip=94-158
1.playedXG Roller++Bar/21 6/4eq: -0.774
Player:
Opponent:
16.07% (G:1.16% B:0.02%)
83.93% (G:15.93% B:0.12%)
2.xgXG Roller++Bar/21 10/8eq: -0.784 (-0.011)
Player:
Opponent:
15.44% (G:1.10% B:0.02%)
84.56% (G:15.48% B:0.12%)
3.XG Roller++Bar/21 8/6eq: -0.821 (-0.048)
Player:
Opponent:
14.07% (G:0.96% B:0.02%)
85.93% (G:15.75% B:0.14%)
4.XG Roller++Bar/21 4/2eq: -0.867 (-0.093)
Player:
Opponent:
13.49% (G:1.02% B:0.02%)
86.51% (G:18.82% B:0.23%)
 
 43: 13/6 
Pip=94-152
1.playedXG Roller++13/6eq: +0.753
Player:
Opponent:
83.61% (G:14.68% B:0.11%)
16.39% (G:1.13% B:0.03%)
2.XG Roller++13/10 5/1eq: +0.683 (-0.070)
Player:
Opponent:
80.94% (G:14.29% B:0.10%)
19.06% (G:1.42% B:0.03%)
3.XG Roller++8/1eq: +0.678 (-0.075)
Player:
Opponent:
79.90% (G:16.53% B:0.15%)
20.10% (G:1.80% B:0.05%)
4.XG Roller++10/7 10/6eq: +0.656 (-0.097)
Player:
Opponent:
79.63% (G:15.93% B:0.21%)
20.37% (G:2.66% B:0.08%)
5.XG Roller++13/9 8/5eq: +0.611 (-0.143)
Player:
Opponent:
77.86% (G:15.13% B:0.17%)
22.14% (G:2.20% B:0.06%)
 
 43: 21/14 
Pip=87-152
1.playedXG Roller++21/14eq: -0.753
Player:
Opponent:
15.80% (G:1.04% B:0.02%)
84.20% (G:13.28% B:0.08%)
2.XG Roller++10/3eq: -0.818 (-0.065)
Player:
Opponent:
14.76% (G:0.95% B:0.02%)
85.24% (G:17.03% B:0.13%)
3.XG Roller++8/5 6/2eq: -0.818 (-0.066)
Player:
Opponent:
15.81% (G:1.09% B:0.02%)
84.19% (G:19.50% B:0.32%)
4.XG Roller++10/7 6/2eq: -0.824 (-0.071)
Player:
Opponent:
15.06% (G:1.00% B:0.02%)
84.94% (G:18.34% B:0.17%)
5.XG Roller++6/3 6/2eq: -0.830 (-0.078)
Player:
Opponent:
15.91% (G:1.07% B:0.02%)
84.09% (G:20.90% B:0.29%)
 
 51: 8/2 
Pip=87-145
1.XG Roller++8/3 2/1eq: +0.679
Player:
Opponent:
81.69% (G:11.97% B:0.10%)
18.31% (G:1.27% B:0.04%)
2.XG Roller++10/9 10/5eq: +0.675 (-0.004)
Player:
Opponent:
81.46% (G:12.15% B:0.13%)
18.54% (G:1.22% B:0.04%)
3.playedXG Roller++8/2eq: +0.670 (-0.008)
Player:
Opponent:
81.37% (G:12.06% B:0.11%)
18.63% (G:1.34% B:0.04%)
4.XG Roller++8/3 6/5eq: +0.666 (-0.012)
Player:
Opponent:
81.18% (G:12.12% B:0.12%)
18.82% (G:1.36% B:0.04%)
5.XG Roller++6/1 2/1eq: +0.645 (-0.033)
Player:
Opponent:
80.54% (G:11.54% B:0.08%)
19.46% (G:1.45% B:0.04%)
 
 66: 14/2 10/4 8/2 
Pip=81-145
1.playedXG Roller++14/2 10/4 8/2eq: -0.723
Player:
Opponent:
14.36% (G:0.55% B:0.01%)
85.64% (G:6.55% B:0.08%)
2.XG Roller++14/2 8/2(2)eq: -0.728 (-0.005)
Player:
Opponent:
14.35% (G:0.58% B:0.01%)
85.65% (G:7.05% B:0.08%)
 
 22: 10/6(2) 
Pip=81-121
1.playedXG Roller++10/6(2)eq: +0.856
Player:
Opponent:
91.42% (G:5.70% B:0.07%)
8.58% (G:0.22% B:0.01%)
2.XG Roller++10/8 10/6 3/1eq: +0.813 (-0.044)
Player:
Opponent:
89.93% (G:4.98% B:0.04%)
10.07% (G:0.33% B:0.01%)
3.XG Roller++10/8 10/6 5/3eq: +0.777 (-0.080)
Player:
Opponent:
88.52% (G:4.76% B:0.04%)
11.48% (G:0.41% B:0.01%)
4.XG Roller++10/8(2) 3/1(2)eq: +0.762 (-0.094)
Player:
Opponent:
88.32% (G:3.91% B:0.02%)
11.68% (G:0.50% B:0.01%)
5.XG Roller++10/8(2) 5/1eq: +0.746 (-0.111)
Player:
Opponent:
87.50% (G:4.22% B:0.03%)
12.50% (G:0.55% B:0.01%)
 
 11: 6/5(2) 4/3(2) 
Pip=73-121
1.playedXG Roller++6/5(2) 4/3(2)eq: -0.787
Player:
Opponent:
11.70% (G:0.51% B:0.01%)
88.30% (G:6.07% B:0.02%)
2.XG Roller++6/5(3) 4/3eq: -0.804 (-0.017)
Player:
Opponent:
11.10% (G:0.47% B:0.01%)
88.90% (G:6.54% B:0.03%)
3.XG Roller++8/7 6/5(2) 4/3eq: -0.805 (-0.018)
Player:
Opponent:
11.09% (G:0.47% B:0.01%)
88.91% (G:6.37% B:0.03%)
4.XG Roller++8/7 6/5 4/3(2)eq: -0.811 (-0.024)
Player:
Opponent:
10.80% (G:0.43% B:0.01%)
89.20% (G:6.55% B:0.04%)
5.XG Roller++8/7 6/5(3)eq: -0.821 (-0.034)
Player:
Opponent:
10.47% (G:0.41% B:0.01%)
89.53% (G:6.97% B:0.03%)
 
 53: 8/5 8/3 
Pip=73-117
1.played4-ply8/5 8/3eq: +0.938
Player:
Opponent:
94.45% (G:6.58% B:0.04%)
5.55% (G:0.01% B:0.00%)
2.4-ply6/3 6/1eq: +0.707 (-0.230)
Player:
Opponent:
85.44% (G:5.01% B:0.02%)
14.56% (G:0.55% B:0.01%)
3.4-ply6/1 5/2eq: +0.700 (-0.238)
Player:
Opponent:
85.29% (G:4.73% B:0.02%)
14.71% (G:0.71% B:0.01%)
4.2-ply8/5 6/1eq: +0.260 (-0.678)
Player:
Opponent:
66.50% (G:5.39% B:0.04%)
33.50% (G:1.82% B:0.05%)
5.2-ply8/3 6/3eq: +0.233 (-0.705)
Player:
Opponent:
65.30% (G:5.01% B:0.04%)
34.70% (G:1.95% B:0.04%)
 
 54: 21/12 
Pip=65-117
1.playedXG Roller++21/12eq: -0.942
Player:
Opponent:
4.61% (G:0.00% B:0.00%)
95.39% (G:4.93% B:0.03%)
2.XG Roller++21/16 8/4eq: -0.949 (-0.007)
Player:
Opponent:
4.79% (G:0.00% B:0.00%)
95.21% (G:6.01% B:0.03%)
3.XG Roller++21/17 8/3eq: -0.954 (-0.012)
Player:
Opponent:
4.88% (G:0.00% B:0.00%)
95.12% (G:6.73% B:0.04%)
4.XG Roller++21/17 6/1eq: -0.961 (-0.018)
Player:
Opponent:
5.03% (G:0.00% B:0.00%)
94.97% (G:7.66% B:0.05%)
5.XG Roller++21/16 6/2eq: -0.962 (-0.020)
Player:
Opponent:
4.96% (G:0.00% B:0.00%)
95.04% (G:7.64% B:0.05%)
 
 43: 6/2 3/Off 
Pip=65-108
1.playedXG Roller++6/2 3/Offeq: +0.954
Player:
Opponent:
96.09% (G:4.32% B:0.03%)
3.91% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++5/1 3/Offeq: +0.932 (-0.022)
Player:
Opponent:
95.17% (G:4.43% B:0.03%)
4.83% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++6/3 5/1eq: +0.903 (-0.050)
Player:
Opponent:
94.20% (G:3.68% B:0.02%)
5.80% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++6/3 6/2eq: +0.902 (-0.051)
Player:
Opponent:
94.33% (G:3.29% B:0.02%)
5.67% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++6/2 5/2eq: +0.885 (-0.069)
Player:
Opponent:
93.76% (G:2.85% B:0.02%)
6.24% (G:0.00% B:0.00%)
 
 51: 12/6 
Pip=58-108
1.playedXG Roller++12/6eq: -0.958
Player:
Opponent:
3.82% (G:0.00% B:0.00%)
96.18% (G:4.62% B:0.02%)
2.XG Roller++12/7 8/7eq: -0.959 (-0.001)
Player:
Opponent:
3.93% (G:0.00% B:0.00%)
96.07% (G:4.96% B:0.02%)
3.XG Roller++12/7 2/1eq: -0.960 (-0.002)
Player:
Opponent:
3.96% (G:0.00% B:0.00%)
96.04% (G:5.08% B:0.03%)
4.XG Roller++12/7 6/5eq: -0.960 (-0.002)
Player:
Opponent:
3.97% (G:0.00% B:0.00%)
96.03% (G:5.13% B:0.02%)
5.XG Roller++12/7 5/4eq: -0.964 (-0.006)
Player:
Opponent:
4.02% (G:0.00% B:0.00%)
95.98% (G:5.63% B:0.02%)
 
 63: 6/3 6/Off 
Pip=58-102
1.xgXG Roller++6/Off 3/Offeq: +0.963
Player:
Opponent:
96.37% (G:4.67% B:0.04%)
3.63% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++6/3 6/Offeq: +0.921 (-0.042)
Player:
Opponent:
95.17% (G:3.48% B:0.03%)
4.83% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++6/Off 5/2eq: +0.912 (-0.051)
Player:
Opponent:
94.95% (G:3.01% B:0.02%)
5.05% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 21/10 
Pip=49-102
1.playedXG Roller++21/10eq: -0.909
Player:
Opponent:
4.70% (G:0.00% B:0.00%)
95.30% (G:2.26% B:0.01%)
2.XG Roller++21/15 8/3eq: -0.915 (-0.006)
Player:
Opponent:
4.82% (G:0.00% B:0.00%)
95.18% (G:3.02% B:0.02%)
3.XG Roller++21/15 6/1eq: -0.917 (-0.009)
Player:
Opponent:
5.04% (G:0.00% B:0.00%)
94.96% (G:3.52% B:0.02%)
4.XG Roller++21/16 8/2eq: -0.918 (-0.009)
Player:
Opponent:
4.78% (G:0.00% B:0.00%)
95.22% (G:3.23% B:0.02%)
5.XG Roller++8/2 6/1eq: -0.931 (-0.023)
Player:
Opponent:
5.10% (G:0.00% B:0.00%)
94.90% (G:4.95% B:0.02%)
 
 44: 6/2(2) 5/1(2) 
Pip=49-91
1.playedXG Roller++6/2(2) 5/1(2)eq: +0.899
Player:
Opponent:
95.40% (G:0.83% B:0.01%)
4.60% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++5/1(4)eq: +0.780 (-0.119)
Player:
Opponent:
90.19% (G:1.05% B:0.00%)
9.81% (G:0.00% B:0.00%)
3.2-ply6/2 5/1(3)eq: -0.084 (-0.984)
Player:
Opponent:
50.62% (G:0.75% B:0.00%)
49.38% (G:0.00% B:0.00%)
 
 55: 10/5 8/3 6/1(2) 
Pip=33-91
1.playedXG Roller++10/5 8/3 6/1(2)eq: -0.887
Player:
Opponent:
5.18% (G:0.00% B:0.00%)
94.82% (G:0.35% B:0.00%)
2.XG Roller++10/5 6/1(3)eq: -0.924 (-0.037)
Player:
Opponent:
3.72% (G:0.00% B:0.00%)
96.28% (G:1.07% B:0.00%)
3.XG Roller++8/3 6/1(3)eq: -0.930 (-0.043)
Player:
Opponent:
3.58% (G:0.00% B:0.00%)
96.42% (G:1.48% B:0.01%)
4.XG Roller++6/1(4)eq: -0.950 (-0.063)
Player:
Opponent:
3.06% (G:0.00% B:0.00%)
96.94% (G:2.29% B:0.01%)
5.XG Roller++21/6 10/5eq: -0.983 (-0.096)
Player:
Opponent:
0.72% (G:0.00% B:0.00%)
99.28% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 2/Off 1/Off 
Pip=33-71
1.playedXG Roller++2/Off 1/Offeq: +0.955
Player:
Opponent:
97.83% (G:0.57% B:0.00%)
2.17% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++2/1 2/Offeq: +0.943 (-0.012)
Player:
Opponent:
97.37% (G:0.50% B:0.00%)
2.63% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++3/Offeq: +0.938 (-0.017)
Player:
Opponent:
97.20% (G:0.49% B:0.00%)
2.80% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++3/1 2/1eq: +0.919 (-0.036)
Player:
Opponent:
96.59% (G:0.14% B:0.00%)
3.41% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++3/2 3/1eq: +0.912 (-0.042)
Player:
Opponent:
96.28% (G:0.14% B:0.00%)
3.72% (G:0.00% B:0.00%)
 
 54: 6/2 6/1 
Pip=30-71
1.playedXG Roller++6/2 6/1eq: -0.952
Player:
Opponent:
2.38% (G:0.00% B:0.00%)
97.62% (G:0.89% B:0.01%)
2.XG Roller++6/1 5/1eq: -0.957 (-0.005)
Player:
Opponent:
2.21% (G:0.00% B:0.00%)
97.79% (G:0.98% B:0.01%)
3.XG Roller++21/12eq: -0.993 (-0.041)
Player:
Opponent:
0.29% (G:0.00% B:0.00%)
99.71% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++21/16 6/2eq: -0.997 (-0.045)
Player:
Opponent:
0.13% (G:0.00% B:0.00%)
99.87% (G:0.04% B:0.00%)
5.XG Roller++21/16 5/1eq: -0.998 (-0.046)
Player:
Opponent:
0.11% (G:0.00% B:0.00%)
99.89% (G:0.04% B:0.00%)
 
 54: 5/1 5/Off 
Pip=30-62
1.played3-ply5/1 5/Offeq: +1.004
Player:
Opponent:
99.94% (G:0.49% B:0.00%)
0.06% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 21/10 
Pip=21-62
1.played3-ply21/10eq: -0.999
Player:
Opponent:
0.06% (G:0.00% B:0.00%)
99.94% (G:0.01% B:0.00%)
 
 31: 3/Off 1/Off 
Pip=21-51
1.playedXG Roller++3/Off 1/Offeq: +0.998
Player:
Opponent:
99.89% (G:0.00% B:0.00%)
0.11% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++3/Off 2/1eq: +0.994 (-0.003)
Player:
Opponent:
99.74% (G:0.00% B:0.00%)
0.26% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++3/2 3/Offeq: +0.994 (-0.004)
Player:
Opponent:
99.72% (G:0.00% B:0.00%)
0.28% (G:0.00% B:0.00%)
 
 53: 10/5 3/Off 
Pip=17-51
1.playedXG Roller++10/5 3/Offeq: -0.999
Player:
Opponent:
0.06% (G:0.00% B:0.00%)
99.94% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++10/2eq: -1.000 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.01% (G:0.00% B:0.00%)
99.99% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++10/5 4/1eq: -1.000 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.01% (G:0.00% B:0.00%)
99.99% (G:0.00% B:0.00%)
 
 64: 3/Off(2) 
Pip=17-43
1.played3-ply3/Off(2)eq: +0.999
Player:
Opponent:
99.96% (G:0.00% B:0.00%)
0.04% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 4/Off 2/Off(2) 
Pip=11-43
1.xgXG Roller++5/3 2/Off(3)eq: -0.999
Player:
Opponent:
0.03% (G:0.00% B:0.00%)
99.97% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++4/Off 2/Off(2)eq: -1.000 (0.000)
Player:
Opponent:
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
99.98% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3(2) 2/Off(2)eq: -1.000 (0.000)
Player:
Opponent:
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
99.98% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply3/1 2/Off(3)eq: -1.000 (0.000)
Player:
Opponent:
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
99.98% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply4/Off 3/1 2/Offeq: -1.000 (0.000)
Player:
Opponent:
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
99.98% (G:0.00% B:0.00%)
 
 61: 2/Off 1/Off 
Pip=11-35
1.played4-ply2/Off 1/Offeq: +0.999
Player:
Opponent:
99.94% (G:0.00% B:0.00%)
0.06% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply2/1 2/Offeq: +0.998 (-0.001)
Player:
Opponent:
99.90% (G:0.00% B:0.00%)
0.10% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 2/Off 1/Off 
Pip=8-35
1.played4-ply2/Off 1/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3 1/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/4 2/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply4/3 2/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 42: 2/Off(2) 
Pip=8-32
1.played3-ply2/Off(2)eq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: 4/Off 1/Off 
Pip=4-32
1.played4-ply4/Off 1/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply4/Off 3/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/4 5/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/1 4/3eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 61: 2/1 2/Off 
Pip=4-27
1.played3-ply2/1 2/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 32: 5/Off 
Pip=1-27
1.played4-ply5/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.xg4-ply3/1 3/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3 5/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/2 3/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 31: 1/Off 
Pip=1-22
1.played3-ply1/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Wins a Single Game 2pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
World Class (-0.0062) Total Error World Class (-0.0087)
World Class (-0.0064) Checker Play World Class (-0.0066)
World Champ. (+0.0000) Cube Play Beginner (-0.0522)
3.10 Performance Rating 4.35
2 Move Errors 3
-0.167(-1.47%) Equity lost (cost) -0.139(-1.04%)
     
0 Double Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 1
+0.000 Equity lost (cost) -0.052(-0.23%)
     
2 Total Error 4
-0.167(-1.47%) Equity lost (cost) -0.191(-1.27%)
     
1 Jokers 1
+1.419(+8.43%) Luck -1.419(-8.43%)

 Game 2

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 2, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 62: 24/18 13/11 
Pip=167-167
1.playedBook124/18 13/11eq: +0.052
Player:
Opponent:
50.70% (G:12.85% B:0.59%)
49.30% (G:13.46% B:0.53%)
2.Book124/16eq: +0.026 (-0.027)
Player:
Opponent:
50.20% (G:11.68% B:0.48%)
49.80% (G:13.17% B:0.48%)
3.Book113/5eq: +0.016 (-0.036)
Player:
Opponent:
49.16% (G:13.68% B:0.60%)
50.84% (G:13.45% B:0.67%)
4.Book113/11 13/7eq: -0.032 (-0.084)
Player:
Opponent:
48.22% (G:13.63% B:0.68%)
51.78% (G:14.90% B:0.90%)
5.Book124/22 13/7eq: -0.035 (-0.088)
Player:
Opponent:
48.05% (G:12.91% B:0.50%)
51.95% (G:13.88% B:0.60%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 63: 24/21 13/7*  
Pip=167-159
1.playedXG Roller++24/21 13/7* eq: -0.034
Player:
Opponent:
49.63% (G:13.31% B:0.60%)
50.37% (G:12.44% B:0.55%)
2.XG Roller++13/10 13/7* eq: -0.090 (-0.056)
Player:
Opponent:
48.56% (G:14.13% B:0.68%)
51.44% (G:14.50% B:0.90%)
3.XG Roller++13/7* 7/4eq: -0.149 (-0.116)
Player:
Opponent:
47.18% (G:13.17% B:0.57%)
52.82% (G:14.77% B:0.81%)
4.4-ply13/7* 6/3eq: -0.220 (-0.186)
Player:
Opponent:
45.84% (G:12.00% B:0.53%)
54.16% (G:16.12% B:1.15%)
5.4-ply13/7* 8/5eq: -0.248 (-0.214)
Player:
Opponent:
45.27% (G:11.84% B:0.53%)
54.73% (G:16.60% B:1.25%)
 
