Γιώργος Ντισλής vs. Τάσος Μανιάτης

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 6, Τάσος Μανιάτης: 13


25/3/2021
8ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα 2021.
Δεύτερος και οριστικός τελικός, μεταξύ του Γιώργου Ντισλή (handofdooom) και του Τάσου Μανιάτη (FAETHON).


Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Expert (-0.0122) Total Error Advanced (-0.0195)
Expert (-0.0110) Checker Play Expert (-0.0136)
Advanced (-0.0171) Cube Play Beginner (-0.0516)
6.11 Performance Rating 9.74

Γιώργος Ντισλής  Τάσος Μανιάτης 
Advanced (-0.0170) Game 1 Advanced (-0.0173)
Beginner (-0.0593) Game 2 Distracted (-0.1147)
Expert (-0.0132) Game 3 Intermediate (-0.0292)
Expert (-0.0111) Game 4 Casual Player (-0.0391)
World Champ. (-0.0017) Game 5 World Class (-0.0064)
World Class (-0.0052) Game 6 Casual Player (-0.0447)
Advanced (-0.0181) Game 7 World Champ. (-0.0049)
Casual Player (-0.0413) Game 8 Casual Player (-0.0443)
World Champ. (-0.0005) Game 9 World Champ. (-0.0047)
World Class (-0.0051) Game 10 World Class (-0.0050)

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
23(6) Move Errors 19(7)
-1.772(-12.00%) Equity lost (cost) -2.251(-13.02%)
     
4(3) Double Errors 3(1)
-0.456(-2.64%) Equity lost (cost) -0.333(-1.62%)
     
1(1) Take Errors 4(4)
-0.227(-1.32%) Equity lost (cost) -1.217(-6.06%)
     
28(10) Total Error 26(12)
-2.454(-15.96%) Equity lost (cost) -3.800(-20.71%)
     
31 Jokers 27
-6.519(-57.70%) Luck +6.519(+57.70%)
     
Expert Level of Play Advanced
6.11 Performance Rating 9.74

Location: Backgammon Studio
Played on: 25-Mar-21
At: 8:12:00 PM

Event: Online match
Round:

Γιώργος Ντισλής: Elo= 1600, Exp=0

Τάσος Μανιάτης: Elo= 1600, Exp=0

 Game 1

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 0, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 64: 24/18 13/9 
Pip=167-167
1.xgBook18/2 6/2eq: +0.014
Player:
Opponent:
49.81% (G:15.32% B:0.80%)
50.19% (G:13.95% B:0.61%)
2.playedBook124/18 13/9eq: +0.008 (-0.006)
Player:
Opponent:
50.33% (G:13.11% B:0.63%)
49.67% (G:13.20% B:0.56%)
3.Book124/14eq: +0.002 (-0.011)
Player:
Opponent:
50.46% (G:11.89% B:0.51%)
49.54% (G:12.86% B:0.46%)
4.Book124/20 13/7eq: -0.067 (-0.081)
Player:
Opponent:
48.28% (G:12.97% B:0.58%)
51.72% (G:13.86% B:0.61%)
5.Book124/20 24/18eq: -0.078 (-0.091)
Player:
Opponent:
48.80% (G:11.18% B:0.49%)
51.20% (G:14.35% B:0.50%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 62: 24/16*  
Pip=167-157
1.playedXG Roller++24/16* eq: +0.095
Player:
Opponent:
52.49% (G:12.82% B:0.54%)
47.51% (G:11.77% B:0.44%)
2.XG Roller++24/22 13/7* eq: -0.023 (-0.118)
Player:
Opponent:
49.35% (G:13.25% B:0.58%)
50.65% (G:13.54% B:0.59%)
3.XG Roller++13/11 13/7* eq: -0.060 (-0.155)
Player:
Opponent:
48.56% (G:13.66% B:0.60%)
51.44% (G:14.90% B:0.90%)
4.4-ply13/7* 7/5eq: -0.099 (-0.194)
Player:
Opponent:
47.53% (G:13.04% B:0.59%)
52.47% (G:15.00% B:0.90%)
5.4-ply13/7* 8/6eq: -0.173 (-0.268)
Player:
Opponent:
45.62% (G:12.47% B:0.56%)
54.38% (G:15.62% B:0.92%)
 
 66: Cannot Move 
Pip=159-173
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.489
Player:
Opponent:
38.91% (G:8.64% B:0.34%)
61.09% (G:19.73% B:1.04%)
 
 No double 
Pip=159-173
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 61.46% (G:19.81% B:1.11%) 61.47% (G:19.67% B:1.04%)
  Opponent Winning Chances: 38.54% (G:8.60% B:0.31%) 38.53% (G:8.56% B:0.30%)
  Cubeless Equities +0.352 +0.714
Cubeful Equities
played No double:+0.524
     Double/Take:+0.424 (-0.100)
     Double/Pass:+1.000 (+0.476)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.8%
 