 65: Bar/20 24/18*  
Pip=158-166
1.played4-plyBar/20 24/18* eq: +0.157
Player:
Opponent:
53.57% (G:13.12% B:0.58%)
46.43% (G:12.12% B:0.45%)
2.4-plyBar/14eq: -0.139 (-0.296)
Player:
Opponent:
46.57% (G:9.53% B:0.37%)
53.43% (G:15.08% B:0.58%)
3.3-plyBar/20 11/5eq: -0.266 (-0.423)
Player:
Opponent:
43.31% (G:10.00% B:0.44%)
56.69% (G:17.57% B:0.81%)
4.3-plyBar/20 13/7eq: -0.286 (-0.442)
Player:
Opponent:
42.98% (G:11.15% B:0.57%)
57.02% (G:19.56% B:1.28%)
5.3-plyBar/20 8/2eq: -0.313 (-0.470)
Player:
Opponent:
42.10% (G:10.60% B:0.48%)
57.90% (G:19.14% B:1.19%)
 
 65: Bar/14*  
Pip=176-155
1.playedXG Roller++Bar/14* eq: -0.030
Player:
Opponent:
49.94% (G:12.37% B:0.50%)
50.06% (G:11.95% B:0.52%)
2.XG Roller++Bar/20 13/7* eq: -0.167 (-0.138)
Player:
Opponent:
46.56% (G:11.29% B:0.43%)
53.44% (G:13.15% B:0.64%)
3.3-plyBar/20 24/18eq: -0.393 (-0.364)
Player:
Opponent:
41.04% (G:8.62% B:0.37%)
58.96% (G:15.60% B:0.64%)
4.3-plyBar/20 21/15eq: -0.406 (-0.376)
Player:
Opponent:
41.27% (G:9.11% B:0.36%)
58.73% (G:16.80% B:0.79%)
5.3-plyBar/20 8/2eq: -0.468 (-0.439)
Player:
Opponent:
39.11% (G:9.64% B:0.39%)
60.89% (G:16.55% B:1.02%)
 
 51: Bar/20 6/5 
Pip=165-169
1.playedXG Roller++Bar/20 6/5eq: -0.013
Player:
Opponent:
48.90% (G:10.59% B:0.37%)
51.10% (G:11.69% B:0.39%)
2.XG Roller++Bar/24 18/13eq: -0.073 (-0.060)
Player:
Opponent:
47.35% (G:10.83% B:0.43%)
52.65% (G:12.86% B:0.49%)
3.XG Roller++Bar/20 8/7eq: -0.101 (-0.087)
Player:
Opponent:
46.14% (G:10.57% B:0.36%)
53.86% (G:11.91% B:0.41%)
4.XG Roller++Bar/24 6/1* eq: -0.124 (-0.111)
Player:
Opponent:
46.63% (G:10.72% B:0.35%)
53.37% (G:14.66% B:0.78%)
5.XG Roller++Bar/24 13/8eq: -0.127 (-0.114)
Player:
Opponent:
46.38% (G:11.19% B:0.47%)
53.62% (G:14.78% B:0.71%)
 
 61: 21/20* 13/7*  
Pip=165-163
1.xgXG Roller++21/20* 20/14eq: +0.190
Player:
Opponent:
56.13% (G:12.83% B:0.40%)
43.87% (G:10.14% B:0.34%)
2.playedXG Roller++21/20* 13/7* eq: +0.144 (-0.046)
Player:
Opponent:
54.00% (G:14.68% B:0.47%)
46.00% (G:10.16% B:0.40%)
3.XG Roller++21/20* 14/8eq: +0.103 (-0.087)
Player:
Opponent:
53.00% (G:13.61% B:0.41%)
47.00% (G:10.02% B:0.36%)
4.XG Roller++24/18 21/20* eq: +0.033 (-0.157)
Player:
Opponent:
51.84% (G:12.37% B:0.36%)
48.16% (G:11.30% B:0.45%)
5.4-ply13/7* 8/7eq: -0.069 (-0.259)
Player:
Opponent:
49.36% (G:10.29% B:0.31%)
50.64% (G:11.69% B:0.45%)
 
 53: Bar/22 Bar/20 
Pip=158-190
1.played3-plyBar/22 Bar/20eq: -0.139
Player:
Opponent:
45.73% (G:9.77% B:0.37%)
54.27% (G:13.34% B:0.36%)
 
 31: 8/7 6/3*  
Pip=158-182
1.playedXG Roller++8/7 6/3* eq: +0.050
Player:
Opponent:
52.07% (G:12.19% B:0.39%)
47.93% (G:10.62% B:0.47%)
2.XG Roller++24/20eq: +0.043 (-0.006)
Player:
Opponent:
51.60% (G:10.09% B:0.27%)
48.40% (G:8.50% B:0.27%)
3.XG Roller++24/21 8/7eq: -0.008 (-0.057)
Player:
Opponent:
50.44% (G:12.40% B:0.40%)
49.56% (G:11.22% B:0.46%)
4.XG Roller++14/11 8/7eq: -0.027 (-0.077)
Player:
Opponent:
49.94% (G:12.75% B:0.42%)
50.06% (G:11.61% B:0.50%)
5.XG Roller++14/13 6/3* eq: -0.036 (-0.085)
Player:
Opponent:
49.98% (G:11.14% B:0.33%)
50.02% (G:11.13% B:0.51%)
 
 22: Bar/23 13/11* 6/4(2) 
Pip=154-185
1.playedXG Roller++Bar/23 13/11* 6/4(2)eq: +0.144
Player:
Opponent:
52.66% (G:12.61% B:0.64%)
47.34% (G:11.02% B:0.37%)
2.XG Roller++Bar/21 13/11*(2) eq: +0.025 (-0.118)
Player:
Opponent:
49.95% (G:10.04% B:0.40%)
50.05% (G:10.71% B:0.34%)
3.XG Roller++Bar/23 13/11*(2) 6/4eq: -0.002 (-0.145)
Player:
Opponent:
49.60% (G:11.56% B:0.50%)
50.40% (G:13.78% B:0.52%)
4.XG Roller++Bar/23 13/11*(2) 8/6eq: -0.023 (-0.166)
Player:
Opponent:
48.60% (G:11.05% B:0.47%)
51.40% (G:12.20% B:0.44%)
5.4-plyBar/23 13/11*(3) eq: -0.032 (-0.176)
Player:
Opponent:
48.45% (G:10.73% B:0.46%)
51.55% (G:12.44% B:0.39%)
 
 33: Bar/22 7/4(2) 6/3 
Pip=165-177
1.playedXG Roller++Bar/22 7/4(2) 6/3eq: -0.043
Player:
Opponent:
49.13% (G:14.57% B:0.58%)
50.87% (G:12.42% B:0.56%)
2.XG Roller++Bar/22 13/7 6/3eq: -0.149 (-0.106)
Player:
Opponent:
46.84% (G:14.26% B:0.59%)
53.16% (G:14.06% B:0.69%)
3.4-plyBar/22 13/10(2) 6/3eq: -0.221 (-0.178)
Player:
Opponent:
45.23% (G:13.74% B:0.69%)
54.77% (G:15.75% B:0.88%)
4.4-plyBar/22 13/10(3)eq: -0.323 (-0.280)
Player:
Opponent:
43.49% (G:11.00% B:0.42%)
56.51% (G:16.79% B:1.01%)
5.3-plyBar/22 13/10 6/3(2)eq: -0.414 (-0.371)
Player:
Opponent:
40.76% (G:11.85% B:0.49%)
59.24% (G:18.29% B:1.10%)
 
 51: 11/5*  
Pip=153-177
1.playedXG Roller++11/5* eq: -0.118
Player:
Opponent:
47.56% (G:11.40% B:0.46%)
52.44% (G:18.60% B:0.80%)
2.XG Roller++20/14eq: -0.254 (-0.136)
Player:
Opponent:
45.27% (G:9.95% B:0.41%)
54.73% (G:21.86% B:0.95%)
3.4-ply11/6 8/7eq: -0.312 (-0.194)
Player:
Opponent:
42.90% (G:9.54% B:0.34%)
57.10% (G:20.65% B:0.82%)
4.4-ply23/18 11/10eq: -0.315 (-0.197)
Player:
Opponent:
43.08% (G:8.80% B:0.27%)
56.92% (G:20.40% B:0.69%)
5.4-ply11/10 8/3* eq: -0.325 (-0.206)
Player:
Opponent:
43.73% (G:10.21% B:0.39%)
56.27% (G:23.81% B:1.16%)
 
 21: Bar/24 22/20*  
Pip=158-171
1.played3-plyBar/24 22/20* eq: +0.269
Player:
Opponent:
55.87% (G:20.25% B:0.84%)
44.13% (G:9.66% B:0.34%)
2.3-plyBar/22eq: -0.133 (-0.402)
Player:
Opponent:
46.59% (G:13.77% B:0.51%)
53.41% (G:13.24% B:0.42%)
3.3-plyBar/23 24/23eq: -0.213 (-0.482)
Player:
Opponent:
45.03% (G:13.49% B:0.51%)
54.97% (G:14.99% B:0.56%)
4.3-plyBar/24 6/4eq: -0.275 (-0.544)
Player:
Opponent:
43.85% (G:13.55% B:0.52%)
56.15% (G:16.36% B:0.80%)
5.3-plyBar/23 3/2* eq: -0.304 (-0.572)
Player:
Opponent:
43.98% (G:13.09% B:0.49%)
56.02% (G:17.76% B:1.00%)
 
 51: Bar/24 20/15 
Pip=155-191
1.xgXG Roller++Bar/24 23/18eq: -0.225
Player:
Opponent:
45.29% (G:9.85% B:0.36%)
54.71% (G:19.47% B:0.69%)
2.XG Roller++Bar/24 13/8eq: -0.286 (-0.061)
Player:
Opponent:
43.68% (G:9.76% B:0.39%)
56.32% (G:20.01% B:0.86%)
3.playedXG Roller++Bar/24 20/15eq: -0.296 (-0.070)
Player:
Opponent:
44.36% (G:9.85% B:0.40%)
55.64% (G:22.81% B:1.10%)
4.XG Roller++Bar/20 8/7eq: -0.370 (-0.145)
Player:
Opponent:
43.11% (G:9.02% B:0.33%)
56.89% (G:24.39% B:1.05%)
5.4-plyBar/24 8/3eq: -0.430 (-0.205)
Player:
Opponent:
41.77% (G:9.32% B:0.35%)
58.23% (G:26.93% B:1.49%)
 
 42: 24/22 24/20 
Pip=155-185
1.playedXG Roller++24/22 24/20eq: +0.275
Player:
Opponent:
56.19% (G:17.75% B:0.69%)
43.81% (G:8.49% B:0.29%)
2.XG Roller++24/20 6/4eq: +0.229 (-0.046)
Player:
Opponent:
54.97% (G:17.70% B:0.65%)
45.03% (G:8.78% B:0.30%)
3.XG Roller++24/20 13/11eq: +0.156 (-0.119)
Player:
Opponent:
53.16% (G:16.63% B:0.70%)
46.84% (G:9.46% B:0.33%)
4.XG Roller++24/22 6/2* eq: +0.141 (-0.134)
Player:
Opponent:
52.39% (G:19.54% B:1.15%)
47.61% (G:11.43% B:0.55%)
5.4-ply24/18eq: +0.099 (-0.175)
Player:
Opponent:
52.08% (G:17.74% B:0.98%)
47.92% (G:11.69% B:0.56%)
 
 41: 24/23 15/11 
Pip=149-185
1.playedXG Roller++24/23 15/11eq: -0.336
Player:
Opponent:
42.50% (G:8.16% B:0.28%)
57.50% (G:19.23% B:0.88%)
2.XG Roller++24/20 15/14eq: -0.350 (-0.014)
Player:
Opponent:
42.74% (G:8.37% B:0.27%)
57.26% (G:21.06% B:0.75%)
3.XG Roller++24/23 13/9eq: -0.411 (-0.075)
Player:
Opponent:
42.10% (G:7.70% B:0.28%)
57.90% (G:23.78% B:1.30%)
4.XG Roller++15/10eq: -0.422 (-0.086)
Player:
Opponent:
41.36% (G:8.35% B:0.30%)
58.64% (G:23.46% B:1.12%)
5.XG Roller++24/23 8/4eq: -0.439 (-0.103)
Player:
Opponent:
39.94% (G:7.68% B:0.26%)
60.06% (G:20.45% B:1.00%)
 
 52: 22/15 
Pip=149-180
1.playedXG Roller++22/15eq: +0.362
Player:
Opponent:
58.64% (G:17.84% B:0.76%)
41.36% (G:7.87% B:0.27%)
2.XG Roller++22/20 13/8eq: +0.358 (-0.003)
Player:
Opponent:
58.48% (G:17.78% B:0.71%)
41.52% (G:7.70% B:0.26%)
3.XG Roller++13/8 6/4eq: +0.244 (-0.118)
Player:
Opponent:
55.21% (G:18.35% B:0.85%)
44.79% (G:9.12% B:0.34%)
4.XG Roller++13/6eq: +0.243 (-0.119)
Player:
Opponent:
55.20% (G:18.50% B:0.85%)
44.80% (G:9.19% B:0.35%)
5.4-ply22/20 6/1eq: +0.187 (-0.175)
Player:
Opponent:
54.21% (G:17.14% B:0.62%)
45.79% (G:9.44% B:0.31%)
 
 43: 13/10* 11/7 
Pip=142-180
1.playedXG Roller++13/10* 11/7eq: -0.341
Player:
Opponent:
42.13% (G:8.32% B:0.31%)
57.87% (G:18.82% B:0.92%)
2.XG Roller++13/10* 10/6eq: -0.372 (-0.031)
Player:
Opponent:
40.65% (G:8.01% B:0.28%)
59.35% (G:17.30% B:0.76%)
3.XG Roller++13/10* 8/4eq: -0.428 (-0.087)
Player:
Opponent:
40.18% (G:8.07% B:0.30%)
59.82% (G:20.61% B:1.06%)
4.XG Roller++23/20 11/7eq: -0.447 (-0.106)
Player:
Opponent:
39.66% (G:7.70% B:0.26%)
60.34% (G:19.48% B:0.67%)
5.XG Roller++13/9 11/8eq: -0.466 (-0.125)
Player:
Opponent:
38.68% (G:7.16% B:0.24%)
61.32% (G:18.52% B:0.85%)
 
 62: Bar/23 13/7 
Pip=152-173
1.played4-plyBar/23 13/7eq: +0.143
Player:
Opponent:
53.21% (G:16.92% B:0.90%)
46.79% (G:10.49% B:0.38%)
2.4-plyBar/23 20/14eq: -0.020 (-0.163)
Player:
Opponent:
49.89% (G:16.32% B:0.90%)
50.11% (G:14.12% B:0.67%)
 
 54: 8/3 7/3 
Pip=144-173
1.xgXG Roller++23/18* 18/14eq: -0.142
Player:
Opponent:
47.79% (G:10.75% B:0.43%)
52.21% (G:19.39% B:1.04%)
2.XG Roller++23/18* 10/6eq: -0.189 (-0.047)
Player:
Opponent:
45.92% (G:10.42% B:0.40%)
54.08% (G:18.26% B:0.76%)
3.playedXG Roller++8/3 7/3eq: -0.272 (-0.131)
Player:
Opponent:
43.24% (G:10.06% B:0.43%)
56.76% (G:17.83% B:0.86%)
4.4-ply23/18* 8/4eq: -0.381 (-0.240)
Player:
Opponent:
42.55% (G:10.06% B:0.38%)
57.45% (G:23.93% B:1.45%)
5.4-ply23/18* 7/3eq: -0.382 (-0.240)
Player:
Opponent:
43.03% (G:9.88% B:0.33%)
56.97% (G:25.24% B:1.50%)
 
 61: 13/6 
Pip=144-164
1.xgXG Roller++20/13eq: -0.155
Player:
Opponent:
47.47% (G:17.13% B:1.11%)
52.53% (G:18.92% B:1.08%)
2.XG Roller++13/7 8/7eq: -0.201 (-0.047)
Player:
Opponent:
45.45% (G:12.96% B:0.63%)
54.55% (G:14.55% B:0.61%)
3.XG Roller++20/14 7/6eq: -0.253 (-0.098)
Player:
Opponent:
45.06% (G:16.17% B:1.00%)
54.94% (G:19.82% B:1.17%)
4.XG Roller++13/7 4/3eq: -0.284 (-0.129)
Player:
Opponent:
44.08% (G:12.44% B:0.60%)
55.92% (G:15.95% B:0.70%)
5.playedXG Roller++13/6eq: -0.284 (-0.129)
Player:
Opponent:
43.71% (G:12.63% B:0.61%)
56.29% (G:15.69% B:0.69%)
 
 No double 
Pip=137-164
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 56.31% (G:15.52% B:0.69%) 56.27% (G:15.38% B:0.67%)
  Opponent Winning Chances: 43.69% (G:12.73% B:0.59%) 43.73% (G:12.54% B:0.57%)
  Cubeless Equities +0.154 +0.328
Cubeful Equities
played No double:+0.284
     Double/Take:+0.087 (-0.198)
     Double/Pass:+1.000 (+0.716)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.8%
 
 54: 23/18* 10/6 
Pip=137-164
1.playedXG Roller++23/18* 10/6eq: +0.404
Player:
Opponent:
58.86% (G:16.29% B:0.75%)
41.14% (G:10.80% B:0.41%)
2.XG Roller++23/18* 18/14eq: +0.402 (-0.002)
Player:
Opponent:
59.34% (G:16.41% B:0.82%)
40.66% (G:12.21% B:0.53%)
3.4-ply23/18* 20/16eq: +0.097 (-0.307)
Player:
Opponent:
52.99% (G:15.77% B:0.87%)
47.01% (G:21.39% B:2.70%)
4.4-ply23/18* 13/9eq: +0.072 (-0.332)
Player:
Opponent:
52.45% (G:14.46% B:0.75%)
47.55% (G:19.35% B:1.38%)
5.3-ply23/18* 8/4eq: -0.066 (-0.470)
Player:
Opponent:
49.15% (G:15.25% B:0.84%)
50.85% (G:20.95% B:1.34%)
 
 51: Bar/20 8/7*  
Pip=155-155
1.xgXG Roller++Bar/24 13/8eq: -0.245
Player:
Opponent:
44.05% (G:10.35% B:0.34%)
55.95% (G:12.40% B:0.45%)
2.playedXG Roller++Bar/20 8/7* eq: -0.433 (-0.187)
Player:
Opponent:
41.09% (G:11.84% B:0.49%)
58.91% (G:21.23% B:1.20%)
3.4-plyBar/24 23/18eq: -0.439 (-0.193)
Player:
Opponent:
40.76% (G:9.82% B:0.39%)
59.24% (G:17.95% B:0.88%)
4.3-plyBar/24 6/1eq: -0.645 (-0.400)
Player:
Opponent:
35.63% (G:9.02% B:0.33%)
64.37% (G:19.68% B:1.03%)
5.2-plyBar/20 3/2* eq: -0.876 (-0.631)
Player:
Opponent:
33.84% (G:7.37% B:0.20%)
66.16% (G:25.57% B:1.54%)
 
 No double 
Pip=149-162
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 59.00% (G:21.41% B:1.21%) 58.84% (G:21.46% B:1.30%)
  Opponent Winning Chances: 41.00% (G:11.90% B:0.48%) 41.16% (G:12.01% B:0.49%)
  Cubeless Equities +0.282 +0.590
Cubeful Equities
played No double:+0.440
     Double/Take:+0.355 (-0.085)
     Double/Pass:+1.000 (+0.560)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 11.7%
 
 61: Bar/18*  
Pip=149-162
1.XG Roller++Bar/24 23/17* eq: +0.753
Player:
Opponent:
65.30% (G:24.41% B:1.33%)
34.70% (G:8.21% B:0.30%)
2.playedXG Roller++Bar/18* eq: +0.734 (-0.019)
Player:
Opponent:
64.47% (G:26.03% B:1.53%)
35.53% (G:8.37% B:0.31%)
3.2-plyBar/24 8/2* eq: +0.061 (-0.692)
Player:
Opponent:
51.01% (G:21.31% B:1.56%)
48.99% (G:20.34% B:1.40%)
4.2-plyBar/24 13/7eq: -0.459 (-1.213)
Player:
Opponent:
40.00% (G:11.16% B:0.74%)
60.00% (G:28.16% B:2.12%)
5.2-plyBar/24 20/14eq: -0.471 (-1.224)
Player:
Opponent:
40.33% (G:11.92% B:0.78%)
59.67% (G:30.19% B:2.94%)
 
 61: Bar/24 13/7*  
Pip=167-155
1.playedXG Roller++Bar/24 13/7* eq: -0.555
Player:
Opponent:
39.20% (G:10.87% B:0.42%)
60.80% (G:22.50% B:1.33%)
2.XG Roller++Bar/24 8/2* eq: -0.647 (-0.091)
Player:
Opponent:
37.19% (G:9.34% B:0.30%)
62.81% (G:23.17% B:1.38%)
3.3-plyBar/18eq: -1.000 (-0.445)
Player:
Opponent:
31.85% (G:7.26% B:0.33%)
68.15% (G:33.18% B:2.08%)
4.3-plyBar/24 20/14eq: -1.000 (-0.445)
Player:
Opponent:
32.19% (G:7.14% B:0.36%)
67.81% (G:33.46% B:3.27%)
 
 No double 
Pip=160-162
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 60.77% (G:22.22% B:1.34%) 60.64% (G:22.25% B:1.39%)
  Opponent Winning Chances: 39.23% (G:10.81% B:0.41%) 39.36% (G:10.85% B:0.40%)
  Cubeless Equities +0.339 +0.707
Cubeful Equities
played No double:+0.552
     Double/Take:+0.473 (-0.079)
     Double/Pass:+1.000 (+0.448)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 13.0%
 
 53: Bar/17*  
Pip=160-162
1.played3-plyBar/17* eq: +0.835
Player:
Opponent:
67.09% (G:25.69% B:1.54%)
32.91% (G:7.09% B:0.24%)
2.3-plyBar/20 23/20eq: +0.493 (-0.342)
Player:
Opponent:
61.79% (G:16.84% B:0.56%)
38.21% (G:8.69% B:0.27%)
3.3-plyBar/20 6/3eq: +0.299 (-0.536)
Player:
Opponent:
56.85% (G:16.43% B:0.66%)
43.15% (G:12.02% B:0.45%)
4.2-plyBar/20 13/10eq: +0.012 (-0.823)
Player:
Opponent:
49.96% (G:15.91% B:0.91%)
50.04% (G:18.96% B:0.85%)
5.2-plyBar/20 4/1* eq: -0.135 (-0.970)
Player:
Opponent:
47.08% (G:13.76% B:0.54%)
52.92% (G:22.23% B:1.03%)
 
 61: Bar/24 20/14 
Pip=177-154
1.playedXG Roller++Bar/24 20/14eq: -0.933
Player:
Opponent:
33.70% (G:6.66% B:0.24%)
66.30% (G:28.19% B:2.85%)
2.xgXG Roller++Bar/24 7/1eq: -0.937 (-0.005)
Player:
Opponent:
31.44% (G:7.18% B:0.19%)
68.56% (G:23.50% B:1.30%)
3.XG Roller++Bar/18eq: -1.000 (-0.067)
Player:
Opponent:
33.21% (G:7.41% B:0.30%)
66.79% (G:31.75% B:2.34%)
 
 No double 
Pip=170-154
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 66.49% (G:28.33% B:2.85%) 66.20% (G:28.30% B:2.86%)
  Opponent Winning Chances: 33.51% (G:6.60% B:0.23%) 33.80% (G:6.77% B:0.25%)
  Cubeless Equities +0.576 +1.181
Cubeful Equities
played No double:+0.891 (-0.059)
xg Double/Take:+0.951
     Double/Pass:+1.000 (+0.049)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 61: 17/11* 11/10 
Pip=170-154
1.played4-ply17/11* 11/10eq: +0.931
Player:
Opponent:
67.29% (G:28.15% B:2.72%)
32.71% (G:6.69% B:0.23%)
2.4-ply17/11* 13/12eq: +0.742 (-0.189)
Player:
Opponent:
63.96% (G:26.34% B:2.69%)
36.04% (G:9.54% B:0.47%)
3.4-ply23/16eq: +0.628 (-0.303)
Player:
Opponent:
63.16% (G:20.42% B:1.29%)
36.84% (G:8.97% B:0.31%)
4.3-ply17/10eq: +0.566 (-0.365)
Player:
Opponent:
61.39% (G:21.67% B:1.63%)
38.61% (G:9.72% B:0.35%)
5.3-ply17/11* 8/7eq: +0.554 (-0.376)
Player:
Opponent:
60.73% (G:25.65% B:2.72%)
39.27% (G:12.57% B:0.65%)
 
 43: Cannot Move 
Pip=181-147
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.002
Player:
Opponent:
30.51% (G:4.83% B:0.18%)
69.49% (G:33.36% B:4.03%)
 
 No double 
Pip=181-147
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 68.72% (G:32.89% B:4.07%) 68.74% (G:33.50% B:4.22%)
  Opponent Winning Chances: 31.28% (G:5.09% B:0.18%) 31.26% (G:5.30% B:0.21%)
  Cubeless Equities +0.696 +1.458
Cubeful Equities
played No double:+1.004
     Double/Take:+1.228 (+0.224)
xg Double/Pass:+1.000 (-0.004)
 
Best Cube action: Too good to double / Pass
Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 1.9%
 
 52: 23/18* 20/18 
Pip=181-147
1.xgXG Roller++23/18* 10/8eq: +1.008
Player:
Opponent:
68.06% (G:33.07% B:4.01%)
31.94% (G:4.99% B:0.17%)
2.XG Roller++23/18* 18/16eq: +1.007 (0.000)
Player:
Opponent:
68.44% (G:33.44% B:4.01%)
31.56% (G:4.82% B:0.18%)
3.XG Roller++23/18* 13/11eq: +0.991 (-0.016)
Player:
Opponent:
68.07% (G:32.99% B:3.92%)
31.93% (G:5.10% B:0.18%)
4.XG Roller++23/18* 6/4eq: +0.986 (-0.022)
Player:
Opponent:
67.23% (G:32.85% B:3.95%)
32.77% (G:5.37% B:0.20%)
5.playedXG Roller++23/18* 20/18eq: +0.978 (-0.029)
Player:
Opponent:
67.46% (G:33.04% B:4.08%)
32.54% (G:5.67% B:0.22%)
 
 54: Bar/20 
Pip=199-140
1.played3-plyBar/20eq: -1.000
Player:
Opponent:
32.26% (G:5.37% B:0.20%)
67.74% (G:32.76% B:3.73%)
 
 No double 
Pip=194-140
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 67.23% (G:32.01% B:3.46%) 66.80% (G:32.39% B:3.66%)
  Opponent Winning Chances: 32.77% (G:5.28% B:0.19%) 33.20% (G:5.77% B:0.22%)
  Cubeless Equities +0.649 +1.333
Cubeful Equities
played No double:+0.966 (-0.034)
     Double/Take:+1.083 (+0.083)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 54: 20/15 10/6 
Pip=194-140
1.xgXG Roller++20/16 18/13eq: +0.922
Player:
Opponent:
66.25% (G:30.46% B:3.08%)
33.75% (G:5.70% B:0.24%)
2.XG Roller++20/15 6/2* eq: +0.915 (-0.007)
Player:
Opponent:
67.20% (G:31.79% B:3.53%)
32.80% (G:6.78% B:0.28%)
3.playedXG Roller++20/15 10/6eq: +0.905 (-0.017)
Player:
Opponent:
64.85% (G:30.71% B:3.15%)
35.15% (G:5.86% B:0.23%)
4.XG Roller++18/13 6/2* eq: +0.899 (-0.024)
Player:
Opponent:
66.65% (G:31.50% B:3.55%)
33.35% (G:6.82% B:0.33%)
5.XG Roller++20/15 18/14eq: +0.898 (-0.025)
Player:
Opponent:
65.88% (G:30.39% B:3.04%)
34.12% (G:6.25% B:0.35%)
 
 63: Cannot Move 
Pip=194-131
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.000
Player:
Opponent:
33.03% (G:4.90% B:0.17%)
66.97% (G:34.24% B:4.24%)
 
 No double 
Pip=194-131
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 66.52% (G:33.87% B:4.13%) 66.43% (G:33.88% B:4.15%)
  Opponent Winning Chances: 33.48% (G:4.88% B:0.18%) 33.57% (G:5.07% B:0.20%)
  Cubeless Equities +0.665 +1.376
Cubeful Equities
played No double:+0.954 (-0.046)
     Double/Take:+1.116 (+0.116)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 32: 15/12 6/4 
Pip=194-131
1.xgXG Roller++18/16 18/15eq: +0.924
Player:
Opponent:
65.01% (G:31.79% B:3.45%)
34.99% (G:5.36% B:0.21%)
2.XG Roller++18/16 15/12eq: +0.923 (-0.001)
Player:
Opponent:
65.04% (G:31.78% B:3.56%)
34.96% (G:5.30% B:0.21%)
3.playedXG Roller++15/12 6/4eq: +0.918 (-0.006)
Player:
Opponent:
64.78% (G:32.02% B:3.76%)
35.22% (G:5.38% B:0.20%)
4.XG Roller++18/13eq: +0.917 (-0.007)
Player:
Opponent:
64.84% (G:31.52% B:3.34%)
35.16% (G:5.35% B:0.20%)
5.XG Roller++18/15 6/4eq: +0.915 (-0.009)
Player:
Opponent:
64.79% (G:32.14% B:3.81%)
35.21% (G:5.47% B:0.21%)
 
 66: Cannot Move 
Pip=194-126
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.000
Player:
Opponent:
32.70% (G:4.54% B:0.16%)
67.30% (G:36.35% B:4.88%)
 
 No double 
Pip=194-126
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 67.44% (G:36.03% B:4.75%) 67.41% (G:36.30% B:4.80%)
  Opponent Winning Chances: 32.56% (G:4.58% B:0.19%) 32.59% (G:4.64% B:0.18%)
  Cubeless Equities +0.715 +1.493
Cubeful Equities
played No double:+0.986 (-0.014)
     Double/Take:+1.237 (+0.237)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 41: 13/12 6/2*  
Pip=194-126
1.playedXG Roller++13/12 6/2* eq: +0.936
Player:
Opponent:
66.73% (G:34.30% B:4.29%)
33.27% (G:5.70% B:0.22%)
2.xgXG Roller++18/17 6/2* eq: +0.926 (-0.011)
Player:
Opponent:
66.53% (G:34.44% B:4.40%)
33.47% (G:5.96% B:0.29%)
3.XG Roller++6/2* 3/2eq: +0.925 (-0.011)
Player:
Opponent:
66.29% (G:34.96% B:4.55%)
33.71% (G:5.75% B:0.23%)
4.XG Roller++12/11 6/2* eq: +0.922 (-0.015)
Player:
Opponent:
66.33% (G:34.09% B:4.23%)
33.67% (G:5.98% B:0.23%)
5.XG Roller++18/14 13/12eq: +0.916 (-0.020)
Player:
Opponent:
64.95% (G:32.78% B:4.00%)
35.05% (G:4.81% B:0.19%)
 
 62: Bar/23*  
Pip=196-121
1.played3-plyBar/23* eq: -0.900
Player:
Opponent:
35.02% (G:7.05% B:0.28%)
64.98% (G:29.66% B:2.93%)
 
 No double 
Pip=194-144
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 64.30% (G:29.01% B:2.86%) 64.08% (G:28.92% B:2.90%)
  Opponent Winning Chances: 35.70% (G:7.32% B:0.31%) 35.92% (G:7.41% B:0.31%)
  Cubeless Equities +0.531 +1.096
Cubeful Equities
played No double:+0.836 (-0.008)
xg Double/Take:+0.843
     Double/Pass:+1.000 (+0.157)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 53: Bar/17 
Pip=194-144
1.playedXG Roller++Bar/17eq: +0.916
Player:
Opponent:
65.45% (G:30.13% B:3.00%)
34.55% (G:6.11% B:0.25%)
2.XG Roller++Bar/20 18/15eq: +0.833 (-0.082)
Player:
Opponent:
63.84% (G:29.89% B:3.16%)
36.16% (G:7.43% B:0.41%)
3.XG Roller++Bar/20 13/10eq: +0.826 (-0.089)
Player:
Opponent:
63.58% (G:29.52% B:3.04%)
36.42% (G:7.70% B:0.32%)
4.4-plyBar/20 12/9eq: +0.740 (-0.176)
Player:
Opponent:
62.22% (G:28.38% B:2.96%)
37.78% (G:8.98% B:0.43%)
5.2-plyBar/20 6/3eq: +0.064 (-0.851)
Player:
Opponent:
49.71% (G:17.10% B:1.35%)
50.29% (G:16.15% B:0.71%)
 
 41: Bar/20 
Pip=194-136
1.playedXG Roller++Bar/20eq: -0.958
Player:
Opponent:
34.21% (G:6.02% B:0.21%)
65.79% (G:29.76% B:2.86%)
2.XG Roller++Bar/24 20/16eq: -1.000 (-0.042)
Player:
Opponent:
33.24% (G:6.10% B:0.26%)
66.76% (G:33.50% B:4.52%)
3.XG Roller++Bar/24 6/2eq: -1.010 (-0.052)
Player:
Opponent:
31.17% (G:5.30% B:0.19%)
68.83% (G:32.99% B:3.83%)
 
 No double 
Pip=189-136
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 65.69% (G:30.09% B:2.98%) 65.70% (G:30.20% B:2.97%)
  Opponent Winning Chances: 34.31% (G:5.90% B:0.21%) 34.30% (G:6.04% B:0.22%)
  Cubeless Equities +0.587 +1.221
Cubeful Equities
played No double:+0.910 (-0.059)
xg Double/Take:+0.969
     Double/Pass:+1.000 (+0.031)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 64: 18/12 17/13 
Pip=189-136
1.playedXG Roller++18/12 17/13eq: +0.922
Player:
Opponent:
65.76% (G:28.73% B:2.55%)
34.24% (G:5.40% B:0.20%)
2.XG Roller++17/13 12/6eq: +0.867 (-0.055)
Player:
Opponent:
64.51% (G:29.09% B:2.57%)
35.49% (G:6.46% B:0.25%)
3.XG Roller++18/8eq: +0.793 (-0.130)
Player:
Opponent:
63.02% (G:28.44% B:2.71%)
36.98% (G:7.32% B:0.32%)
4.XG Roller++13/3eq: +0.788 (-0.134)
Player:
Opponent:
62.63% (G:29.24% B:2.82%)
37.37% (G:7.11% B:0.29%)
5.4-ply18/14 18/12eq: +0.750 (-0.172)
Player:
Opponent:
62.83% (G:27.37% B:2.48%)
37.17% (G:7.72% B:0.31%)
 
 65: 20/9 
Pip=189-126
1.XG Roller++24/18 23/18eq: -0.972
Player:
Opponent:
32.37% (G:5.83% B:0.17%)
67.63% (G:26.23% B:0.72%)
2.playedXG Roller++20/9eq: -0.974 (-0.002)
Player:
Opponent:
33.67% (G:5.32% B:0.17%)
66.33% (G:28.47% B:2.93%)
3.XG Roller++20/15 20/14eq: -1.000 (-0.028)
Player:
Opponent:
33.41% (G:4.92% B:0.18%)
66.59% (G:32.84% B:4.33%)
4.XG Roller++23/18 20/14eq: -1.000 (-0.028)
Player:
Opponent:
33.22% (G:4.59% B:0.17%)
66.78% (G:33.46% B:4.20%)
5.XG Roller++20/14 6/1eq: -1.042 (-0.071)
Player:
Opponent:
29.65% (G:4.22% B:0.13%)
70.35% (G:33.36% B:3.84%)
 
 Double/Take 
Pip=178-126
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 66.16% (G:28.33% B:2.92%) 66.28% (G:28.33% B:2.90%)
  Opponent Winning Chances: 33.84% (G:5.22% B:0.17%) 33.72% (G:5.33% B:0.17%)
  Cubeless Equities +0.585 +1.217
Cubeful Equities
     No double:+0.898 (-0.071)
played Double/Take:+0.969
     Double/Pass:+1.000 (+0.031)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 61: 18/17 12/6 
Pip=178-126
1.playedXG Roller++18/17 12/6eq: +0.436
Player:
Opponent:
65.57% (G:26.00% B:2.29%)
34.43% (G:5.96% B:0.21%)
2.XG Roller++12/6 4/3eq: +0.396 (-0.039)
Player:
Opponent:
64.20% (G:26.01% B:2.34%)
35.80% (G:6.67% B:0.25%)
3.XG Roller++18/12 4/3eq: +0.388 (-0.048)
Player:
Opponent:
65.12% (G:22.96% B:1.64%)
34.88% (G:5.84% B:0.20%)
4.XG Roller++18/11eq: +0.360 (-0.076)
Player:
Opponent:
64.33% (G:22.57% B:1.84%)
35.67% (G:7.05% B:0.23%)
5.XG Roller++18/12 13/12eq: +0.353 (-0.083)
Player:
Opponent:
64.43% (G:21.43% B:1.75%)
35.57% (G:6.34% B:0.17%)
 
 61: 20/14 9/8*  
Pip=178-119
1.playedXG Roller++20/14 9/8* eq: -0.371
Player:
Opponent:
36.47% (G:7.75% B:0.28%)
63.53% (G:25.53% B:2.71%)
2.XG Roller++24/23 24/18eq: -0.401 (-0.029)
Player:
Opponent:
36.41% (G:5.45% B:0.20%)
63.59% (G:28.47% B:1.40%)
3.XG Roller++24/23 20/14eq: -0.435 (-0.064)
Player:
Opponent:
36.09% (G:5.33% B:0.19%)
63.91% (G:30.38% B:2.00%)
4.XG Roller++24/18 9/8* eq: -0.470 (-0.099)
Player:
Opponent:
34.92% (G:8.47% B:0.34%)
65.08% (G:31.72% B:2.28%)
5.XG Roller++9/8* 8/2eq: -0.485 (-0.113)
Player:
Opponent:
33.03% (G:6.11% B:0.19%)
66.97% (G:27.47% B:2.51%)
 