 51: 8/7* 6/1*  
Pip=159-173
1.xgXG Roller++16/11 8/7* eq: +0.504
Player:
Opponent:
61.47% (G:18.45% B:1.01%)
38.53% (G:8.72% B:0.31%)
2.XG Roller++13/7* eq: +0.462 (-0.042)
Player:
Opponent:
60.45% (G:18.76% B:1.08%)
39.55% (G:9.29% B:0.35%)
3.playedXG Roller++8/7* 6/1* eq: +0.342 (-0.163)
Player:
Opponent:
57.15% (G:19.30% B:0.75%)
42.85% (G:10.68% B:0.48%)
4.4-ply24/23 13/8eq: +0.178 (-0.326)
Player:
Opponent:
54.58% (G:13.96% B:0.57%)
45.42% (G:10.90% B:0.39%)
5.4-ply16/15 6/1* eq: +0.177 (-0.327)
Player:
Opponent:
53.86% (G:16.04% B:0.59%)
46.14% (G:11.53% B:0.53%)
 
 32: Bar/23 Bar/22 
Pip=153-181
1.played3-plyBar/23 Bar/22eq: -0.391
Player:
Opponent:
41.65% (G:10.10% B:0.46%)
58.35% (G:20.81% B:0.79%)
 
 No double 
Pip=153-176
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 58.43% (G:21.13% B:0.76%) 58.55% (G:20.99% B:0.74%)
  Opponent Winning Chances: 41.57% (G:10.24% B:0.42%) 41.45% (G:10.16% B:0.42%)
  Cubeless Equities +0.284 +0.581
Cubeful Equities
played No double:+0.408
     Double/Take:+0.268 (-0.140)
     Double/Pass:+1.000 (+0.592)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.1%
 
 65: 13/7 6/1 
Pip=153-176
1.playedXG Roller++13/7 6/1eq: +0.440
Player:
Opponent:
59.30% (G:20.51% B:0.73%)
40.70% (G:9.60% B:0.36%)
2.XG Roller++16/11 13/7eq: +0.379 (-0.061)
Player:
Opponent:
59.02% (G:16.66% B:0.63%)
40.98% (G:9.56% B:0.37%)
3.XG Roller++16/11 7/1eq: +0.345 (-0.095)
Player:
Opponent:
57.35% (G:19.00% B:0.60%)
42.65% (G:10.17% B:0.37%)
4.XG Roller++13/8 13/7eq: +0.324 (-0.117)
Player:
Opponent:
57.68% (G:16.73% B:0.69%)
42.32% (G:10.60% B:0.42%)
5.XG Roller++13/8 7/1eq: +0.321 (-0.119)
Player:
Opponent:
56.60% (G:19.72% B:0.66%)
43.40% (G:10.73% B:0.41%)
 
 63: Bar/22 13/7 
Pip=142-176
1.playedXG Roller++Bar/22 13/7eq: -0.456
Player:
Opponent:
39.82% (G:9.01% B:0.32%)
60.18% (G:19.39% B:0.61%)
2.XG Roller++Bar/22 8/2eq: -0.566 (-0.111)
Player:
Opponent:
37.19% (G:8.33% B:0.26%)
62.81% (G:20.07% B:0.61%)
3.XG Roller++Bar/16eq: -0.598 (-0.142)
Player:
Opponent:
37.55% (G:8.33% B:0.34%)
62.45% (G:25.83% B:0.77%)
 
 No double 
Pip=142-167
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 60.11% (G:19.82% B:0.62%) 60.24% (G:19.66% B:0.61%)
  Opponent Winning Chances: 39.89% (G:9.12% B:0.31%) 39.76% (G:9.00% B:0.29%)
  Cubeless Equities +0.315 +0.646
Cubeful Equities
played No double:+0.463
     Double/Take:+0.329 (-0.134)
     Double/Pass:+1.000 (+0.537)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.6%
 
 51: 24/18*  
Pip=142-167
1.playedXG Roller++24/18* eq: +0.430
Player:
Opponent:
58.83% (G:21.19% B:0.77%)
41.17% (G:9.39% B:0.37%)
2.XG Roller++16/10eq: +0.338 (-0.092)
Player:
Opponent:
57.81% (G:16.87% B:0.51%)
42.19% (G:10.19% B:0.35%)
3.XG Roller++24/23 16/11eq: +0.325 (-0.105)
Player:
Opponent:
57.99% (G:15.65% B:0.47%)
42.01% (G:10.17% B:0.33%)
4.XG Roller++16/15 13/8eq: +0.282 (-0.147)
Player:
Opponent:
56.53% (G:16.86% B:0.52%)
43.47% (G:11.11% B:0.39%)
5.4-ply24/23 13/8eq: +0.241 (-0.189)
Player:
Opponent:
55.91% (G:16.20% B:0.48%)
44.09% (G:11.27% B:0.41%)
 
 65: Bar/20 13/7*  
Pip=136-185
1.played4-plyBar/20 13/7* eq: -0.423
Player:
Opponent:
40.69% (G:9.59% B:0.38%)
59.31% (G:20.57% B:0.76%)
2.4-plyBar/14eq: -0.591 (-0.168)
Player:
Opponent:
37.17% (G:7.54% B:0.28%)
62.83% (G:21.97% B:0.69%)
3.4-plyBar/20 8/2eq: -0.634 (-0.210)
Player:
Opponent:
35.69% (G:7.64% B:0.29%)
64.31% (G:22.31% B:0.79%)
4.3-plyBar/20 22/16eq: -0.785 (-0.361)
Player:
Opponent:
35.32% (G:7.57% B:0.36%)
64.68% (G:28.62% B:1.55%)
 
 No double 
Pip=143-174
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 58.85% (G:20.80% B:0.72%) 58.90% (G:20.91% B:0.73%)
  Opponent Winning Chances: 41.15% (G:9.62% B:0.35%) 41.10% (G:9.57% B:0.36%)
  Cubeless Equities +0.296 +0.607
Cubeful Equities
played No double:+0.425
     Double/Take:+0.270 (-0.155)
     Double/Pass:+1.000 (+0.575)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.5%
 
 32: Bar/22 7/5*  
Pip=143-174
1.xgXG Roller++Bar/23 16/13eq: +0.334
Player:
Opponent:
57.36% (G:18.04% B:0.53%)
42.64% (G:9.99% B:0.36%)
2.XG Roller++Bar/22 16/14eq: +0.315 (-0.019)
Player:
Opponent:
56.72% (G:19.28% B:0.74%)
43.28% (G:11.12% B:0.43%)
3.XG Roller++Bar/20eq: +0.275 (-0.059)
Player:
Opponent:
55.65% (G:19.61% B:0.78%)
44.35% (G:11.69% B:0.46%)
4.XG Roller++Bar/22 13/11eq: +0.226 (-0.109)
Player:
Opponent:
54.57% (G:19.18% B:0.71%)
45.43% (G:12.54% B:0.58%)
5.XG Roller++Bar/23 13/10eq: +0.209 (-0.125)
Player:
Opponent:
53.91% (G:19.29% B:0.71%)
46.09% (G:12.35% B:0.58%)
6.playedXG Roller++Bar/22 7/5* eq: +0.172 (-0.162)
Player:
Opponent:
52.68% (G:20.08% B:0.79%)
47.32% (G:13.74% B:0.82%)
 
 22: Bar/23 22/20* 6/4(2) 
Pip=138-179
1.XG Roller++Bar/23 22/20* 20/18* 18/16eq: +0.245
Player:
Opponent:
55.53% (G:18.38% B:1.08%)
44.47% (G:13.39% B:0.59%)
2.xgXG Roller++Bar/21 22/20* 20/18* eq: +0.233 (-0.012)
Player:
Opponent:
55.54% (G:17.97% B:1.01%)
44.46% (G:13.67% B:0.59%)
3.playedXG Roller++Bar/23 22/20* 6/4(2)eq: +0.218 (-0.027)
Player:
Opponent:
55.02% (G:18.93% B:1.21%)
44.98% (G:15.53% B:0.76%)
4.XG Roller++Bar/23 22/20*(2) 20/18* eq: +0.216 (-0.029)
Player:
Opponent:
54.87% (G:18.02% B:1.08%)
45.13% (G:13.63% B:0.59%)
5.XG Roller++Bar/23 22/20* 13/9* eq: +0.175 (-0.070)
Player:
Opponent:
54.21% (G:19.15% B:1.32%)
45.79% (G:16.36% B:1.07%)
 
 42: Bar/23 22/18*  
Pip=158-171
1.played4-plyBar/23 22/18* eq: -0.139
Player:
Opponent:
46.10% (G:16.56% B:0.78%)
53.90% (G:17.38% B:1.15%)
2.4-plyBar/23 7/3* eq: -0.320 (-0.181)
Player:
Opponent:
42.39% (G:14.18% B:0.63%)
57.61% (G:20.82% B:1.43%)
3.2-plyBar/23 13/9eq: -0.957 (-0.818)
Player:
Opponent:
33.00% (G:9.75% B:0.56%)
67.00% (G:31.66% B:3.98%)
4.2-plyBar/23 8/4eq: -1.116 (-0.977)
Player:
Opponent:
24.61% (G:5.41% B:0.27%)
75.39% (G:42.66% B:6.47%)
 
 51: Bar/20 8/7*  
Pip=152-189
1.played4-plyBar/20 8/7* eq: +0.199
Player:
Opponent:
55.02% (G:17.79% B:1.00%)
44.98% (G:14.93% B:0.61%)
2.4-plyBar/20 23/22eq: +0.013 (-0.186)
Player:
Opponent:
50.53% (G:14.64% B:0.58%)
49.47% (G:15.03% B:0.44%)
3.4-plyBar/20 6/5eq: -0.001 (-0.200)
Player:
Opponent:
51.16% (G:14.69% B:0.61%)
48.84% (G:17.63% B:0.74%)
4.4-plyBar/20 22/21eq: -0.015 (-0.214)
Player:
Opponent:
50.14% (G:14.45% B:0.58%)
49.86% (G:15.99% B:0.59%)
5.3-plyBar/20 4/3eq: -0.215 (-0.414)
Player:
Opponent:
47.13% (G:11.72% B:0.55%)
52.87% (G:21.86% B:0.96%)
 
 54: Bar/16 
Pip=159-183
1.playedXG Roller++Bar/16eq: -0.129
Player:
Opponent:
46.74% (G:14.52% B:0.46%)
53.26% (G:16.42% B:0.70%)
2.XG Roller++Bar/20 7/3* eq: -0.282 (-0.152)
Player:
Opponent:
43.28% (G:15.11% B:0.54%)
56.72% (G:18.97% B:1.20%)
3.3-plyBar/20 13/9eq: -0.804 (-0.675)
Player:
Opponent:
34.45% (G:10.57% B:0.56%)
65.55% (G:29.30% B:2.82%)
4.2-plyBar/20 8/4eq: -1.015 (-0.885)
Player:
Opponent:
27.55% (G:6.95% B:0.28%)
72.45% (G:37.98% B:5.38%)
 