 42: Bar/23 6/2*  
Pip=171-127
1.playedXG Roller++Bar/23 6/2* eq: +0.324
Player:
Opponent:
61.39% (G:26.99% B:3.25%)
38.61% (G:10.30% B:0.43%)
2.XG Roller++Bar/23 12/8eq: +0.196 (-0.128)
Player:
Opponent:
58.30% (G:23.40% B:2.44%)
41.70% (G:11.58% B:0.42%)
3.4-plyBar/23 8/4eq: +0.094 (-0.230)
Player:
Opponent:
54.53% (G:23.78% B:3.05%)
45.47% (G:14.76% B:0.59%)
4.4-plyBar/23 13/9eq: +0.054 (-0.270)
Player:
Opponent:
53.83% (G:22.39% B:2.56%)
46.17% (G:14.91% B:0.80%)
 
 61: Bar/24 8/2*  
Pip=173-121
1.xgXG Roller++Bar/24 14/8eq: -0.342
Player:
Opponent:
36.32% (G:9.06% B:0.36%)
63.68% (G:23.15% B:2.40%)
2.playedXG Roller++Bar/24 8/2* eq: -0.397 (-0.055)
Player:
Opponent:
36.13% (G:10.21% B:0.48%)
63.87% (G:27.93% B:3.59%)
3.4-plyBar/18eq: -0.508 (-0.167)
Player:
Opponent:
35.25% (G:7.53% B:0.34%)
64.75% (G:33.87% B:5.00%)
4.4-plyBar/24 20/14eq: -0.531 (-0.189)
Player:
Opponent:
33.53% (G:8.03% B:0.37%)
66.47% (G:31.68% B:4.58%)
 
 11: Bar/23* 4/2 
Pip=166-123
1.xgXG Roller++Bar/24 12/11* 4/2eq: +0.784
Player:
Opponent:
72.58% (G:38.63% B:5.70%)
27.42% (G:4.22% B:0.17%)
2.playedXG Roller++Bar/23* 4/2eq: +0.779 (-0.005)
Player:
Opponent:
71.27% (G:40.34% B:6.26%)
28.73% (G:3.44% B:0.12%)
3.XG Roller++Bar/23* 12/11*(2) eq: +0.659 (-0.125)
Player:
Opponent:
68.29% (G:37.55% B:5.53%)
31.71% (G:4.94% B:0.20%)
4.4-plyBar/23* 13/11* eq: +0.609 (-0.175)
Player:
Opponent:
66.86% (G:37.16% B:5.57%)
33.14% (G:6.11% B:0.29%)
5.4-plyBar/23* 12/11* 11/10eq: +0.608 (-0.176)
Player:
Opponent:
66.74% (G:37.26% B:5.71%)
33.26% (G:6.07% B:0.30%)
 
 41: Bar/20 
Pip=189-119
1.playedXG Roller++Bar/20eq: -0.682
Player:
Opponent:
30.36% (G:3.69% B:0.12%)
69.64% (G:36.41% B:5.04%)
2.XG Roller++Bar/24 14/10eq: -0.767 (-0.086)
Player:
Opponent:
28.26% (G:4.02% B:0.17%)
71.74% (G:38.62% B:5.91%)
3.XG Roller++Bar/24 20/16eq: -1.399 (-0.718)
Player:
Opponent:
18.66% (G:2.17% B:0.15%)
81.34% (G:60.68% B:19.10%)
4.4-plyBar/24 6/2* eq: -0.867 (-0.186)
Player:
Opponent:
27.00% (G:3.52% B:0.13%)
73.00% (G:43.46% B:7.80%)
 
 52: 13/11* 11/6 
Pip=184-119
1.xgXG Roller++23/18 13/11* eq: +0.764
Player:
Opponent:
71.13% (G:39.98% B:5.62%)
28.87% (G:3.39% B:0.12%)
2.playedXG Roller++13/11* 11/6eq: +0.759 (-0.005)
Player:
Opponent:
70.36% (G:40.78% B:5.97%)
29.64% (G:3.12% B:0.10%)
3.XG Roller++13/8 13/11* eq: +0.733 (-0.031)
Player:
Opponent:
69.87% (G:39.84% B:5.83%)
30.13% (G:3.48% B:0.12%)
4.XG Roller++13/11* 12/7eq: +0.680 (-0.084)
Player:
Opponent:
68.67% (G:38.90% B:5.74%)
31.33% (G:5.37% B:0.35%)
5.4-ply13/11* 8/3eq: +0.561 (-0.203)
Player:
Opponent:
64.97% (G:37.37% B:5.63%)
35.03% (G:6.33% B:0.31%)
 
 52: Bar/20 6/4 
Pip=195-112
1.playedXG Roller++Bar/20 6/4eq: -0.708
Player:
Opponent:
29.88% (G:3.35% B:0.11%)
70.12% (G:37.40% B:5.14%)
2.XG Roller++Bar/18eq: -0.716 (-0.009)
Player:
Opponent:
31.46% (G:3.70% B:0.14%)
68.54% (G:40.89% B:6.45%)
3.4-plyBar/20 3/1eq: -0.905 (-0.198)
Player:
Opponent:
25.90% (G:2.03% B:0.05%)
74.10% (G:44.46% B:6.86%)
4.4-plyBar/20 4/2* eq: -0.924 (-0.216)
Player:
Opponent:
27.13% (G:2.11% B:0.06%)
72.87% (G:47.57% B:8.46%)
 
 65: 13/7 12/7 
Pip=188-112
1.xgXG Roller++23/17 13/8eq: +0.748
Player:
Opponent:
70.98% (G:38.54% B:5.10%)
29.02% (G:2.52% B:0.08%)
2.playedXG Roller++13/7 12/7eq: +0.745 (-0.002)
Player:
Opponent:
71.69% (G:37.19% B:4.94%)
28.31% (G:3.04% B:0.11%)
3.XG Roller++23/12eq: +0.727 (-0.020)
Player:
Opponent:
71.21% (G:36.60% B:4.69%)
28.79% (G:2.67% B:0.08%)
4.XG Roller++23/18 13/7eq: +0.646 (-0.102)
Player:
Opponent:
69.25% (G:34.56% B:4.38%)
30.75% (G:4.20% B:0.15%)
5.XG Roller++23/18 12/6eq: +0.639 (-0.109)
Player:
Opponent:
67.86% (G:36.83% B:4.96%)
32.14% (G:4.52% B:0.20%)
 
 22: 6/2* 3/1(2) 
Pip=188-101
1.playedXG Roller++6/2* 3/1(2)eq: -1.052
Player:
Opponent:
20.84% (G:1.41% B:0.02%)
79.16% (G:46.21% B:6.56%)
2.xgXG Roller++6/2*(2) eq: -1.071 (-0.019)
Player:
Opponent:
21.14% (G:1.32% B:0.04%)
78.86% (G:47.95% B:7.27%)
3.XG Roller++6/2* 4/2 3/1eq: -1.073 (-0.021)
Player:
Opponent:
22.23% (G:1.37% B:0.03%)
77.77% (G:49.79% B:8.22%)
4.XG Roller++4/2*(2) 3/1(2)eq: -1.079 (-0.027)
Player:
Opponent:
20.29% (G:1.28% B:0.02%)
79.71% (G:47.14% B:6.78%)
5.XG Roller++6/2* 4/2(2)eq: -1.098 (-0.046)
Player:
Opponent:
20.23% (G:1.20% B:0.02%)
79.77% (G:48.24% B:7.30%)
 
 42: Bar/23* 12/8 
Pip=180-103
1.playedXG Roller++Bar/23* 12/8eq: +1.142
Player:
Opponent:
79.17% (G:52.98% B:8.05%)
20.83% (G:1.10% B:0.02%)
2.XG Roller++Bar/23* 8/4eq: +1.101 (-0.041)
Player:
Opponent:
78.00% (G:51.94% B:8.32%)
22.00% (G:1.58% B:0.04%)
3.XG Roller++Bar/23* 6/2eq: +1.088 (-0.054)
Player:
Opponent:
77.45% (G:52.39% B:7.85%)
22.55% (G:1.46% B:0.04%)
4.XG Roller++Bar/23* 7/3eq: +1.019 (-0.123)
Player:
Opponent:
76.19% (G:49.52% B:7.54%)
23.81% (G:2.15% B:0.06%)
 
 44: Cannot Move 
Pip=203-97
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.177
Player:
Opponent:
20.90% (G:0.97% B:0.02%)
79.10% (G:55.65% B:8.88%)
 
 31: 23/20 8/7 
Pip=203-97
1.playedXG Roller++23/20 8/7eq: +1.169
Player:
Opponent:
79.33% (G:54.62% B:8.54%)
20.67% (G:1.02% B:0.02%)
2.XG Roller++8/4eq: +1.164 (-0.005)
Player:
Opponent:
79.32% (G:54.17% B:8.53%)
20.68% (G:1.06% B:0.02%)
3.XG Roller++7/6 7/4eq: +1.133 (-0.036)
Player:
Opponent:
78.17% (G:53.81% B:8.66%)
21.83% (G:1.15% B:0.03%)
4.XG Roller++23/22 6/3eq: +1.123 (-0.046)
Player:
Opponent:
78.28% (G:53.42% B:8.10%)
21.72% (G:1.35% B:0.03%)
5.XG Roller++8/7 6/3eq: +1.123 (-0.046)
Player:
Opponent:
78.32% (G:53.29% B:8.08%)
21.68% (G:1.33% B:0.03%)
 
 21: Bar/24 4/2 
Pip=203-93
1.playedXG Roller++Bar/24 4/2eq: -1.234
Player:
Opponent:
19.39% (G:0.83% B:0.02%)
80.61% (G:56.77% B:9.37%)
2.XG Roller++Bar/24 6/4eq: -1.363 (-0.129)
Player:
Opponent:
16.84% (G:0.60% B:0.01%)
83.16% (G:61.55% B:10.65%)
 
 31: 20/17 7/6 
Pip=200-93
1.XG Roller++20/16eq: +1.227
Player:
Opponent:
80.84% (G:55.98% B:8.97%)
19.16% (G:0.83% B:0.02%)
2.playedXG Roller++20/17 7/6eq: +1.224 (-0.003)
Player:
Opponent:
80.78% (G:55.80% B:8.97%)
19.22% (G:0.83% B:0.02%)
3.XG Roller++7/3eq: +1.205 (-0.023)
Player:
Opponent:
80.29% (G:55.29% B:8.90%)
19.71% (G:1.00% B:0.02%)
4.XG Roller++6/2eq: +1.155 (-0.073)
Player:
Opponent:
78.98% (G:54.37% B:8.29%)
21.02% (G:1.19% B:0.03%)
5.XG Roller++8/4eq: +1.153 (-0.074)
Player:
Opponent:
79.15% (G:53.15% B:8.98%)
20.85% (G:1.25% B:0.03%)
 
 61: 20/13 
Pip=200-89
1.playedXG Roller++20/13eq: -1.232
Player:
Opponent:
19.90% (G:0.76% B:0.01%)
80.10% (G:56.86% B:10.06%)
2.XG Roller++20/14 6/5eq: -1.307 (-0.075)
Player:
Opponent:
18.51% (G:0.62% B:0.01%)
81.49% (G:59.52% B:11.17%)
3.XG Roller++20/14 4/3eq: -1.329 (-0.097)
Player:
Opponent:
18.19% (G:0.60% B:0.01%)
81.81% (G:60.43% B:11.59%)
4.XG Roller++20/14 2/1eq: -1.344 (-0.113)
Player:
Opponent:
15.40% (G:0.57% B:0.01%)
84.60% (G:57.92% B:9.01%)
 
 64: 17/7 
Pip=193-89
1.playedXG Roller++17/7eq: +1.126
Player:
Opponent:
78.36% (G:53.08% B:7.73%)
21.64% (G:0.77% B:0.02%)
2.XG Roller++8/4 8/2eq: +1.112 (-0.014)
Player:
Opponent:
77.65% (G:52.69% B:8.62%)
22.35% (G:1.11% B:0.02%)
3.XG Roller++17/11 8/4eq: +1.095 (-0.031)
Player:
Opponent:
77.90% (G:50.74% B:8.76%)
22.10% (G:1.56% B:0.04%)
4.XG Roller++17/11 6/2eq: +1.061 (-0.065)
Player:
Opponent:
76.77% (G:51.24% B:7.64%)
23.23% (G:1.27% B:0.03%)
5.XG Roller++17/13 8/2eq: +1.040 (-0.086)
Player:
Opponent:
76.31% (G:50.13% B:8.05%)
23.69% (G:1.68% B:0.04%)
 
 62: 20/14 13/11 
Pip=193-79
1.playedXG Roller++20/14 13/11eq: -1.143
Player:
Opponent:
21.31% (G:0.74% B:0.01%)
78.69% (G:53.41% B:8.13%)
2.XG Roller++20/12eq: -1.147 (-0.004)
Player:
Opponent:
21.25% (G:0.73% B:0.01%)
78.75% (G:53.56% B:8.19%)
3.XG Roller++20/14 4/2eq: -1.151 (-0.008)
Player:
Opponent:
21.16% (G:0.69% B:0.01%)
78.84% (G:53.75% B:8.24%)
4.XG Roller++13/5eq: -1.160 (-0.017)
Player:
Opponent:
21.01% (G:0.73% B:0.01%)
78.99% (G:54.15% B:8.35%)
5.XG Roller++13/7 4/2eq: -1.168 (-0.025)
Player:
Opponent:
20.74% (G:0.68% B:0.01%)
79.26% (G:54.27% B:8.31%)
 
 51: 8/7 8/3 
Pip=185-79
1.playedXG Roller++8/7 8/3eq: +1.119
Player:
Opponent:
78.62% (G:52.12% B:7.20%)
21.38% (G:0.62% B:0.01%)
2.XG Roller++8/3 7/6eq: +1.118 (-0.001)
Player:
Opponent:
78.21% (G:52.28% B:7.89%)
21.79% (G:0.69% B:0.01%)
3.XG Roller++8/2eq: +1.069 (-0.050)
Player:
Opponent:
76.97% (G:51.36% B:7.17%)
23.03% (G:0.79% B:0.02%)
4.4-ply7/6 7/2eq: +0.988 (-0.130)
Player:
Opponent:
75.13% (G:48.40% B:7.63%)
24.87% (G:1.67% B:0.03%)
5.4-ply7/2 4/3eq: +0.867 (-0.252)
Player:
Opponent:
72.40% (G:45.69% B:6.15%)
27.60% (G:2.58% B:0.06%)
 
 41: 24/20 14/13 
Pip=185-73
1.playedXG Roller++24/20 14/13eq: -1.108
Player:
Opponent:
22.10% (G:0.68% B:0.01%)
77.90% (G:52.68% B:7.56%)
2.XG Roller++24/20 6/5eq: -1.114 (-0.006)
Player:
Opponent:
21.92% (G:0.65% B:0.01%)
78.08% (G:52.77% B:7.60%)
3.XG Roller++24/20 11/10eq: -1.117 (-0.009)
Player:
Opponent:
21.79% (G:0.64% B:0.00%)
78.21% (G:52.77% B:7.59%)
4.XG Roller++24/20 4/3eq: -1.150 (-0.042)
Player:
Opponent:
21.15% (G:0.60% B:0.00%)
78.85% (G:54.02% B:7.97%)
5.XG Roller++14/13 6/2eq: -1.166 (-0.058)
Player:
Opponent:
20.72% (G:0.52% B:0.01%)
79.28% (G:54.12% B:8.00%)
 
 43: 7/4 7/3 
Pip=180-73
1.playedXG Roller++7/4 7/3eq: +1.149
Player:
Opponent:
78.61% (G:54.39% B:7.89%)
21.39% (G:0.57% B:0.01%)
2.XG Roller++7/4 6/2eq: +1.037 (-0.112)
Player:
Opponent:
75.92% (G:51.48% B:6.67%)
24.08% (G:1.01% B:0.02%)
3.XG Roller++7/3 6/3eq: +1.029 (-0.120)
Player:
Opponent:
75.80% (G:51.03% B:6.62%)
24.20% (G:1.06% B:0.02%)
4.4-ply6/3 6/2eq: +0.913 (-0.236)
Player:
Opponent:
73.26% (G:48.51% B:5.49%)
26.74% (G:2.11% B:0.03%)
 
 66: 20/8 13/7 11/5 
Pip=180-66
1.playedXG Roller++20/8 13/7 11/5eq: -1.065
Player:
Opponent:
20.65% (G:0.53% B:0.01%)
79.35% (G:46.43% B:5.55%)
2.xgXG Roller++20/2 11/5eq: -1.065 (-0.001)
Player:
Opponent:
20.52% (G:0.52% B:0.01%)
79.48% (G:46.29% B:5.43%)
3.XG Roller++20/2 13/7eq: -1.069 (-0.004)
Player:
Opponent:
20.33% (G:0.55% B:0.01%)
79.67% (G:46.24% B:5.42%)
4.XG Roller++20/14 20/2eq: -1.154 (-0.089)
Player:
Opponent:
19.32% (G:0.42% B:0.00%)
80.68% (G:50.45% B:6.59%)
5.XG Roller++20/14(2) 20/8eq: -1.164 (-0.100)
Player:
Opponent:
17.91% (G:0.29% B:0.00%)
82.09% (G:48.84% B:5.75%)
 
 61: 3/2 
Pip=156-66
1.playedXG Roller++3/2eq: +0.963
Player:
Opponent:
78.27% (G:40.32% B:4.17%)
21.73% (G:0.49% B:0.01%)
2.XG Roller++4/3eq: +0.953 (-0.009)
Player:
Opponent:
78.12% (G:39.90% B:4.11%)
21.88% (G:0.55% B:0.01%)
3.XG Roller++7/6eq: +0.874 (-0.089)
Player:
Opponent:
74.18% (G:40.41% B:5.34%)
25.82% (G:1.08% B:0.03%)
 
 31: 8/5 7/6 
Pip=156-65
1.playedXG Roller++8/5 7/6eq: -0.987
Player:
Opponent:
21.97% (G:0.61% B:0.01%)
78.03% (G:42.78% B:4.59%)
2.XG Roller++7/6 5/2eq: -1.026 (-0.039)
Player:
Opponent:
20.73% (G:0.52% B:0.01%)
79.27% (G:43.73% B:4.65%)
3.XG Roller++8/5 4/3eq: -1.027 (-0.040)
Player:
Opponent:
21.24% (G:0.53% B:0.01%)
78.76% (G:44.62% B:4.95%)
4.XG Roller++8/7 5/2eq: -1.032 (-0.045)
Player:
Opponent:
20.71% (G:0.53% B:0.01%)
79.29% (G:44.00% B:4.72%)
5.XG Roller++7/3eq: -1.033 (-0.047)
Player:
Opponent:
21.17% (G:0.52% B:0.01%)
78.83% (G:44.94% B:5.08%)
 
 54: 7/3 7/2 
Pip=152-65
1.played3-ply7/3 7/2eq: +1.148
Player:
Opponent:
81.44% (G:49.30% B:5.91%)
18.56% (G:0.04% B:0.00%)
2.3-ply7/2 6/2eq: +0.533 (-0.615)
Player:
Opponent:
64.31% (G:33.89% B:3.72%)
35.69% (G:2.70% B:0.03%)
 
 51: 20/14 
Pip=152-56
1.playedXG Roller++20/14eq: -1.220
Player:
Opponent:
18.15% (G:0.00% B:0.00%)
81.85% (G:53.36% B:6.86%)
2.XG Roller++20/15 6/5eq: -1.221 (-0.001)
Player:
Opponent:
18.17% (G:0.00% B:0.00%)
81.83% (G:53.50% B:6.82%)
3.XG Roller++20/15 4/3eq: -1.233 (-0.012)
Player:
Opponent:
18.29% (G:0.00% B:0.00%)
81.71% (G:54.40% B:7.28%)
4.XG Roller++20/15 5/4eq: -1.245 (-0.024)
Player:
Opponent:
17.59% (G:0.00% B:0.00%)
82.41% (G:54.17% B:7.06%)
5.XG Roller++20/15 2/1eq: -1.320 (-0.099)
Player:
Opponent:
14.62% (G:0.00% B:0.00%)
85.38% (G:55.23% B:6.35%)
 