 21: 7/5 6/5 
Pip=150-183
1.playedXG Roller++7/5 6/5eq: +0.179
Player:
Opponent:
54.31% (G:17.27% B:0.64%)
45.69% (G:14.42% B:0.48%)
2.XG Roller++20/18* 7/6eq: +0.060 (-0.119)
Player:
Opponent:
51.52% (G:15.76% B:0.59%)
48.48% (G:15.11% B:0.58%)
3.XG Roller++20/18* 8/7eq: +0.033 (-0.145)
Player:
Opponent:
51.51% (G:15.82% B:0.65%)
48.49% (G:17.07% B:0.82%)
4.XG Roller++23/22 20/18* eq: +0.016 (-0.163)
Player:
Opponent:
51.20% (G:15.32% B:0.61%)
48.80% (G:17.15% B:0.69%)
5.4-ply22/21 20/18* eq: -0.007 (-0.186)
Player:
Opponent:
50.80% (G:15.56% B:0.62%)
49.20% (G:17.88% B:0.94%)
 
 42: 13/7 
Pip=150-180
1.played3-ply13/7eq: -0.027
Player:
Opponent:
49.02% (G:14.89% B:0.50%)
50.98% (G:14.62% B:0.47%)
2.3-ply7/3* 3/1eq: -0.429 (-0.402)
Player:
Opponent:
39.52% (G:12.33% B:0.36%)
60.48% (G:20.68% B:0.73%)
3.3-ply13/11 7/3* eq: -0.509 (-0.482)
Player:
Opponent:
38.96% (G:11.69% B:0.43%)
61.04% (G:22.82% B:1.15%)
4.3-ply16/14 7/3* eq: -0.670 (-0.643)
Player:
Opponent:
35.44% (G:10.42% B:0.38%)
64.56% (G:26.02% B:1.94%)
5.3-ply7/3* 6/4eq: -0.671 (-0.644)
Player:
Opponent:
36.16% (G:9.93% B:0.35%)
63.84% (G:25.37% B:1.35%)
 
 53: 23/15 
Pip=144-180
1.playedXG Roller++23/15eq: -0.019
Player:
Opponent:
50.20% (G:14.41% B:0.52%)
49.80% (G:17.10% B:0.47%)
2.XG Roller++13/10 13/8eq: -0.141 (-0.122)
Player:
Opponent:
47.12% (G:12.64% B:0.45%)
52.88% (G:16.85% B:0.59%)
3.4-ply23/20 13/8eq: -0.208 (-0.189)
Player:
Opponent:
45.81% (G:11.84% B:0.40%)
54.19% (G:18.34% B:0.50%)
4.4-ply13/5eq: -0.209 (-0.189)
Player:
Opponent:
45.43% (G:12.18% B:0.43%)
54.57% (G:17.47% B:0.61%)
5.4-ply8/5 8/3eq: -0.209 (-0.190)
Player:
Opponent:
45.40% (G:12.50% B:0.37%)
54.60% (G:17.79% B:0.70%)
 
 51: 13/7 
Pip=144-172
1.xgXG Roller++23/22 13/8eq: -0.010
Player:
Opponent:
49.95% (G:15.09% B:0.39%)
50.05% (G:15.25% B:0.60%)
2.playedXG Roller++13/7eq: -0.130 (-0.121)
Player:
Opponent:
46.79% (G:13.73% B:0.29%)
53.21% (G:15.73% B:0.62%)
3.4-ply8/3* 3/2* eq: -0.219 (-0.209)
Player:
Opponent:
43.67% (G:17.45% B:0.35%)
56.33% (G:18.36% B:0.87%)
4.4-ply16/10* eq: -0.265 (-0.255)
Player:
Opponent:
42.96% (G:14.61% B:0.43%)
57.04% (G:17.41% B:0.90%)
5.3-ply23/22 6/1eq: -0.315 (-0.306)
Player:
Opponent:
42.71% (G:11.87% B:0.28%)
57.29% (G:19.19% B:0.56%)
 
 41: 23/22 15/11 
Pip=138-172
1.playedXG Roller++23/22 15/11eq: +0.144
Player:
Opponent:
53.28% (G:15.41% B:0.56%)
46.72% (G:13.32% B:0.33%)
2.XG Roller++20/15eq: +0.065 (-0.079)
Player:
Opponent:
52.41% (G:15.87% B:0.63%)
47.59% (G:17.62% B:0.50%)
3.XG Roller++15/10eq: +0.044 (-0.100)
Player:
Opponent:
51.86% (G:15.04% B:0.55%)
48.14% (G:16.86% B:0.45%)
4.XG Roller++22/21 15/11eq: +0.028 (-0.116)
Player:
Opponent:
51.26% (G:15.08% B:0.57%)
48.74% (G:16.40% B:0.42%)
5.4-ply23/22 8/4eq: -0.133 (-0.277)
Player:
Opponent:
47.44% (G:13.19% B:0.49%)
52.56% (G:17.52% B:0.47%)
 
 53: 23/15 
Pip=138-167
1.played4-ply23/15eq: -0.099
Player:
Opponent:
48.56% (G:11.59% B:0.23%)
51.44% (G:15.72% B:0.52%)
2.4-ply13/10 13/8eq: -0.363 (-0.264)
Player:
Opponent:
41.13% (G:11.65% B:0.25%)
58.87% (G:17.86% B:0.67%)
3.4-ply23/18 7/4eq: -0.375 (-0.276)
Player:
Opponent:
42.29% (G:11.04% B:0.25%)
57.71% (G:20.43% B:0.84%)
4.4-ply16/13 16/11eq: -0.411 (-0.311)
Player:
Opponent:
40.02% (G:10.61% B:0.25%)
59.98% (G:17.45% B:0.63%)
5.3-ply13/8 7/4eq: -0.473 (-0.373)
Player:
Opponent:
39.01% (G:11.44% B:0.33%)
60.99% (G:21.55% B:0.90%)
 