 61: 6/Off 3/2 
Pip=146-56
1.playedXG Roller++6/Off 3/2eq: +1.127
Player:
Opponent:
79.63% (G:50.41% B:5.86%)
20.37% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++6/Off 4/3eq: +1.115 (-0.013)
Player:
Opponent:
79.34% (G:49.86% B:5.79%)
20.66% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/5* 6/Offeq: +0.869 (-0.258)
Player:
Opponent:
70.12% (G:45.95% B:7.23%)
29.88% (G:0.00% B:0.00%)
 
 66: 24/12 14/2 
Pip=146-49
1.xgXG Roller++24/18 20/8 14/8eq: -0.980
Player:
Opponent:
17.68% (G:0.00% B:0.00%)
82.32% (G:34.06% B:2.63%)
2.XG Roller++24/18 20/2eq: -0.985 (-0.005)
Player:
Opponent:
18.18% (G:0.00% B:0.00%)
81.82% (G:35.34% B:2.82%)
3.XG Roller++24/12 20/8eq: -0.989 (-0.010)
Player:
Opponent:
17.01% (G:0.00% B:0.00%)
82.99% (G:33.52% B:2.54%)
4.XG Roller++24/6 20/14eq: -0.992 (-0.013)
Player:
Opponent:
16.89% (G:0.00% B:0.00%)
83.11% (G:33.52% B:2.57%)
5.XG Roller++24/6 14/8eq: -0.994 (-0.014)
Player:
Opponent:
18.84% (G:0.00% B:0.00%)
81.16% (G:37.12% B:3.28%)
6.playedXG Roller++24/12 14/2eq: -0.997 (-0.017)
Player:
Opponent:
19.29% (G:0.00% B:0.00%)
80.71% (G:38.22% B:3.43%)
 
 62: 6/Off 2/Off 
Pip=122-49
1.played4-ply6/Off 2/Offeq: +1.075
Player:
Opponent:
82.61% (G:41.14% B:3.66%)
17.39% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 4/2eq: +0.875 (-0.200)
Player:
Opponent:
77.96% (G:33.90% B:2.40%)
22.04% (G:0.00% B:0.00%)
3.2-ply6/4 6/Offeq: +0.296 (-0.779)
Player:
Opponent:
58.92% (G:22.24% B:1.40%)
41.08% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 20/9 
Pip=122-41
1.playedXG Roller++20/9eq: -1.049
Player:
Opponent:
16.35% (G:0.00% B:0.00%)
83.65% (G:37.13% B:2.90%)
2.XG Roller++20/15 12/6eq: -1.059 (-0.011)
Player:
Opponent:
15.27% (G:0.00% B:0.00%)
84.73% (G:36.06% B:2.64%)
3.XG Roller++20/14 12/7eq: -1.060 (-0.011)
Player:
Opponent:
15.95% (G:0.00% B:0.00%)
84.05% (G:37.30% B:2.87%)
4.XG Roller++12/1eq: -1.166 (-0.117)
Player:
Opponent:
13.89% (G:0.00% B:0.00%)
86.11% (G:42.04% B:3.43%)
5.XG Roller++20/14 6/1eq: -1.171 (-0.122)
Player:
Opponent:
13.45% (G:0.00% B:0.00%)
86.55% (G:41.78% B:3.19%)
 
 41: 4/Off 3/2 
Pip=111-41
1.played4-ply4/Off 3/2eq: +0.861
Player:
Opponent:
78.30% (G:31.90% B:2.31%)
21.70% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/5 6/2eq: +0.663 (-0.198)
Player:
Opponent:
72.94% (G:25.49% B:1.47%)
27.06% (G:0.00% B:0.00%)
3.3-ply6/2 4/3eq: +0.485 (-0.376)
Player:
Opponent:
67.03% (G:22.21% B:1.37%)
32.97% (G:0.00% B:0.00%)
4.3-ply6/2 3/2eq: +0.470 (-0.392)
Player:
Opponent:
66.20% (G:22.50% B:1.46%)
33.80% (G:0.00% B:0.00%)
5.3-ply4/3 4/Offeq: +0.421 (-0.440)
Player:
Opponent:
63.43% (G:23.94% B:1.34%)
36.57% (G:0.00% B:0.00%)
 
 63: 12/3 
Pip=111-36
1.xgXG Roller++9/3 6/3eq: -0.806
Player:
Opponent:
23.76% (G:0.00% B:0.00%)
76.24% (G:31.57% B:2.16%)
2.playedXG Roller++12/3eq: -0.829 (-0.024)
Player:
Opponent:
22.20% (G:0.00% B:0.00%)
77.80% (G:31.02% B:2.07%)
3.XG Roller++12/6 9/6eq: -0.898 (-0.093)
Player:
Opponent:
17.03% (G:0.00% B:0.00%)
82.97% (G:26.26% B:1.42%)
4.XG Roller++24/15eq: -0.964 (-0.158)
Player:
Opponent:
16.63% (G:0.00% B:0.00%)
83.37% (G:32.38% B:0.74%)
5.4-ply24/18 12/9eq: -0.973 (-0.167)
Player:
Opponent:
16.68% (G:0.00% B:0.00%)
83.32% (G:32.82% B:0.83%)
 
 61: 6/5 6/Off 
Pip=102-36
1.played3-ply6/5 6/Offeq: +0.486
Player:
Opponent:
65.80% (G:26.19% B:1.66%)
34.20% (G:0.00% B:0.00%)
2.3-ply6/Off 4/3eq: -0.090 (-0.576)
Player:
Opponent:
42.73% (G:15.24% B:0.93%)
57.27% (G:0.00% B:0.00%)
3.2-ply6/Off 3/2eq: -0.252 (-0.738)
Player:
Opponent:
37.15% (G:11.75% B:0.73%)
62.85% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 24/13 
Pip=102-29
1.playedXG Roller++24/13eq: -0.927
Player:
Opponent:
15.64% (G:0.00% B:0.00%)
84.36% (G:26.50% B:0.75%)
2.XG Roller++24/19 9/3eq: -0.949 (-0.022)
Player:
Opponent:
16.81% (G:0.00% B:0.00%)
83.19% (G:30.61% B:1.11%)
3.XG Roller++24/18 9/4eq: -0.976 (-0.049)
Player:
Opponent:
15.19% (G:0.00% B:0.00%)
84.81% (G:29.78% B:0.97%)
4.XG Roller++9/3 6/1eq: -1.071 (-0.143)
Player:
Opponent:
16.14% (G:0.00% B:0.00%)
83.86% (G:38.65% B:2.73%)
5.XG Roller++24/19 24/18eq: -1.395 (-0.468)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:36.76% B:0.00%)
 
 63: 5/2 4/Off 
Pip=91-29
1.xgXG Roller++5/Off 3/Offeq: +0.628
Player:
Opponent:
74.08% (G:20.79% B:0.59%)
25.92% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++5/2 4/Offeq: +0.573 (-0.055)
Player:
Opponent:
73.42% (G:17.04% B:0.71%)
26.58% (G:0.00% B:0.00%)
3.3-ply5/Off 4/1* eq: +0.149 (-0.479)
Player:
Opponent:
55.56% (G:15.64% B:0.18%)
44.44% (G:0.00% B:0.00%)
 
 53: 24/21* 13/8 
Pip=91-22
1.playedXG Roller++24/21* 13/8eq: +0.490
Player:
Opponent:
67.55% (G:0.00% B:0.00%)
32.45% (G:7.52% B:0.43%)
2.XG Roller++24/21* 21/16eq: +0.471 (-0.019)
Player:
Opponent:
66.53% (G:0.00% B:0.00%)
33.47% (G:7.24% B:0.40%)
3.XG Roller++24/21* 9/4eq: +0.434 (-0.056)
Player:
Opponent:
64.98% (G:0.00% B:0.00%)
35.02% (G:6.70% B:0.29%)
4.XG Roller++24/19 9/6eq: -1.255 (-1.745)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:23.71% B:0.00%)
5.4-ply24/21* 6/1eq: +0.281 (-0.209)
Player:
Opponent:
60.04% (G:0.00% B:0.00%)
39.96% (G:9.99% B:0.54%)
 
 43: Bar/22* 22/18 
Pip=83-43
1.played3-plyBar/22* 22/18eq: +0.170
Player:
Opponent:
54.63% (G:20.60% B:0.80%)
45.37% (G:0.00% B:0.00%)
 
 61: Bar/19 8/7*  
Pip=105-36
1.played3-plyBar/19 8/7* eq: +0.361
Player:
Opponent:
62.40% (G:0.00% B:0.00%)
37.60% (G:8.35% B:0.26%)
2.2-plyBar/19 9/8eq: -0.344 (-0.705)
Player:
Opponent:
36.94% (G:0.00% B:0.00%)
63.06% (G:18.94% B:0.24%)
3.2-plyBar/24 9/3eq: -0.519 (-0.879)
Player:
Opponent:
34.23% (G:0.00% B:0.00%)
65.77% (G:28.13% B:1.73%)
4.2-plyBar/19 21/20eq: -0.589 (-0.950)
Player:
Opponent:
33.60% (G:0.00% B:0.00%)
66.40% (G:34.13% B:0.94%)
5.2-plyBar/19 6/5eq: -0.620 (-0.981)
Player:
Opponent:
32.87% (G:0.00% B:0.00%)
67.13% (G:35.39% B:1.04%)
 
 62: Cannot Move 
Pip=98-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.485
Player:
Opponent:
33.46% (G:5.59% B:0.27%)
66.54% (G:0.00% B:0.00%)
 
 62: 19/13 7/5 
Pip=98-43
1.xgXG Roller++9/3 7/5eq: +0.458
Player:
Opponent:
66.24% (G:0.00% B:0.00%)
33.76% (G:7.28% B:0.26%)
2.playedXG Roller++19/13 7/5eq: +0.440 (-0.019)
Player:
Opponent:
64.66% (G:0.00% B:0.00%)
35.34% (G:5.70% B:0.28%)
3.XG Roller++19/17 9/3eq: +0.439 (-0.019)
Player:
Opponent:
65.97% (G:0.00% B:0.00%)
34.03% (G:8.51% B:0.45%)
4.XG Roller++19/11eq: +0.419 (-0.039)
Player:
Opponent:
64.13% (G:0.00% B:0.00%)
35.87% (G:6.38% B:0.33%)
5.XG Roller++21/15 7/5eq: +0.413 (-0.046)
Player:
Opponent:
63.55% (G:0.00% B:0.00%)
36.45% (G:5.80% B:0.28%)
 
 22: Cannot Move 
Pip=90-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.537
Player:
Opponent:
31.94% (G:4.10% B:0.19%)
68.06% (G:0.00% B:0.00%)
 
 51: 21/20 13/8 
Pip=90-43
1.xgXG Roller++9/3eq: +0.470
Player:
Opponent:
66.24% (G:0.00% B:0.00%)
33.76% (G:6.64% B:0.28%)
2.XG Roller++21/15eq: +0.440 (-0.030)
Player:
Opponent:
64.13% (G:0.00% B:0.00%)
35.87% (G:4.48% B:0.23%)
3.playedXG Roller++21/20 13/8eq: +0.439 (-0.031)
Player:
Opponent:
64.08% (G:0.00% B:0.00%)
35.92% (G:4.55% B:0.17%)
4.XG Roller++13/8 5/4eq: +0.430 (-0.041)
Player:
Opponent:
63.81% (G:0.00% B:0.00%)
36.19% (G:4.69% B:0.17%)
5.XG Roller++13/7eq: +0.429 (-0.041)
Player:
Opponent:
63.63% (G:0.00% B:0.00%)
36.37% (G:4.59% B:0.17%)
 
 62: Cannot Move 
Pip=84-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.570
Player:
Opponent:
30.76% (G:3.53% B:0.15%)
69.24% (G:0.00% B:0.00%)
 
 52: 8/3 5/3 
Pip=84-43
1.played4-ply8/3 5/3eq: +0.717
Player:
Opponent:
74.01% (G:0.00% B:0.00%)
25.99% (G:0.02% B:0.00%)
2.4-ply20/18 8/3eq: +0.507 (-0.210)
Player:
Opponent:
67.06% (G:0.00% B:0.00%)
32.94% (G:5.01% B:0.20%)
3.4-ply20/15 5/3eq: +0.475 (-0.242)
Player:
Opponent:
67.05% (G:0.00% B:0.00%)
32.95% (G:7.50% B:0.48%)
4.4-ply9/7 8/3eq: +0.460 (-0.257)
Player:
Opponent:
65.32% (G:0.00% B:0.00%)
34.68% (G:5.55% B:0.20%)
5.4-ply20/13eq: +0.457 (-0.260)
Player:
Opponent:
64.40% (G:0.00% B:0.00%)
35.60% (G:3.55% B:0.12%)
 
 32: Cannot Move 
Pip=77-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.719
Player:
Opponent:
25.77% (G:0.04% B:0.00%)
74.23% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=77-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 73.96% (G:0.00% B:0.00%) 73.96% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 26.04% (G:0.00% B:0.00%) 26.04% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.479 +0.946
Cubeful Equities
played No redouble:+0.771
     Redouble/Take:+0.708 (-0.063)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.229)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.7%
 
 62: 20/14 9/7 
Pip=77-43
1.xgXG Roller++20/12eq: +0.748
Player:
Opponent:
74.10% (G:0.00% B:0.00%)
25.90% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++20/14 9/7eq: +0.734 (-0.013)
Player:
Opponent:
73.69% (G:0.00% B:0.00%)
26.31% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++20/18 9/3eq: +0.706 (-0.042)
Player:
Opponent:
72.63% (G:0.00% B:0.00%)
27.37% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++20/14 6/4eq: +0.694 (-0.054)
Player:
Opponent:
72.04% (G:0.00% B:0.00%)
27.96% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++9/3 6/4eq: +0.654 (-0.094)
Player:
Opponent:
70.58% (G:0.00% B:0.00%)
29.42% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: Cannot Move 
Pip=69-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.711
Player:
Opponent:
26.12% (G:0.01% B:0.00%)
73.88% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=69-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 73.58% (G:0.00% B:0.00%) 73.75% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 26.42% (G:0.00% B:0.00%) 26.25% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.472 +0.938
Cubeful Equities
played No redouble:+0.765
     Redouble/Take:+0.706 (-0.059)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.235)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.7%
 
 63: 14/5 
Pip=69-43
1.playedXG Roller++14/5eq: +0.790
Player:
Opponent:
74.51% (G:0.00% B:0.00%)
25.49% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++14/8 7/4eq: +0.781 (-0.009)
Player:
Opponent:
74.27% (G:0.00% B:0.00%)
25.73% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++14/11 7/1eq: +0.678 (-0.112)
Player:
Opponent:
70.60% (G:0.00% B:0.00%)
29.40% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++14/8 6/3eq: +0.661 (-0.130)
Player:
Opponent:
69.91% (G:0.00% B:0.00%)
30.09% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply7/1 6/3eq: +0.588 (-0.202)
Player:
Opponent:
68.32% (G:0.00% B:0.00%)
31.68% (G:0.00% B:0.00%)
 
 63: Cannot Move 
Pip=60-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.751
Player:
Opponent:
25.26% (G:0.00% B:0.00%)
74.74% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=60-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 74.70% (G:0.00% B:0.00%) 74.80% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 25.30% (G:0.00% B:0.00%) 25.20% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.494 +0.981
Cubeful Equities
played No redouble:+0.801
     Redouble/Take:+0.763 (-0.038)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.199)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 13.8%
 
 51: 7/1 
Pip=60-43
1.xgXG Roller++7/6 5/Offeq: +0.823
Player:
Opponent:
75.78% (G:0.00% B:0.00%)
24.22% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++7/1eq: +0.743 (-0.080)
Player:
Opponent:
72.95% (G:0.00% B:0.00%)
27.05% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++7/2 5/4eq: +0.723 (-0.100)
Player:
Opponent:
71.94% (G:0.00% B:0.00%)
28.06% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/1 5/4eq: +0.633 (-0.190)
Player:
Opponent:
69.37% (G:0.00% B:0.00%)
30.63% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply7/2 6/5eq: +0.629 (-0.193)
Player:
Opponent:
69.52% (G:0.00% B:0.00%)
30.48% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: Cannot Move 
Pip=54-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.699
Player:
Opponent:
26.76% (G:0.00% B:0.00%)
73.24% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=54-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 73.20% (G:0.00% B:0.00%) 73.44% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 26.80% (G:0.00% B:0.00%) 26.56% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.464 +0.925
Cubeful Equities
played No redouble:+0.749
     Redouble/Take:+0.691 (-0.057)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.251)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 15.6%
 
 65: 6/Off 5/Off 
Pip=54-43
1.played3-ply6/Off 5/Offeq: +0.949
Player:
Opponent:
78.63% (G:0.00% B:0.00%)
21.37% (G:0.00% B:0.00%)
2.2-ply6/1 6/Offeq: +0.268 (-0.681)
Player:
Opponent:
54.76% (G:0.00% B:0.00%)
45.24% (G:0.00% B:0.00%)
 
 31: Cannot Move 
Pip=43-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.949
Player:
Opponent:
21.37% (G:0.00% B:0.00%)
78.63% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=43-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 78.72% (G:0.00% B:0.00%) 79.00% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 21.28% (G:0.00% B:0.00%) 21.00% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.574 +1.152
Cubeful Equities
played No redouble:+0.850 (-0.109)
xg Redouble/Take:+0.959
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.041)
 
Best Cube action: Redouble / Take
 
 41: 4/3 4/Off 
Pip=43-43
1.playedXG Roller++4/3 4/Offeq: +0.814
Player:
Opponent:
74.25% (G:0.00% B:0.00%)
25.75% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++6/5 6/2eq: +0.702 (-0.112)
Player:
Opponent:
70.05% (G:0.00% B:0.00%)
29.95% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply4/Off 1/Offeq: +0.630 (-0.184)
Player:
Opponent:
66.97% (G:0.00% B:0.00%)
33.03% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/4 5/1eq: +0.554 (-0.260)
Player:
Opponent:
66.27% (G:0.00% B:0.00%)
33.73% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/2 1/Offeq: +0.534 (-0.280)
Player:
Opponent:
62.62% (G:0.00% B:0.00%)
37.38% (G:0.00% B:0.00%)
 
 32: Cannot Move 
Pip=38-43
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.000
Player:
Opponent:
19.47% (G:0.00% B:0.00%)
80.53% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Double/Pass 
Pip=38-43
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 80.28% (G:0.00% B:0.00%) 80.43% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 19.72% (G:0.00% B:0.00%) 19.57% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.606 +1.211
Cubeful Equities
     No redouble:+0.844 (-0.156)
     Redouble/Take:+1.027 (+0.027)
played Redouble/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Redouble / Pass
 
 Wins 2pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Expert (-0.0149) Total Error Expert (-0.0115)
Expert (-0.0147) Checker Play World Class (-0.0093)
Advanced (-0.0156) Cube Play Advanced (-0.0183)
7.43 Performance Rating 5.75
7(3) Move Errors 4(1)
-0.604(-3.83%) Equity lost (cost) -0.344(-1.88%)
     
1(1) Double Errors 4
-0.109(-0.99%) Equity lost (cost) -0.220(-0.99%)
     
0 Take Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
8(4) Total Error 8(1)
-0.713(-4.82%) Equity lost (cost) -0.563(-2.87%)
     
4 Jokers 6
+0.641(+10.32%) Luck -0.641(-10.32%)

 Game 3

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 4, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 21: 24/23 13/11 
Pip=167-167
1.xgBook113/11 6/5eq: +0.089
Player:
Opponent:
50.31% (G:13.58% B:0.56%)
49.69% (G:14.05% B:0.89%)
2.playedBook124/23 13/11eq: +0.086 (-0.003)
Player:
Opponent:
49.86% (G:13.33% B:0.50%)
50.14% (G:12.73% B:0.51%)
3.Book124/21eq: +0.040 (-0.049)
Player:
Opponent:
49.01% (G:11.99% B:0.48%)
50.99% (G:12.60% B:0.46%)
4.Book113/10eq: +0.039 (-0.050)
Player:
Opponent:
48.73% (G:13.33% B:0.53%)
51.27% (G:13.68% B:0.68%)
5.Book124/23 24/22eq: +0.020 (-0.069)
Player:
Opponent:
48.37% (G:12.21% B:0.48%)
51.63% (G:13.12% B:0.52%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 52: 24/22 13/8 
Pip=167-164
1.playedXG Roller++24/22 13/8eq: -0.207
Player:
Opponent:
47.14% (G:11.29% B:0.42%)
52.86% (G:14.48% B:0.48%)
2.XG Roller++13/11 13/8eq: -0.240 (-0.033)
Player:
Opponent:
46.36% (G:12.38% B:0.49%)
53.64% (G:15.21% B:0.74%)
3.XG Roller++24/22 6/1* eq: -0.243 (-0.036)
Player:
Opponent:
46.07% (G:11.64% B:0.37%)
53.93% (G:14.62% B:0.64%)
4.XG Roller++13/11 6/1* eq: -0.272 (-0.065)
Player:
Opponent:
45.67% (G:12.37% B:0.43%)
54.33% (G:15.83% B:0.87%)
5.XG Roller++13/8 6/4eq: -0.297 (-0.091)
Player:
Opponent:
45.17% (G:11.49% B:0.44%)
54.83% (G:15.81% B:0.86%)
 
 No double 
Pip=160-164
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.15% (G:14.46% B:0.51%) 53.14% (G:14.53% B:0.49%)
  Opponent Winning Chances: 46.85% (G:11.39% B:0.42%) 46.86% (G:11.34% B:0.43%)
  Cubeless Equities +0.092 +0.221
Cubeful Equities
played No double:+0.219
     Double/Take:+0.034 (-0.185)
     Double/Pass:+1.000 (+0.781)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.1%
 
 44: 13/5(2) 
Pip=160-164
1.playedXG Roller++13/5(2)eq: +0.357
Player:
Opponent:
55.47% (G:18.14% B:0.58%)
44.53% (G:10.76% B:0.49%)
2.XG Roller++13/9(2) 6/2(2)eq: +0.275 (-0.082)
Player:
Opponent:
53.98% (G:16.53% B:0.57%)
46.02% (G:11.45% B:0.48%)
3.XG Roller++24/16 13/9(2)eq: +0.251 (-0.106)
Player:
Opponent:
54.78% (G:13.42% B:0.57%)
45.22% (G:12.15% B:0.50%)
4.4-ply13/9(2) 11/3* eq: +0.177 (-0.180)
Player:
Opponent:
51.86% (G:15.17% B:0.72%)
48.14% (G:12.42% B:0.57%)
5.4-ply11/3* 8/4(2)eq: +0.168 (-0.189)
Player:
Opponent:
50.84% (G:16.96% B:0.79%)
49.16% (G:14.02% B:0.76%)
 
 62: 22/14*  
Pip=160-148
1.played4-ply22/14* eq: -0.214
Player:
Opponent:
48.19% (G:10.88% B:0.47%)
51.81% (G:17.31% B:0.60%)
2.4-ply24/22 8/2* eq: -0.485 (-0.271)
Player:
Opponent:
39.72% (G:8.51% B:0.30%)
60.28% (G:15.89% B:0.57%)
3.3-ply24/22 13/7eq: -0.598 (-0.383)
Player:
Opponent:
37.49% (G:7.67% B:0.29%)
62.51% (G:16.45% B:0.59%)
4.3-ply22/16 13/11eq: -0.656 (-0.442)
Player:
Opponent:
39.07% (G:8.96% B:0.40%)
60.93% (G:24.32% B:1.28%)
5.3-ply22/16 8/6eq: -0.696 (-0.482)
Player:
Opponent:
38.13% (G:8.55% B:0.36%)
61.87% (G:24.23% B:0.97%)
 
 No double 
Pip=152-162
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 51.74% (G:17.56% B:0.57%) 51.71% (G:17.61% B:0.57%)
  Opponent Winning Chances: 48.26% (G:11.12% B:0.57%) 48.29% (G:11.27% B:0.57%)
  Cubeless Equities +0.096 +0.233
Cubeful Equities
played No double:+0.222
     Double/Take:+0.038 (-0.185)
     Double/Pass:+1.000 (+0.778)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.1%
 
 65: Bar/14 
Pip=152-162
1.playedXG Roller++Bar/14eq: +0.057
Player:
Opponent:
48.20% (G:14.79% B:0.46%)
51.80% (G:12.46% B:0.58%)
2.XG Roller++Bar/20 24/18eq: +0.047 (-0.010)
Player:
Opponent:
48.39% (G:14.05% B:0.53%)
51.61% (G:12.49% B:0.59%)
3.XG Roller++Bar/20 8/2eq: +0.008 (-0.048)
Player:
Opponent:
46.93% (G:15.56% B:0.40%)
53.07% (G:13.50% B:0.82%)
4.4-plyBar/20 13/7eq: -0.220 (-0.276)
Player:
Opponent:
42.13% (G:12.48% B:0.49%)
57.87% (G:17.81% B:1.27%)
 
 41: 6/2* 2/1*  
Pip=152-151
1.playedXG Roller++6/2* 2/1* eq: -0.322
Player:
Opponent:
45.75% (G:11.62% B:0.43%)
54.25% (G:18.61% B:0.83%)
2.XG Roller++14/9eq: -0.426 (-0.104)
Player:
Opponent:
42.74% (G:9.19% B:0.36%)
57.26% (G:18.19% B:0.57%)
3.XG Roller++24/23 14/10eq: -0.451 (-0.129)
Player:
Opponent:
42.62% (G:9.38% B:0.44%)
57.38% (G:20.01% B:0.61%)
4.4-ply14/13 6/2* eq: -0.514 (-0.193)
Player:
Opponent:
41.23% (G:8.55% B:0.29%)
58.77% (G:20.34% B:0.77%)
5.4-ply13/8eq: -0.550 (-0.228)
Player:
Opponent:
40.41% (G:8.99% B:0.37%)
59.59% (G:21.93% B:0.78%)
 
 No double 
Pip=147-154
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 54.08% (G:18.87% B:0.83%) 54.08% (G:18.83% B:0.83%)
  Opponent Winning Chances: 45.92% (G:11.86% B:0.44%) 45.92% (G:11.72% B:0.43%)
  Cubeless Equities +0.152 +0.355
Cubeful Equities
played No double:+0.320
     Double/Take:+0.176 (-0.143)
     Double/Pass:+1.000 (+0.680)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.8%
 
 64: Bar/21 
Pip=147-154
1.played3-plyBar/21eq: -0.019
Player:
Opponent:
47.37% (G:13.90% B:0.60%)
52.63% (G:15.59% B:0.54%)
 
 53: 14/11* 6/1 
Pip=147-150
1.played3-ply14/11* 6/1eq: +0.159
Player:
Opponent:
55.96% (G:17.11% B:0.59%)
44.04% (G:11.93% B:0.42%)
2.3-ply14/11* 13/8eq: -0.162 (-0.320)
Player:
Opponent:
48.94% (G:12.48% B:0.44%)
51.06% (G:16.04% B:0.67%)
3.3-ply14/11* 11/6eq: -0.162 (-0.321)
Player:
Opponent:
48.92% (G:11.90% B:0.38%)
51.08% (G:15.69% B:0.53%)
4.3-ply24/21 6/1eq: -0.231 (-0.390)
Player:
Opponent:
46.79% (G:10.40% B:0.32%)
53.21% (G:15.26% B:0.48%)
5.3-ply13/10 6/1eq: -0.396 (-0.555)
Player:
Opponent:
42.73% (G:12.10% B:0.43%)
57.27% (G:18.80% B:1.01%)
 
 52: Bar/23 Bar/20 
Pip=139-161
1.played3-plyBar/23 Bar/20eq: -0.127
Player:
Opponent:
44.66% (G:12.17% B:0.41%)
55.34% (G:15.82% B:0.44%)
 
 41: 11/7 8/7 
Pip=139-154
1.playedXG Roller++11/7 8/7eq: +0.064
Player:
Opponent:
54.30% (G:12.01% B:0.32%)
45.70% (G:11.93% B:0.31%)
2.XG Roller++11/6eq: -0.095 (-0.159)
Player:
Opponent:
50.42% (G:11.43% B:0.27%)
49.58% (G:14.03% B:0.36%)
3.4-ply8/4* 6/5* eq: -0.140 (-0.204)
Player:
Opponent:
48.68% (G:16.90% B:0.58%)
51.32% (G:18.26% B:1.15%)
4.3-ply6/5* 5/1eq: -0.322 (-0.386)
Player:
Opponent:
44.87% (G:11.26% B:0.29%)
55.13% (G:17.64% B:0.61%)
5.3-ply11/10 8/4* eq: -0.327 (-0.391)
Player:
Opponent:
44.88% (G:13.03% B:0.44%)
55.12% (G:18.63% B:1.00%)
 
 42: 23/21 20/16 
Pip=134-154
1.xgXG Roller++8/4 6/4eq: -0.011
Player:
Opponent:
47.46% (G:13.77% B:0.39%)
52.54% (G:14.88% B:0.47%)
2.playedXG Roller++23/21 20/16eq: -0.104 (-0.093)
Player:
Opponent:
44.47% (G:9.99% B:0.24%)
55.53% (G:9.97% B:0.21%)
3.4-ply23/21 8/4eq: -0.211 (-0.200)
Player:
Opponent:
42.00% (G:9.98% B:0.26%)
58.00% (G:13.15% B:0.28%)
4.4-ply23/21 6/2eq: -0.227 (-0.216)
Player:
Opponent:
41.72% (G:9.57% B:0.25%)
58.28% (G:13.39% B:0.28%)
5.4-ply20/14eq: -0.314 (-0.303)
Player:
Opponent:
40.72% (G:9.76% B:0.33%)
59.28% (G:19.27% B:0.61%)
 
 21: 24/21 
Pip=134-148
1.xgXG Roller++24/22 8/7eq: -0.104
Player:
Opponent:
50.59% (G:9.01% B:0.21%)
49.41% (G:13.37% B:0.27%)
2.XG Roller++7/5 6/5eq: -0.132 (-0.028)
Player:
Opponent:
49.02% (G:10.94% B:0.28%)
50.98% (G:13.25% B:0.39%)
3.playedXG Roller++24/21eq: -0.138 (-0.033)
Player:
Opponent:
49.48% (G:9.88% B:0.21%)
50.52% (G:14.02% B:0.30%)
4.XG Roller++24/23 8/6eq: -0.213 (-0.108)
Player:
Opponent:
47.68% (G:8.22% B:0.18%)
52.32% (G:13.80% B:0.31%)
5.XG Roller++6/3eq: -0.258 (-0.154)
Player:
Opponent:
46.78% (G:8.25% B:0.18%)
53.22% (G:15.07% B:0.36%)
 
 51: 16/11 6/5 
Pip=131-148
1.xgXG Roller++21/16 6/5eq: -0.096
Player:
Opponent:
45.68% (G:9.66% B:0.25%)
54.32% (G:11.58% B:0.19%)
2.playedXG Roller++16/11 6/5eq: -0.115 (-0.019)
Player:
Opponent:
43.49% (G:9.01% B:0.19%)
56.51% (G:6.56% B:0.13%)
3.XG Roller++21/20 21/16eq: -0.155 (-0.059)
Player:
Opponent:
44.21% (G:8.80% B:0.22%)
55.79% (G:11.61% B:0.21%)
4.XG Roller++8/3 6/5eq: -0.179 (-0.083)
Player:
Opponent:
42.33% (G:10.33% B:0.24%)
57.67% (G:10.26% B:0.26%)
5.XG Roller++16/15 8/3eq: -0.202 (-0.106)
Player:
Opponent:
41.62% (G:9.65% B:0.22%)
58.38% (G:9.52% B:0.26%)
 
 41: 13/8 
Pip=131-142
1.playedXG Roller++13/8eq: -0.280
Player:
Opponent:
46.29% (G:8.29% B:0.19%)
53.71% (G:15.25% B:0.27%)
2.XG Roller++8/3eq: -0.407 (-0.127)
Player:
Opponent:
43.56% (G:8.23% B:0.20%)
56.44% (G:17.77% B:0.39%)
3.4-ply7/6 7/3eq: -0.476 (-0.196)
Player:
Opponent:
41.58% (G:7.98% B:0.17%)
58.42% (G:18.82% B:0.42%)
4.4-ply8/7 6/2eq: -0.484 (-0.204)
Player:
Opponent:
41.87% (G:7.71% B:0.15%)
58.13% (G:19.75% B:0.42%)
5.4-ply13/9 8/7eq: -0.505 (-0.225)
Player:
Opponent:
40.04% (G:8.65% B:0.23%)
59.96% (G:19.46% B:0.53%)
 
 No double 
Pip=126-142
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.67% (G:15.30% B:0.28%) 53.75% (G:15.50% B:0.29%)
  Opponent Winning Chances: 46.33% (G:8.17% B:0.19%) 46.25% (G:8.60% B:0.22%)
  Cubeless Equities +0.143 +0.319
Cubeful Equities
played No double:+0.281
     Double/Take:+0.110 (-0.171)
     Double/Pass:+1.000 (+0.719)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.1%
 
 53: 8/3 6/3 
Pip=126-142
1.playedXG Roller++8/3 6/3eq: +0.078
Player:
Opponent:
48.18% (G:12.63% B:0.21%)
51.82% (G:6.17% B:0.16%)
2.XG Roller++11/3eq: -0.043 (-0.121)
Player:
Opponent:
45.45% (G:9.75% B:0.17%)
54.55% (G:5.61% B:0.12%)
3.4-ply11/6 8/5eq: -0.120 (-0.197)
Player:
Opponent:
43.32% (G:7.64% B:0.13%)
56.68% (G:4.95% B:0.08%)
4.4-ply11/8 6/1eq: -0.131 (-0.209)
Player:
Opponent:
43.01% (G:7.98% B:0.10%)
56.99% (G:5.53% B:0.10%)
5.4-ply11/6 5/2eq: -0.137 (-0.215)
Player:
Opponent:
42.88% (G:7.82% B:0.14%)
57.12% (G:5.58% B:0.11%)
 
 61: 21/14*  
Pip=126-134
1.played3-ply21/14* eq: +0.359
Player:
Opponent:
63.61% (G:7.54% B:0.10%)
36.39% (G:7.06% B:0.13%)
2.3-ply21/15 8/7eq: -0.333 (-0.692)
Player:
Opponent:
45.17% (G:4.84% B:0.10%)
54.83% (G:14.26% B:0.19%)
3.2-ply21/15 6/5eq: -0.465 (-0.824)
Player:
Opponent:
42.37% (G:5.11% B:0.11%)
57.63% (G:21.07% B:0.47%)
4.2-ply13/6eq: -0.528 (-0.888)
Player:
Opponent:
39.47% (G:7.05% B:0.14%)
60.53% (G:19.17% B:0.30%)
5.2-ply13/7 8/7eq: -0.534 (-0.893)
Player:
Opponent:
39.54% (G:7.07% B:0.15%)
60.46% (G:19.58% B:0.29%)
 
 51: Bar/20 5/4 
Pip=119-148
1.playedXG Roller++Bar/20 5/4eq: -0.673
Player:
Opponent:
29.14% (G:3.32% B:0.07%)
70.86% (G:6.40% B:0.08%)
2.XG Roller++Bar/20 8/7eq: -0.684 (-0.011)
Player:
Opponent:
28.74% (G:3.27% B:0.07%)
71.26% (G:6.39% B:0.10%)
3.XG Roller++Bar/20 6/5eq: -0.701 (-0.028)
Player:
Opponent:
28.32% (G:3.24% B:0.07%)
71.68% (G:6.46% B:0.08%)
4.XG Roller++Bar/20 3/2eq: -0.713 (-0.040)
Player:
Opponent:
28.30% (G:3.48% B:0.08%)
71.70% (G:7.95% B:0.15%)
5.XG Roller++Bar/20 21/20eq: -0.778 (-0.105)
Player:
Opponent:
26.74% (G:3.17% B:0.05%)
73.26% (G:7.11% B:0.07%)
 
 No double 
Pip=119-142
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 70.76% (G:6.28% B:0.10%) 70.72% (G:6.30% B:0.09%)
  Opponent Winning Chances: 29.24% (G:3.51% B:0.08%) 29.28% (G:3.44% B:0.06%)
  Cubeless Equities +0.444 +0.889
Cubeful Equities
played No double:+0.670
     Double/Take:+0.600 (-0.069)
     Double/Pass:+1.000 (+0.330)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.8%
 
 63: 14/8 6/3 
Pip=119-142
1.played4-ply14/8 6/3eq: +0.451
Player:
Opponent:
65.99% (G:5.17% B:0.07%)
34.01% (G:4.94% B:0.13%)
2.4-ply14/11 13/7eq: +0.177 (-0.274)
Player:
Opponent:
57.81% (G:7.97% B:0.14%)
42.19% (G:10.53% B:0.20%)
3.3-ply14/5* eq: +0.118 (-0.332)
Player:
Opponent:
56.82% (G:10.65% B:0.21%)
43.18% (G:11.67% B:0.23%)
4.3-ply14/11 8/2eq: +0.027 (-0.423)
Player:
Opponent:
54.91% (G:7.46% B:0.14%)
45.09% (G:12.19% B:0.27%)
5.3-ply13/7 6/3eq: -0.026 (-0.477)
Player:
Opponent:
52.97% (G:8.59% B:0.21%)
47.03% (G:12.92% B:0.34%)
 
 32: 8/5 6/4 
Pip=110-142
1.playedXG Roller++8/5 6/4eq: -0.433
Player:
Opponent:
35.24% (G:6.66% B:0.11%)
64.76% (G:6.29% B:0.08%)
2.XG Roller++13/10 6/4eq: -0.435 (-0.002)
Player:
Opponent:
35.33% (G:6.66% B:0.17%)
64.67% (G:7.23% B:0.09%)
3.XG Roller++13/11 13/10eq: -0.486 (-0.053)
Player:
Opponent:
33.86% (G:6.22% B:0.12%)
66.14% (G:6.99% B:0.12%)
4.XG Roller++8/6 8/5eq: -0.515 (-0.082)
Player:
Opponent:
32.95% (G:5.67% B:0.11%)
67.05% (G:6.83% B:0.13%)
5.XG Roller++8/3eq: -0.523 (-0.090)
Player:
Opponent:
32.86% (G:5.67% B:0.11%)
67.14% (G:7.35% B:0.13%)
 