 53: 13/8 13/10*  
Pip=130-167
1.playedXG Roller++13/8 13/10* eq: +0.191
Player:
Opponent:
53.62% (G:16.92% B:0.60%)
46.38% (G:11.95% B:0.30%)
2.XG Roller++13/10* 11/6eq: +0.155 (-0.036)
Player:
Opponent:
52.66% (G:17.58% B:0.62%)
47.34% (G:12.67% B:0.33%)
3.XG Roller++20/15 13/10* eq: +0.138 (-0.053)
Player:
Opponent:
53.66% (G:17.38% B:0.77%)
46.34% (G:16.95% B:0.87%)
4.XG Roller++13/10* 10/5eq: +0.104 (-0.087)
Player:
Opponent:
51.57% (G:16.76% B:0.61%)
48.43% (G:13.16% B:0.33%)
5.4-ply13/10* 8/3eq: -0.042 (-0.233)
Player:
Opponent:
50.51% (G:15.69% B:0.49%)
49.49% (G:20.25% B:0.73%)
 
 53: Bar/22 13/8 
Pip=140-159
1.playedXG Roller++Bar/22 13/8eq: -0.209
Player:
Opponent:
45.81% (G:12.32% B:0.30%)
54.19% (G:18.22% B:0.64%)
2.XG Roller++Bar/22 7/2eq: -0.259 (-0.050)
Player:
Opponent:
44.93% (G:12.31% B:0.28%)
55.07% (G:19.58% B:0.77%)
3.4-plyBar/22 6/1eq: -0.393 (-0.184)
Player:
Opponent:
41.85% (G:10.34% B:0.19%)
58.15% (G:20.56% B:0.76%)
4.3-plyBar/22 16/11eq: -0.730 (-0.521)
Player:
Opponent:
34.80% (G:8.74% B:0.25%)
65.20% (G:25.87% B:1.36%)
 
 63: 11/8 10/4 
Pip=132-159
1.xgXG Roller++11/5 10/7eq: -0.078
Player:
Opponent:
46.55% (G:13.44% B:0.39%)
53.45% (G:11.27% B:0.24%)
2.XG Roller++10/4 8/5eq: -0.127 (-0.049)
Player:
Opponent:
45.38% (G:13.15% B:0.39%)
54.62% (G:11.83% B:0.29%)
3.playedXG Roller++11/8 10/4eq: -0.139 (-0.061)
Player:
Opponent:
44.64% (G:12.42% B:0.34%)
55.36% (G:10.32% B:0.22%)
4.XG Roller++11/5 8/5eq: -0.190 (-0.113)
Player:
Opponent:
43.81% (G:12.07% B:0.36%)
56.19% (G:12.02% B:0.28%)
5.XG Roller++22/16 11/8eq: -0.233 (-0.156)
Player:
Opponent:
44.26% (G:11.73% B:0.51%)
55.74% (G:16.38% B:0.36%)
 
 21: 16/13 
Pip=132-150
1.playedXG Roller++16/13eq: -0.127
Player:
Opponent:
48.54% (G:10.89% B:0.26%)
51.46% (G:17.61% B:0.56%)
2.XG Roller++13/10eq: -0.298 (-0.171)
Player:
Opponent:
44.43% (G:10.29% B:0.26%)
55.57% (G:20.11% B:0.62%)
3.XG Roller++13/12 8/6eq: -0.324 (-0.198)
Player:
Opponent:
44.05% (G:10.46% B:0.25%)
55.95% (G:20.43% B:0.66%)
4.4-ply8/6 7/6eq: -0.363 (-0.237)
Player:
Opponent:
42.57% (G:10.71% B:0.23%)
57.43% (G:21.09% B:0.82%)
5.4-ply13/11 7/6eq: -0.409 (-0.282)
Player:
Opponent:
41.75% (G:10.35% B:0.24%)
58.25% (G:22.39% B:0.79%)
 
 43: 8/5 8/4 
Pip=129-150
1.playedXG Roller++8/5 8/4eq: -0.225
Player:
Opponent:
42.50% (G:11.63% B:0.27%)
57.50% (G:10.77% B:0.25%)
2.XG Roller++20/16 8/5eq: -0.295 (-0.070)
Player:
Opponent:
41.91% (G:11.54% B:0.54%)
58.09% (G:14.20% B:0.35%)
3.XG Roller++8/1eq: -0.302 (-0.077)
Player:
Opponent:
40.60% (G:10.69% B:0.18%)
59.40% (G:11.05% B:0.26%)
4.XG Roller++20/13eq: -0.380 (-0.155)
Player:
Opponent:
40.11% (G:10.13% B:0.36%)
59.89% (G:14.54% B:0.34%)
5.4-ply5/1 4/1eq: -0.468 (-0.244)
Player:
Opponent:
36.47% (G:8.29% B:0.11%)
63.53% (G:12.40% B:0.27%)
 