 62: 13/7 8/6 
Pip=110-137
1.playedXG Roller++13/7 8/6eq: +0.701
Player:
Opponent:
71.39% (G:5.13% B:0.06%)
28.61% (G:2.75% B:0.06%)
2.XG Roller++8/6 8/2eq: +0.616 (-0.085)
Player:
Opponent:
69.32% (G:4.90% B:0.05%)
30.68% (G:3.22% B:0.07%)
3.4-ply13/7 3/1eq: +0.419 (-0.282)
Player:
Opponent:
64.80% (G:6.03% B:0.06%)
35.20% (G:5.26% B:0.15%)
4.3-ply8/2 3/1eq: +0.312 (-0.389)
Player:
Opponent:
62.48% (G:6.22% B:0.05%)
37.52% (G:7.04% B:0.18%)
5.2-ply13/11 8/2eq: -0.222 (-0.923)
Player:
Opponent:
47.09% (G:5.93% B:0.08%)
52.91% (G:17.17% B:0.29%)
 
 65: 20/15 8/2 
Pip=102-137
1.playedXG Roller++20/15 8/2eq: -0.709
Player:
Opponent:
27.73% (G:2.33% B:0.04%)
72.27% (G:3.14% B:0.04%)
2.XG Roller++13/2eq: -0.709 (0.000)
Player:
Opponent:
28.75% (G:3.38% B:0.07%)
71.25% (G:8.13% B:0.10%)
3.XG Roller++13/8 13/7eq: -0.713 (-0.004)
Player:
Opponent:
28.32% (G:2.83% B:0.05%)
71.68% (G:5.28% B:0.06%)
4.XG Roller++13/7 8/3eq: -0.733 (-0.025)
Player:
Opponent:
28.02% (G:3.23% B:0.06%)
71.98% (G:7.59% B:0.10%)
5.XG Roller++20/15 13/7eq: -0.735 (-0.026)
Player:
Opponent:
27.27% (G:2.25% B:0.04%)
72.73% (G:3.36% B:0.04%)
 
 Double/Take 
Pip=102-126
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 72.01% (G:2.96% B:0.04%) 72.04% (G:3.26% B:0.04%)
  Opponent Winning Chances: 27.99% (G:2.40% B:0.04%) 27.96% (G:2.32% B:0.04%)
  Cubeless Equities +0.446 +0.907
Cubeful Equities
     No double:+0.717
played Double/Take:+0.680 (-0.037)
     Double/Pass:+1.000 (+0.283)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 10.3%
 
 64: 8/2 7/3 
Pip=102-126
1.playedXG Roller++8/2 7/3eq: +0.245
Player:
Opponent:
68.64% (G:3.75% B:0.05%)
31.36% (G:3.26% B:0.06%)
2.XG Roller++8/2 6/2eq: +0.195 (-0.050)
Player:
Opponent:
66.93% (G:3.75% B:0.05%)
33.07% (G:4.16% B:0.10%)
3.4-ply7/1 6/2eq: +0.068 (-0.177)
Player:
Opponent:
63.11% (G:3.57% B:0.03%)
36.89% (G:5.15% B:0.10%)
4.4-ply13/9 13/7eq: +0.000 (-0.245)
Player:
Opponent:
60.18% (G:4.32% B:0.12%)
39.82% (G:7.18% B:0.10%)
5.3-ply7/3 7/1eq: -0.157 (-0.402)
Player:
Opponent:
55.14% (G:6.99% B:0.18%)
44.86% (G:10.39% B:0.18%)
 
 62: 15/7 
Pip=92-126
1.playedXG Roller++15/7eq: -0.264
Player:
Opponent:
30.51% (G:2.79% B:0.05%)
69.49% (G:2.86% B:0.04%)
2.XG Roller++15/9 4/2eq: -0.277 (-0.014)
Player:
Opponent:
30.08% (G:2.74% B:0.04%)
69.92% (G:3.06% B:0.05%)
3.XG Roller++15/9 5/3eq: -0.281 (-0.017)
Player:
Opponent:
29.76% (G:2.68% B:0.04%)
70.24% (G:3.25% B:0.05%)
4.XG Roller++13/11 13/7eq: -0.305 (-0.042)
Player:
Opponent:
29.77% (G:3.50% B:0.11%)
70.23% (G:5.43% B:0.13%)
5.XG Roller++15/9 3/1eq: -0.327 (-0.064)
Player:
Opponent:
28.40% (G:2.76% B:0.04%)
71.60% (G:6.50% B:0.32%)
 
 11: 8/5 6/5 
Pip=92-118
1.playedXG Roller++8/5 6/5eq: +0.396
Player:
Opponent:
74.31% (G:3.34% B:0.05%)
25.69% (G:1.73% B:0.03%)
2.XG Roller++7/5(2)eq: +0.350 (-0.046)
Player:
Opponent:
72.35% (G:3.32% B:0.06%)
27.65% (G:1.77% B:0.03%)
3.XG Roller++8/7 6/5(3)eq: +0.301 (-0.095)
Player:
Opponent:
70.91% (G:2.58% B:0.04%)
29.09% (G:2.53% B:0.04%)
4.XG Roller++6/5(3) 3/2eq: +0.275 (-0.121)
Player:
Opponent:
69.89% (G:2.65% B:0.05%)
30.11% (G:2.77% B:0.06%)
5.XG Roller++8/7(2) 8/6eq: +0.273 (-0.123)
Player:
Opponent:
69.56% (G:2.91% B:0.03%)
30.44% (G:2.41% B:0.04%)
 
 21: 5/2 
Pip=88-118
1.playedXG Roller++5/2eq: -0.402
Player:
Opponent:
25.41% (G:1.89% B:0.03%)
74.59% (G:3.30% B:0.03%)
2.XG Roller++7/6 4/2eq: -0.428 (-0.026)
Player:
Opponent:
24.44% (G:1.76% B:0.03%)
75.56% (G:3.66% B:0.07%)
3.XG Roller++7/6 5/3eq: -0.432 (-0.029)
Player:
Opponent:
24.35% (G:1.78% B:0.04%)
75.65% (G:3.88% B:0.05%)
4.XG Roller++7/4eq: -0.432 (-0.030)
Player:
Opponent:
24.31% (G:1.86% B:0.04%)
75.69% (G:4.01% B:0.06%)
5.XG Roller++3/2 3/1eq: -0.438 (-0.035)
Player:
Opponent:
23.80% (G:1.66% B:0.03%)
76.20% (G:4.27% B:0.08%)
 
 44: 13/5(2) 
Pip=88-115
1.played4-ply13/5(2)eq: +0.738
Player:
Opponent:
88.45% (G:2.61% B:0.01%)
11.55% (G:0.37% B:0.00%)
2.4-ply13/9(2) 7/3(2)eq: +0.436 (-0.302)
Player:
Opponent:
76.73% (G:2.09% B:0.01%)
23.27% (G:1.38% B:0.01%)
3.3-ply13/9(2) 6/2(2)eq: +0.331 (-0.407)
Player:
Opponent:
72.68% (G:1.97% B:0.01%)
27.32% (G:1.51% B:0.01%)
4.3-ply13/9(2) 5/1(2)eq: +0.236 (-0.502)
Player:
Opponent:
69.54% (G:1.57% B:0.00%)
30.46% (G:2.63% B:0.01%)
5.3-ply13/9 13/1eq: +0.024 (-0.714)
Player:
Opponent:
58.50% (G:3.14% B:0.09%)
41.50% (G:5.79% B:0.18%)
 
 64: 13/9 13/7 
Pip=72-115
1.playedXG Roller++13/9 13/7eq: -0.761
Player:
Opponent:
10.95% (G:0.26% B:0.00%)
89.05% (G:2.21% B:0.01%)
2.XG Roller++13/9 7/1eq: -0.761 (0.000)
Player:
Opponent:
10.96% (G:0.26% B:0.00%)
89.04% (G:2.40% B:0.01%)
3.XG Roller++13/3eq: -0.764 (-0.003)
Player:
Opponent:
10.75% (G:0.26% B:0.00%)
89.25% (G:2.38% B:0.01%)
4.XG Roller++13/7 5/1eq: -0.773 (-0.012)
Player:
Opponent:
10.49% (G:0.24% B:0.00%)
89.51% (G:2.66% B:0.01%)
5.XG Roller++7/1 5/1eq: -0.777 (-0.016)
Player:
Opponent:
10.59% (G:0.21% B:0.00%)
89.41% (G:3.13% B:0.02%)
 
 62: 8/6 8/2 
Pip=72-105
1.playedXG Roller++8/6 8/2eq: +0.813
Player:
Opponent:
90.98% (G:2.39% B:0.01%)
9.02% (G:0.14% B:0.00%)
2.XG Roller++7/5 7/1eq: +0.703 (-0.110)
Player:
Opponent:
86.03% (G:1.91% B:0.01%)
13.97% (G:0.45% B:0.01%)
3.3-ply8/2 5/3eq: +0.139 (-0.674)
Player:
Opponent:
60.89% (G:1.50% B:0.01%)
39.11% (G:2.94% B:0.04%)
4.3-ply8/2 3/1eq: +0.135 (-0.678)
Player:
Opponent:
61.05% (G:1.25% B:0.00%)
38.95% (G:3.73% B:0.07%)
5.2-ply7/1 5/3eq: +0.089 (-0.725)
Player:
Opponent:
59.39% (G:1.19% B:0.01%)
40.61% (G:4.00% B:0.05%)
 
 63: 9/6 7/1 
Pip=64-105
1.playedXG Roller++9/6 7/1eq: -0.815
Player:
Opponent:
8.89% (G:0.12% B:0.00%)
91.11% (G:2.09% B:0.01%)
2.XG Roller++9/3 7/4eq: -0.818 (-0.003)
Player:
Opponent:
8.63% (G:0.10% B:0.00%)
91.37% (G:2.21% B:0.01%)
3.XG Roller++7/4 7/1eq: -0.822 (-0.007)
Player:
Opponent:
8.58% (G:0.12% B:0.00%)
91.42% (G:2.43% B:0.01%)
4.XG Roller++7/1 4/1eq: -0.832 (-0.017)
Player:
Opponent:
8.40% (G:0.09% B:0.00%)
91.60% (G:2.86% B:0.02%)
5.XG Roller++7/1 5/2eq: -0.844 (-0.029)
Player:
Opponent:
7.80% (G:0.10% B:0.00%)
92.20% (G:3.23% B:0.03%)
 
 41: 7/6 7/3 
Pip=64-96
1.playedXG Roller++7/6 7/3eq: +0.916
Player:
Opponent:
95.44% (G:2.61% B:0.02%)
4.56% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++6/1eq: +0.784 (-0.132)
Player:
Opponent:
90.02% (G:1.42% B:0.01%)
9.98% (G:0.11% B:0.00%)
3.XG Roller++6/2 3/2eq: +0.767 (-0.150)
Player:
Opponent:
89.52% (G:0.99% B:0.01%)
10.48% (G:0.18% B:0.00%)
4.4-ply5/1 2/1eq: +0.741 (-0.176)
Player:
Opponent:
88.67% (G:1.32% B:0.00%)
11.33% (G:0.22% B:0.00%)
5.4-ply5/1 3/2eq: +0.738 (-0.178)
Player:
Opponent:
88.56% (G:1.38% B:0.00%)
11.44% (G:0.24% B:0.00%)
 
 54: 7/3 6/1 
Pip=59-96
1.XG Roller++21/12eq: -0.930
Player:
Opponent:
3.89% (G:0.00% B:0.00%)
96.11% (G:2.47% B:0.01%)
2.playedXG Roller++7/3 6/1eq: -0.931 (0.000)
Player:
Opponent:
4.05% (G:0.00% B:0.00%)
95.95% (G:2.92% B:0.02%)
3.XG Roller++7/2 6/2eq: -0.936 (-0.006)
Player:
Opponent:
3.91% (G:0.00% B:0.00%)
96.09% (G:3.22% B:0.02%)
4.XG Roller++21/16 7/3eq: -0.938 (-0.007)
Player:
Opponent:
4.26% (G:0.00% B:0.00%)
95.74% (G:4.12% B:0.02%)
5.XG Roller++21/17 21/16eq: -0.939 (-0.009)
Player:
Opponent:
2.56% (G:0.00% B:0.00%)
97.44% (G:0.07% B:0.00%)
 
 21: 2/Off 1/Off 
Pip=59-87
1.playedXG Roller++2/Off 1/Offeq: +0.930
Player:
Opponent:
96.51% (G:1.38% B:0.01%)
3.49% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++3/Offeq: +0.921 (-0.008)
Player:
Opponent:
95.59% (G:2.76% B:0.03%)
4.41% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++6/5 2/Offeq: +0.898 (-0.032)
Player:
Opponent:
95.10% (G:1.55% B:0.01%)
4.90% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++2/1 2/Offeq: +0.892 (-0.038)
Player:
Opponent:
94.96% (G:1.30% B:0.01%)
5.04% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++5/3 1/Offeq: +0.880 (-0.050)
Player:
Opponent:
94.36% (G:1.50% B:0.01%)
5.64% (G:0.00% B:0.00%)
 
 43: 21/14 
Pip=56-87
1.playedXG Roller++21/14eq: -0.944
Player:
Opponent:
2.82% (G:0.00% B:0.00%)
97.18% (G:1.24% B:0.00%)
2.XG Roller++21/18 21/17eq: -0.954 (-0.010)
Player:
Opponent:
2.07% (G:0.00% B:0.00%)
97.93% (G:0.42% B:0.00%)
3.XG Roller++21/17 6/3eq: -0.962 (-0.018)
Player:
Opponent:
2.54% (G:0.00% B:0.00%)
97.46% (G:2.39% B:0.02%)
4.XG Roller++21/17 5/2eq: -0.965 (-0.021)
Player:
Opponent:
2.43% (G:0.00% B:0.00%)
97.57% (G:2.47% B:0.02%)
5.XG Roller++21/17 4/1eq: -0.967 (-0.023)
Player:
Opponent:
2.40% (G:0.00% B:0.00%)
97.60% (G:2.52% B:0.02%)
 
 42: 6/Off 
Pip=56-80
1.playedXG Roller++6/Offeq: +0.927
Player:
Opponent:
96.72% (G:0.64% B:0.00%)
3.28% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++5/1 2/Offeq: +0.919 (-0.009)
Player:
Opponent:
96.38% (G:0.66% B:0.01%)
3.62% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++6/2 3/1eq: +0.910 (-0.017)
Player:
Opponent:
95.80% (G:1.18% B:0.02%)
4.20% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++5/1 3/1eq: +0.898 (-0.029)
Player:
Opponent:
95.56% (G:0.55% B:0.00%)
4.44% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++6/2 5/3eq: +0.891 (-0.037)
Player:
Opponent:
95.19% (G:0.66% B:0.01%)
4.81% (G:0.00% B:0.00%)
 
 62: 14/8 3/1 
Pip=50-80
1.xgXG Roller++14/6eq: -0.938
Player:
Opponent:
2.75% (G:0.00% B:0.00%)
97.25% (G:0.52% B:0.00%)
2.XG Roller++14/8 6/4eq: -0.948 (-0.010)
Player:
Opponent:
2.44% (G:0.00% B:0.00%)
97.56% (G:0.71% B:0.00%)
3.playedXG Roller++14/8 3/1eq: -0.949 (-0.011)
Player:
Opponent:
2.39% (G:0.00% B:0.00%)
97.61% (G:0.76% B:0.00%)
4.XG Roller++21/15 14/12eq: -0.951 (-0.013)
Player:
Opponent:
2.08% (G:0.00% B:0.00%)
97.92% (G:0.09% B:0.00%)
5.XG Roller++14/8 5/3eq: -0.953 (-0.015)
Player:
Opponent:
2.23% (G:0.00% B:0.00%)
97.77% (G:0.74% B:0.00%)
 
 65: 6/Off 5/Off 
Pip=50-72
1.played3-ply6/Off 5/Offeq: +0.938
Player:
Opponent:
96.96% (G:1.22% B:0.01%)
3.04% (G:0.00% B:0.00%)
2.3-ply6/1 6/Offeq: +0.349 (-0.589)
Player:
Opponent:
71.07% (G:0.65% B:0.00%)
28.93% (G:0.00% B:0.00%)
 
 66: 21/3 8/2 
Pip=39-72
1.played3-ply21/3 8/2eq: -0.899
Player:
Opponent:
4.25% (G:0.00% B:0.00%)
95.75% (G:0.00% B:0.00%)
 
 63: 6/Off 3/Off 
Pip=39-48
1.played4-ply6/Off 3/Offeq: +0.943
Player:
Opponent:
97.59% (G:0.00% B:0.00%)
2.41% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 5/2eq: +0.918 (-0.025)
Player:
Opponent:
96.59% (G:0.00% B:0.00%)
3.41% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/3 6/Offeq: +0.881 (-0.062)
Player:
Opponent:
95.01% (G:0.00% B:0.00%)
4.99% (G:0.00% B:0.00%)
 
 43: 4/Off 3/Off 
Pip=30-48
1.played4-ply4/Off 3/Offeq: -0.963
Player:
Opponent:
1.54% (G:0.00% B:0.00%)
98.46% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/2 3/Offeq: -0.971 (-0.008)
Player:
Opponent:
1.21% (G:0.00% B:0.00%)
98.79% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/3 4/Offeq: -0.973 (-0.010)
Player:
Opponent:
1.13% (G:0.00% B:0.00%)
98.87% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/1 3/Offeq: -0.975 (-0.012)
Player:
Opponent:
1.04% (G:0.00% B:0.00%)
98.96% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/2 4/Offeq: -0.976 (-0.012)
Player:
Opponent:
1.01% (G:0.00% B:0.00%)
98.99% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 6/Off 5/Off 
Pip=30-41
1.played4-ply6/Off 5/Offeq: +0.992
Player:
Opponent:
99.66% (G:0.00% B:0.00%)
0.34% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/1 5/Offeq: +0.977 (-0.015)
Player:
Opponent:
99.00% (G:0.00% B:0.00%)
1.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 42: 4/Off 2/Off 
Pip=19-41
1.played4-ply4/Off 2/Offeq: -0.997
Player:
Opponent:
0.12% (G:0.00% B:0.00%)
99.88% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply5/1 2/Offeq: -0.998 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.09% (G:0.00% B:0.00%)
99.91% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply4/Off 3/1eq: -0.998 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.09% (G:0.00% B:0.00%)
99.91% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/Offeq: -0.998 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.08% (G:0.00% B:0.00%)
99.92% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/3 4/Offeq: -0.998 (-0.001)
Player:
Opponent:
0.07% (G:0.00% B:0.00%)
99.93% (G:0.00% B:0.00%)
 
 32: 3/Off 2/Off 
Pip=19-35
1.played4-ply3/Off 2/Offeq: +0.996
Player:
Opponent:
99.81% (G:0.00% B:0.00%)
0.19% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply5/Offeq: +0.996 (0.000)
Player:
Opponent:
99.80% (G:0.00% B:0.00%)
0.20% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply3/1 3/Offeq: +0.990 (-0.006)
Player:
Opponent:
99.53% (G:0.00% B:0.00%)
0.47% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/2 3/1eq: +0.985 (-0.011)
Player:
Opponent:
99.34% (G:0.00% B:0.00%)
0.66% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/3 5/2eq: +0.985 (-0.011)
Player:
Opponent:
99.32% (G:0.00% B:0.00%)
0.68% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 2/Off 1/Off 
Pip=14-35
1.played4-ply2/Off 1/Offeq: -0.999
Player:
Opponent:
0.06% (G:0.00% B:0.00%)
99.94% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/4 1/Offeq: -0.999 (0.000)
Player:
Opponent:
0.05% (G:0.00% B:0.00%)
99.95% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/4 2/Offeq: -0.999 (0.000)
Player:
Opponent:
0.04% (G:0.00% B:0.00%)
99.96% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/5 2/Offeq: -0.999 (0.000)
Player:
Opponent:
0.04% (G:0.00% B:0.00%)
99.96% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply3/Offeq: -0.999 (0.000)
Player:
Opponent:
0.04% (G:0.00% B:0.00%)
99.96% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 5/1(2) 
Pip=14-32
1.played3-ply5/1(2)eq: +0.998
Player:
Opponent:
99.93% (G:0.00% B:0.00%)
0.07% (G:0.00% B:0.00%)
 
 64: 6/2 6/Off 
Pip=6-32
1.played4-ply6/2 6/Offeq: -0.999
Player:
Opponent:
0.04% (G:0.00% B:0.00%)
99.96% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 5/1eq: -1.000 (0.000)
Player:
Opponent:
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
99.98% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: 3/Off 1/Off 
Pip=6-22
1.played4-ply3/Off 1/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/Offeq: +0.987 (-0.013)
Player:
Opponent:
99.36% (G:0.00% B:0.00%)
0.64% (G:0.00% B:0.00%)
 
 31: 3/Off 1/Off 
Pip=2-22
1.played4-ply3/Off 1/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/2 3/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/4 3/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply5/2 1/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply3/Off 2/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 11: 1/Off(2) 
Pip=2-18
1.played3-ply1/Off(2)eq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Wins a Single Game 2pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
World Champ. (-0.0029) Total Error World Class (-0.0050)
World Champ. (-0.0015) Checker Play World Class (-0.0063)
Advanced (-0.0184) Cube Play World Champ. (+0.0000)
1.46 Performance Rating 2.51
1 Move Errors 1(1)
-0.033(-0.15%) Equity lost (cost) -0.126(-0.60%)
     
1 Double Errors 0
-0.037(-0.16%) Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
2 Total Error 1(1)
-0.070(-0.31%) Equity lost (cost) -0.126(-0.60%)
     
3 Jokers 1
+1.315(+8.53%) Luck -1.315(-8.53%)

 Game 4

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 6, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 41: 24/23 13/9 
Pip=167-167
1.playedBook124/23 13/9eq: -0.140
Player:
Opponent:
49.78% (G:13.81% B:0.57%)
50.22% (G:13.35% B:0.55%)
2.Book124/23 24/20eq: -0.181 (-0.041)
Player:
Opponent:
48.90% (G:12.52% B:0.58%)
51.10% (G:13.54% B:0.48%)
3.Book113/8eq: -0.192 (-0.053)
Player:
Opponent:
48.90% (G:13.17% B:0.62%)
51.10% (G:14.27% B:0.59%)
4.Book113/9 6/5eq: -0.193 (-0.054)
Player:
Opponent:
49.26% (G:13.48% B:0.57%)
50.74% (G:14.47% B:0.90%)
5.Book124/20 6/5eq: -0.207 (-0.068)
Player:
Opponent:
48.71% (G:12.50% B:0.54%)
51.29% (G:14.47% B:0.65%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 No double 
Pip=162-167
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 50.29% (G:13.42% B:0.55%) 50.33% (G:13.43% B:0.56%)
  Opponent Winning Chances: 49.71% (G:13.98% B:0.60%) 49.67% (G:13.93% B:0.58%)
  Cubeless Equities -0.005 +0.063
Cubeful Equities
played No double:+0.148
     Double/Take:-0.030 (-0.178)
     Double/Pass:+1.000 (+0.852)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.7%
 
 52: 13/11 13/8 
Pip=162-167
1.xgXG Roller++24/22 13/8eq: -0.027
Player:
Opponent:
46.34% (G:11.24% B:0.39%)
53.66% (G:15.26% B:0.54%)
2.playedXG Roller++13/11 13/8eq: -0.035 (-0.008)
Player:
Opponent:
45.85% (G:12.03% B:0.45%)
54.15% (G:15.73% B:0.83%)
3.XG Roller++24/22 6/1* eq: -0.062 (-0.035)
Player:
Opponent:
45.51% (G:11.27% B:0.37%)
54.49% (G:15.93% B:0.76%)
4.XG Roller++13/11 6/1* eq: -0.071 (-0.044)
Player:
Opponent:
45.21% (G:11.65% B:0.38%)
54.79% (G:16.47% B:0.98%)
5.XG Roller++13/8 6/4eq: -0.089 (-0.062)
Player:
Opponent:
44.94% (G:11.27% B:0.44%)
55.06% (G:16.96% B:1.09%)
 
 62: 13/7 9/7 
Pip=162-160
1.played4-ply13/7 9/7eq: -0.011
Player:
Opponent:
53.31% (G:14.96% B:0.76%)
46.69% (G:12.98% B:0.49%)
2.4-ply23/15eq: -0.195 (-0.184)
Player:
Opponent:
49.07% (G:12.46% B:0.62%)
50.93% (G:15.17% B:0.67%)
3.4-ply24/16eq: -0.239 (-0.228)
Player:
Opponent:
48.17% (G:12.26% B:0.64%)
51.83% (G:16.13% B:0.68%)
4.4-ply24/18 13/11eq: -0.256 (-0.245)
Player:
Opponent:
47.98% (G:12.79% B:0.70%)
52.02% (G:17.16% B:0.93%)
5.4-ply24/18 23/21eq: -0.286 (-0.275)
Player:
Opponent:
47.39% (G:12.27% B:0.73%)
52.61% (G:17.07% B:0.79%)
 
 42: 8/4 6/4 
Pip=154-160
1.playedXG Roller++8/4 6/4eq: +0.069
Player:
Opponent:
47.75% (G:14.15% B:0.53%)
52.25% (G:15.05% B:0.87%)
2.XG Roller++13/9 11/9eq: -0.097 (-0.167)
Player:
Opponent:
44.02% (G:11.65% B:0.41%)
55.98% (G:15.35% B:0.81%)
3.XG Roller++24/20 13/11eq: -0.104 (-0.173)
Player:
Opponent:
44.67% (G:10.73% B:0.44%)
55.33% (G:16.69% B:0.71%)
4.4-ply13/11 6/2* eq: -0.176 (-0.245)
Player:
Opponent:
42.54% (G:10.54% B:0.38%)
57.46% (G:17.44% B:1.07%)
5.4-ply24/22 24/20eq: -0.193 (-0.262)
Player:
Opponent:
42.36% (G:9.61% B:0.40%)
57.64% (G:17.30% B:0.73%)
 
 51: 13/7 
Pip=154-154
1.playedXG Roller++13/7eq: -0.341
Player:
Opponent:
46.33% (G:13.29% B:0.78%)
53.67% (G:18.40% B:0.69%)
2.XG Roller++23/22 13/8eq: -0.381 (-0.040)
Player:
Opponent:
45.27% (G:12.29% B:0.70%)
54.73% (G:18.87% B:0.70%)
3.XG Roller++24/18eq: -0.383 (-0.042)
Player:
Opponent:
45.82% (G:11.60% B:0.66%)
54.18% (G:19.35% B:0.67%)
4.XG Roller++24/23 13/8eq: -0.402 (-0.062)
Player:
Opponent:
43.50% (G:12.49% B:0.58%)
56.50% (G:15.41% B:0.66%)
5.XG Roller++23/18 8/7eq: -0.405 (-0.064)
Player:
Opponent:
45.16% (G:11.95% B:0.66%)
54.84% (G:19.64% B:0.71%)
 
 No double 
Pip=148-154
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.75% (G:18.54% B:0.70%) 53.87% (G:18.67% B:0.68%)
  Opponent Winning Chances: 46.25% (G:13.49% B:0.83%) 46.13% (G:13.47% B:0.84%)
  Cubeless Equities +0.118 +0.331
Cubeful Equities
played No double:+0.344
     Double/Take:+0.252 (-0.092)
     Double/Pass:+1.000 (+0.656)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 10.9%
 
 53: 8/3 6/3 
Pip=148-154
1.playedXG Roller++8/3 6/3eq: +0.238
Player:
Opponent:
51.38% (G:16.70% B:0.71%)
48.62% (G:14.37% B:0.89%)
2.XG Roller++24/16eq: +0.183 (-0.055)
Player:
Opponent:
51.38% (G:14.04% B:0.63%)
48.62% (G:14.61% B:0.67%)
3.XG Roller++24/21 6/1* eq: +0.126 (-0.111)
Player:
Opponent:
49.35% (G:14.75% B:0.55%)
50.65% (G:15.23% B:0.90%)
4.XG Roller++13/10 6/1* eq: +0.112 (-0.126)
Player:
Opponent:
48.55% (G:15.69% B:0.54%)
51.45% (G:16.00% B:1.22%)
5.4-ply24/21 11/6eq: +0.064 (-0.174)
Player:
Opponent:
47.73% (G:13.94% B:0.51%)
52.27% (G:14.54% B:0.58%)
 
 63: 23/14*  
Pip=148-146
1.played3-ply23/14* eq: -0.067
Player:
Opponent:
52.88% (G:14.33% B:0.90%)
47.12% (G:14.84% B:0.60%)
2.3-ply24/15eq: -0.676 (-0.609)
Player:
Opponent:
41.21% (G:10.22% B:0.60%)
58.79% (G:25.98% B:0.91%)
3.2-ply13/10 13/7eq: -0.714 (-0.647)
Player:
Opponent:
39.08% (G:10.71% B:0.65%)
60.92% (G:23.44% B:1.19%)
4.2-ply24/18 23/20eq: -0.911 (-0.844)
Player:
Opponent:
38.20% (G:9.07% B:0.56%)
61.80% (G:29.80% B:1.08%)
5.2-ply23/20 13/7eq: -0.996 (-0.930)
Player:
Opponent:
35.81% (G:9.43% B:0.60%)
64.19% (G:28.31% B:1.78%)
 
 41: Bar/21 24/23 
Pip=139-160
1.XG Roller++Bar/20eq: -0.130
Player:
Opponent:
42.69% (G:12.43% B:0.39%)
57.31% (G:15.84% B:1.17%)
2.xgXG Roller++Bar/21 6/5eq: -0.151 (-0.020)
Player:
Opponent:
42.92% (G:12.24% B:0.47%)
57.08% (G:18.28% B:1.58%)
3.playedXG Roller++Bar/21 24/23eq: -0.167 (-0.037)
Player:
Opponent:
41.80% (G:11.93% B:0.38%)
58.20% (G:16.15% B:0.82%)
4.XG Roller++Bar/21 8/7eq: -0.226 (-0.095)
Player:
Opponent:
41.02% (G:11.73% B:0.44%)
58.98% (G:19.82% B:1.88%)
5.XG Roller++Bar/24 13/9eq: -0.292 (-0.162)
Player:
Opponent:
38.51% (G:11.93% B:0.40%)
61.49% (G:18.60% B:1.61%)
 
 63: 14/11 8/2*  
Pip=139-155
1.xgXG Roller++24/18 14/11eq: -0.223
Player:
Opponent:
49.86% (G:11.46% B:0.59%)
50.14% (G:18.18% B:0.57%)
2.XG Roller++24/15eq: -0.262 (-0.038)
Player:
Opponent:
49.13% (G:11.06% B:0.59%)
50.87% (G:19.49% B:0.70%)
3.XG Roller++14/11 7/1* eq: -0.349 (-0.126)
Player:
Opponent:
46.03% (G:12.04% B:0.48%)
53.97% (G:17.83% B:0.79%)
4.XG Roller++14/8 7/4* eq: -0.352 (-0.128)
Player:
Opponent:
46.61% (G:13.44% B:0.75%)
53.39% (G:19.01% B:0.86%)
5.XG Roller++14/8 6/3eq: -0.370 (-0.146)
Player:
Opponent:
46.56% (G:12.45% B:0.68%)
53.44% (G:19.56% B:0.77%)
6.playedXG Roller++14/11 8/2* eq: -0.433 (-0.209)
Player:
Opponent:
44.41% (G:12.27% B:0.62%)
55.59% (G:19.83% B:1.06%)
 
 No double 
Pip=130-157
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 55.72% (G:19.92% B:1.05%) 55.84% (G:20.33% B:1.06%)
  Opponent Winning Chances: 44.28% (G:12.14% B:0.59%) 44.16% (G:12.52% B:0.64%)
  Cubeless Equities +0.190 +0.476
Cubeful Equities
played No double:+0.447
     Double/Take:+0.394 (-0.053)
     Double/Pass:+1.000 (+0.553)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 8.0%
 
 33: Bar/22 13/10 4/1*(2)  
Pip=130-157
1.xgXG Roller++Bar/22 13/10 8/5(2)eq: +0.433
Player:
Opponent:
55.54% (G:20.39% B:0.80%)
44.46% (G:13.48% B:0.86%)
2.XG Roller++Bar/22 24/21 8/5(2)eq: +0.402 (-0.031)
Player:
Opponent:
55.73% (G:16.81% B:0.43%)
44.27% (G:9.18% B:0.30%)
3.playedXG Roller++Bar/22 13/10 4/1*(2) eq: +0.351 (-0.082)
Player:
Opponent:
51.54% (G:23.58% B:0.69%)
48.46% (G:14.32% B:0.96%)
4.XG Roller++Bar/22 8/5(2) 6/3eq: +0.319 (-0.114)
Player:
Opponent:
53.24% (G:18.43% B:0.66%)
46.76% (G:13.75% B:0.72%)
5.4-plyBar/22 24/21 4/1*(2) eq: +0.175 (-0.258)
Player:
Opponent:
48.60% (G:17.18% B:0.34%)
51.40% (G:11.30% B:0.39%)
 
 54: Bar/20 6/2 
Pip=131-145
1.playedXG Roller++Bar/20 6/2eq: -0.093
Player:
Opponent:
53.26% (G:18.23% B:1.53%)
46.74% (G:19.15% B:0.40%)
2.XG Roller++Bar/21 7/2eq: -0.124 (-0.030)
Player:
Opponent:
52.11% (G:18.13% B:1.40%)
47.89% (G:19.53% B:0.43%)
3.4-plyBar/20 11/7eq: -0.256 (-0.162)
Player:
Opponent:
49.22% (G:14.62% B:1.13%)
50.78% (G:21.66% B:0.43%)
4.4-plyBar/16eq: -0.354 (-0.260)
Player:
Opponent:
47.65% (G:11.59% B:0.81%)
52.35% (G:24.94% B:0.85%)
5.3-plyBar/21 11/6eq: -0.389 (-0.296)
Player:
Opponent:
45.93% (G:13.65% B:0.94%)
54.07% (G:24.13% B:0.48%)
 
 31: 8/5* 6/5 
Pip=122-145
1.played3-ply8/5* 6/5eq: +0.407
Player:
Opponent:
52.12% (G:23.42% B:0.47%)
47.88% (G:13.91% B:0.94%)
2.3-ply24/21 6/5* eq: -0.097 (-0.504)
Player:
Opponent:
42.77% (G:14.82% B:0.38%)
57.23% (G:17.93% B:0.65%)
3.3-ply13/10 6/5* eq: -0.153 (-0.560)
Player:
Opponent:
41.69% (G:16.29% B:0.49%)
58.31% (G:24.20% B:2.36%)
4.3-ply22/21 8/5* eq: -0.164 (-0.571)
Player:
Opponent:
41.34% (G:14.76% B:0.34%)
58.66% (G:20.68% B:1.03%)
5.2-ply21/20 8/5* eq: -0.268 (-0.675)
Player:
Opponent:
39.01% (G:15.36% B:0.37%)
60.99% (G:27.48% B:3.42%)
 
 63: Cannot Move 
Pip=127-141
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.945
Player:
Opponent:
38.23% (G:9.45% B:0.48%)
61.77% (G:32.17% B:0.46%)
 
 Double/Pass 
Pip=127-141
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 62.05% (G:32.95% B:0.53%) 62.35% (G:34.51% B:0.60%)
  Opponent Winning Chances: 37.95% (G:9.76% B:0.63%) 37.65% (G:10.84% B:0.83%)
  Cubeless Equities +0.461 +1.073
Cubeful Equities
     No double:+0.714 (-0.286)
xg Double/Take:+1.001 (+0.001)
played Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 Wins 1pt. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Intermediate (-0.0299) Total Error Expert (-0.0126)
Intermediate (-0.0349) Checker Play Advanced (-0.0210)
World Champ. (+0.0000) Cube Play World Champ. (+0.0000)
14.96 Performance Rating 6.30
1(1) Move Errors 2(1)
-0.209(-0.84%) Equity lost (cost) -0.126(-0.51%)
     
0 Double Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
1(1) Total Error 2(1)
-0.209(-0.84%) Equity lost (cost) -0.126(-0.51%)
     
0 Jokers 3
-0.666(-2.68%) Luck +0.666(+2.68%)

 Game 5

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 6, Τάσος Μανιάτης: 1

 
 63: 24/18 13/10 
Pip=167-167
1.playedBook124/18 13/10eq: -0.122
Player:
Opponent:
50.30% (G:12.59% B:0.57%)
49.70% (G:13.33% B:0.55%)
2.Book124/15eq: -0.126 (-0.004)
Player:
Opponent:
50.43% (G:11.68% B:0.51%)
49.57% (G:13.20% B:0.46%)
3.Book124/21 13/7eq: -0.186 (-0.063)
Player:
Opponent:
48.47% (G:12.96% B:0.58%)
51.53% (G:13.75% B:0.59%)
4.Book113/4eq: -0.192 (-0.069)
Player:
Opponent:
48.45% (G:13.90% B:0.67%)
51.55% (G:14.25% B:0.73%)
5.Book124/21 24/18eq: -0.214 (-0.091)
Player:
Opponent:
48.76% (G:11.54% B:0.54%)
51.24% (G:15.21% B:0.50%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 No double 
Pip=158-167
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 49.66% (G:13.34% B:0.55%) 49.66% (G:13.13% B:0.53%)
  Opponent Winning Chances: 50.34% (G:12.59% B:0.57%) 50.34% (G:12.47% B:0.55%)
  Cubeless Equities -0.002 +0.053
Cubeful Equities
played No double:+0.121
     Double/Take:-0.078 (-0.199)
     Double/Pass:+1.000 (+0.879)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 15.6%
 
 21: 24/22 8/7*  
Pip=158-167
1.xgXG Roller++13/11 8/7* eq: +0.010
Player:
Opponent:
47.15% (G:12.82% B:0.53%)
52.85% (G:15.44% B:1.00%)
2.playedXG Roller++24/22 8/7* eq: -0.008 (-0.019)
Player:
Opponent:
46.70% (G:11.98% B:0.48%)
53.30% (G:14.73% B:0.69%)
3.XG Roller++8/7* 7/5eq: -0.064 (-0.074)
Player:
Opponent:
45.49% (G:11.67% B:0.45%)
54.51% (G:15.81% B:0.96%)
4.XG Roller++8/7* 6/4eq: -0.123 (-0.133)
Player:
Opponent:
44.62% (G:10.85% B:0.43%)
55.38% (G:17.72% B:1.33%)
5.XG Roller++13/11 6/5eq: -0.136 (-0.146)
Player:
Opponent:
43.87% (G:10.53% B:0.37%)
56.13% (G:15.90% B:1.05%)
 
 33: Bar/22 13/10 6/3*(2)  
Pip=165-164
1.playedXG Roller++Bar/22 13/10 6/3*(2) eq: +0.394
Player:
Opponent:
61.67% (G:20.65% B:1.36%)
38.33% (G:8.63% B:0.30%)
2.XG Roller++Bar/22 10/7 6/3*(2) eq: +0.264 (-0.130)
Player:
Opponent:
58.32% (G:20.14% B:1.26%)
41.68% (G:9.88% B:0.38%)
3.XG Roller++Bar/22 24/18* 13/10eq: +0.250 (-0.144)
Player:
Opponent:
58.95% (G:16.92% B:0.90%)
41.05% (G:9.57% B:0.32%)
4.XG Roller++Bar/22 24/21 6/3*(2) eq: +0.249 (-0.145)
Player:
Opponent:
58.28% (G:18.93% B:1.23%)
41.72% (G:9.84% B:0.38%)
5.4-plyBar/22 24/18* 6/3* eq: +0.207 (-0.187)