 21: 16/13 
Pip=129-143
1.played4-ply16/13eq: -0.045
Player:
Opponent:
50.45% (G:11.44% B:0.30%)
49.55% (G:15.79% B:0.35%)
2.4-ply8/6 7/6eq: -0.279 (-0.234)
Player:
Opponent:
44.91% (G:11.74% B:0.34%)
55.09% (G:21.37% B:0.78%)
3.4-ply16/15 8/6eq: -0.280 (-0.235)
Player:
Opponent:
44.90% (G:12.13% B:0.37%)
55.10% (G:22.73% B:0.78%)
4.4-ply16/14 7/6eq: -0.312 (-0.267)
Player:
Opponent:
44.22% (G:11.15% B:0.31%)
55.78% (G:21.93% B:0.70%)
5.4-ply7/4eq: -0.330 (-0.285)
Player:
Opponent:
43.94% (G:11.59% B:0.36%)
56.06% (G:25.24% B:1.16%)
 
 32: 5/2 4/2 
Pip=126-143
1.xgXG Roller++8/3* eq: -0.121
Player:
Opponent:
45.39% (G:14.07% B:0.26%)
54.61% (G:12.19% B:0.30%)
2.XG Roller++5/3* 4/1eq: -0.152 (-0.031)
Player:
Opponent:
45.03% (G:13.58% B:0.22%)
54.97% (G:13.30% B:0.33%)
3.playedXG Roller++5/2 4/2eq: -0.162 (-0.041)
Player:
Opponent:
43.84% (G:12.49% B:0.20%)
56.16% (G:8.84% B:0.20%)
4.4-ply4/2 4/1eq: -0.311 (-0.190)
Player:
Opponent:
39.69% (G:10.13% B:0.12%)
60.31% (G:10.24% B:0.23%)
5.4-ply6/3* 5/3eq: -0.313 (-0.192)
Player:
Opponent:
40.54% (G:10.56% B:0.21%)
59.46% (G:11.95% B:0.26%)
 
 11: 13/12(3) 7/6 
Pip=126-138
1.playedXG Roller++13/12(3) 7/6eq: -0.205
Player:
Opponent:
46.42% (G:8.98% B:0.25%)
53.58% (G:16.82% B:0.27%)
2.XG Roller++13/12(3) 8/7eq: -0.257 (-0.052)
Player:
Opponent:
45.77% (G:9.06% B:0.25%)
54.23% (G:18.67% B:0.29%)
3.XG Roller++13/11(2)eq: -0.325 (-0.120)
Player:
Opponent:
43.67% (G:9.13% B:0.26%)
56.33% (G:23.36% B:0.55%)
4.4-ply13/10 7/6eq: -0.444 (-0.238)
Player:
Opponent:
40.50% (G:8.70% B:0.23%)
59.50% (G:25.67% B:0.70%)
5.4-ply13/12(2) 8/6eq: -0.457 (-0.252)
Player:
Opponent:
39.91% (G:8.73% B:0.24%)
60.09% (G:25.78% B:0.74%)
 
 Double/Take 
Pip=122-138
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.66% (G:17.23% B:0.26%) 53.62% (G:17.12% B:0.27%)
  Opponent Winning Chances: 46.34% (G:9.24% B:0.25%) 46.38% (G:9.27% B:0.25%)
  Cubeless Equities +0.155 +0.312
Cubeful Equities
xg No double:+0.209
played Double/Take:-0.050 (-0.258)
     Double/Pass:+1.000 (+0.791)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 19.7%
 
 44: 20/12(2) 
Pip=122-138
1.playedXG Roller++20/12(2)eq: +0.054
Player:
Opponent:
55.55% (G:16.49% B:0.28%)
44.45% (G:5.88% B:0.18%)
2.XG Roller++20/16 20/8eq: -0.106 (-0.160)
Player:
Opponent:
50.51% (G:13.16% B:0.23%)
49.49% (G:6.19% B:0.15%)
3.4-ply20/16(2) 5/1(2)eq: -0.267 (-0.322)
Player:
Opponent:
45.62% (G:9.95% B:0.07%)
54.38% (G:8.39% B:0.22%)
4.3-ply20/4eq: -0.284 (-0.338)
Player:
Opponent:
44.43% (G:10.13% B:0.22%)
55.57% (G:6.86% B:0.17%)
5.3-ply20/16(2) 8/4(2)eq: -0.290 (-0.345)
Player:
Opponent:
44.78% (G:8.74% B:0.14%)
55.22% (G:7.37% B:0.17%)
 
 31: 8/5 6/5 
Pip=122-122
1.played3-ply8/5 6/5eq: +0.055
Player:
Opponent:
47.51% (G:9.11% B:0.24%)
52.49% (G:15.65% B:0.18%)
2.3-ply12/8eq: -0.303 (-0.358)
Player:
Opponent:
36.36% (G:6.38% B:0.15%)
63.64% (G:22.23% B:0.26%)
3.3-ply6/2eq: -0.385 (-0.440)
Player:
Opponent:
34.29% (G:6.64% B:0.16%)
65.71% (G:25.71% B:0.35%)
4.3-ply8/4eq: -0.534 (-0.589)
Player:
Opponent:
31.01% (G:6.00% B:0.17%)
68.99% (G:31.62% B:0.78%)
5.2-ply12/9 8/7eq: -0.627 (-0.682)
Player:
Opponent:
28.65% (G:5.71% B:0.18%)
71.35% (G:34.85% B:1.14%)
 
 63: 12/3*  
Pip=118-122
1.played4-ply12/3* eq: -0.076
Player:
Opponent:
51.69% (G:16.91% B:0.18%)
48.31% (G:9.39% B:0.26%)
2.4-ply8/5 8/2eq: -0.343 (-0.267)
Player:
Opponent:
42.75% (G:8.54% B:0.09%)
57.25% (G:7.47% B:0.19%)
3.4-ply12/6 4/1eq: -0.366 (-0.290)
Player:
Opponent:
41.85% (G:10.27% B:0.11%)
58.15% (G:8.30% B:0.26%)
4.4-ply12/9 12/6eq: -0.399 (-0.323)
Player:
Opponent:
40.83% (G:10.67% B:0.14%)
59.17% (G:7.55% B:0.15%)
5.3-ply22/16 4/1eq: -0.451 (-0.374)
Player:
Opponent:
42.11% (G:9.62% B:0.23%)
57.89% (G:19.03% B:0.56%)
 
 53: Bar/22* 12/7 
Pip=121-113
1.played4-plyBar/22* 12/7eq: +0.587
Player:
Opponent:
63.06% (G:14.78% B:0.44%)
36.94% (G:8.37% B:0.23%)
2.4-plyBar/22* 6/1eq: +0.375 (-0.212)
Player:
Opponent:
56.97% (G:12.62% B:0.33%)
43.03% (G:11.06% B:0.26%)
3.2-plyBar/22* 7/2eq: -0.151 (-0.738)
Player:
Opponent:
42.77% (G:12.25% B:0.38%)
57.23% (G:27.54% B:1.37%)
 
 42: Bar/21 12/10 
Pip=113-135
1.playedXG Roller++Bar/21 12/10eq: -0.630
Player:
Opponent:
34.88% (G:8.23% B:0.25%)
65.12% (G:12.42% B:0.34%)
2.XG Roller++Bar/21 4/2eq: -0.691 (-0.060)
Player:
Opponent:
33.06% (G:7.01% B:0.19%)
66.94% (G:14.67% B:0.42%)
3.XG Roller++Bar/23 12/8eq: -0.749 (-0.119)
Player:
Opponent:
30.85% (G:6.10% B:0.15%)
69.15% (G:12.13% B:0.38%)
4.4-plyBar/21 8/6eq: -0.875 (-0.245)
Player:
Opponent:
30.68% (G:6.89% B:0.17%)
69.32% (G:22.07% B:0.69%)
5.3-plyBar/23 8/4eq: -1.000 (-0.370)
Player:
Opponent:
27.86% (G:4.84% B:0.16%)
72.14% (G:21.41% B:0.76%)
 
 No double 
Pip=113-129
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 65.04% (G:12.79% B:0.38%) 65.06% (G:13.25% B:0.38%)
  Opponent Winning Chances: 34.96% (G:8.55% B:0.29%) 34.94% (G:8.73% B:0.30%)
  Cubeless Equities +0.346 +0.706
Cubeful Equities
played No redouble:+0.632
     Redouble/Take:+0.462 (-0.170)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.368)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 24.1%
 
 32: 7/4* 6/4 
Pip=113-129
1.played3-ply7/4* 6/4eq: +0.939
Player:
Opponent:
75.69% (G:16.60% B:0.37%)
24.31% (G:3.73% B:0.10%)
2.3-ply6/4* 4/1eq: +0.406 (-0.534)
Player:
Opponent:
58.63% (G:11.88% B:0.29%)
41.37% (G:9.56% B:0.19%)
3.3-ply7/4* 4/2eq: +0.306 (-0.633)
Player:
Opponent:
55.37% (G:14.46% B:0.43%)
44.63% (G:14.57% B:0.41%)
4.2-ply7/2eq: +0.205 (-0.734)
Player:
Opponent:
50.98% (G:13.68% B:0.51%)
49.02% (G:14.00% B:0.34%)
5.2-ply12/10 7/4* eq: +0.202 (-0.737)
Player:
Opponent:
53.07% (G:14.79% B:0.47%)
46.93% (G:21.52% B:2.00%)
 
 21: Bar/23 4/3*  
Pip=108-133
1.playedXG Roller++Bar/23 4/3* eq: -0.905
Player:
Opponent:
31.43% (G:6.90% B:0.22%)
68.57% (G:25.59% B:1.10%)
2.xgXG Roller++Bar/22eq: -0.910 (-0.005)
Player:
Opponent:
27.22% (G:4.53% B:0.12%)
72.78% (G:12.85% B:0.29%)
3.XG Roller++Bar/23 10/9eq: -1.000 (-0.095)
Player:
Opponent:
24.11% (G:4.14% B:0.13%)
75.89% (G:25.23% B:0.80%)
4.XG Roller++Bar/23 2/1eq: -1.041 (-0.136)
Player:
Opponent:
19.14% (G:2.09% B:0.07%)
80.86% (G:19.74% B:0.54%)
5.4-plyBar/23 8/7eq: -1.079 (-0.174)
Player:
Opponent:
23.01% (G:3.54% B:0.13%)
76.99% (G:36.95% B:1.82%)
 
 No double 
Pip=111-130
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 69.07% (G:25.30% B:1.12%) 68.92% (G:25.54% B:1.18%)
  Opponent Winning Chances: 30.93% (G:6.84% B:0.24%) 31.08% (G:6.87% B:0.22%)
  Cubeless Equities +0.583 +1.157
Cubeful Equities
played No redouble:+0.815 (-0.116)
xg Redouble/Take:+0.931
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.069)
 
Best Cube action: Redouble / Take
 
 55: Cannot Move 
Pip=111-130
1.played3-plyCannot Moveeq: +0.606
Player:
Opponent:
63.30% (G:19.25% B:1.00%)
36.70% (G:9.03% B:0.20%)
 
 42: 8/6 8/4 
Pip=111-130
1.xgXG Roller++10/4eq: -1.000
Player:
Opponent:
27.64% (G:6.01% B:0.17%)
72.36% (G:23.28% B:0.88%)
2.XG Roller++10/6 8/6eq: -1.000
Player:
Opponent:
28.20% (G:6.42% B:0.18%)
71.80% (G:25.97% B:1.11%)
3.XG Roller++10/6 5/3eq: -1.000
Player:
Opponent:
26.93% (G:6.24% B:0.18%)
73.07% (G:23.66% B:0.80%)
4.XG Roller++10/6 3/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
26.22% (G:5.23% B:0.12%)
73.78% (G:21.87% B:0.79%)
5.playedXG Roller++8/6 8/4eq: -1.000
Player:
Opponent:
27.35% (G:6.04% B:0.15%)
72.65% (G:25.06% B:1.09%)
 
 Double/Take 
Pip=111-124
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 72.45% (G:25.66% B:1.14%) 72.41% (G:26.09% B:1.25%)
  Opponent Winning Chances: 27.55% (G:6.32% B:0.17%) 27.59% (G:6.33% B:0.16%)
  Cubeless Equities +0.661 +1.323
Cubeful Equities
     No redouble:+0.878 (-0.122)
played Redouble/Take:+1.127 (+0.127)
xg Redouble/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Redouble / Pass
 
 51: Bar/24 12/7 
Pip=111-124
1.played3-plyBar/24 12/7eq: +0.455
Player:
Opponent:
70.14% (G:21.83% B:1.39%)
29.86% (G:6.30% B:0.15%)
2.3-plyBar/24 7/2* eq: +0.071 (-0.385)
Player:
Opponent:
56.29% (G:24.94% B:0.96%)
43.71% (G:18.35% B:1.15%)
3.2-plyBar/24 6/1eq: -0.662 (-1.117)
Player:
Opponent:
34.97% (G:10.98% B:0.56%)
65.03% (G:32.55% B:1.03%)
 
 55: 10/5 6/1*(3)  
Pip=105-124
1.played3-ply10/5 6/1*(3) eq: -0.871
Player:
Opponent:
15.29% (G:2.15% B:0.03%)
84.71% (G:25.72% B:0.81%)
 
 64: Bar/19 12/8 
Pip=106-104
1.playedXG Roller++Bar/19 12/8eq: +0.888
Player:
Opponent:
86.29% (G:22.19% B:1.06%)
13.71% (G:0.87% B:0.01%)
2.XG Roller++Bar/15eq: +0.888 (-0.001)
Player:
Opponent:
86.32% (G:22.26% B:1.12%)
13.68% (G:1.24% B:0.02%)
3.3-plyBar/19 8/4eq: +0.237 (-0.652)
Player:
Opponent:
65.18% (G:16.16% B:0.50%)
34.82% (G:12.40% B:0.25%)
4.2-plyBar/19 5/1eq: +0.073 (-0.815)
Player:
Opponent:
59.50% (G:13.09% B:0.48%)
40.50% (G:12.67% B:0.25%)
5.2-plyBar/19 6/2* eq: +0.030 (-0.858)
Player:
Opponent:
59.10% (G:12.24% B:0.35%)
40.90% (G:16.79% B:0.49%)
 
 51: 23/22 
Pip=96-104
1.played4-ply23/22eq: -0.704
Player:
Opponent:
16.05% (G:0.55% B:0.00%)
83.95% (G:9.48% B:0.14%)
2.4-ply4/3eq: -0.867 (-0.162)
Player:
Opponent:
12.92% (G:0.64% B:0.00%)
87.08% (G:18.46% B:0.43%)
3.4-ply3/2eq: -0.933 (-0.229)
Player:
Opponent:
11.15% (G:0.45% B:0.00%)
88.85% (G:20.73% B:0.54%)
4.4-ply5/4eq: -0.943 (-0.239)
Player:
Opponent:
11.29% (G:0.56% B:0.00%)
88.71% (G:22.12% B:0.67%)
5.4-ply2/1eq: -0.986 (-0.282)
Player:
Opponent:
10.39% (G:0.52% B:0.00%)
89.61% (G:24.15% B:0.88%)
 
 32: 19/16 8/6 
Pip=96-103
1.playedXG Roller++19/16 8/6eq: +0.702
Player:
Opponent:
84.25% (G:8.14% B:0.14%)
15.75% (G:0.32% B:0.00%)
2.XG Roller++19/16 7/5eq: +0.695 (-0.007)
Player:
Opponent:
83.91% (G:8.27% B:0.15%)
16.09% (G:0.34% B:0.00%)
3.XG Roller++19/17 8/5eq: +0.695 (-0.008)
Player:
Opponent:
83.91% (G:8.26% B:0.15%)
16.09% (G:0.40% B:0.00%)
4.XG Roller++8/6 7/4eq: +0.692 (-0.010)
Player:
Opponent:
83.57% (G:8.79% B:0.15%)
16.43% (G:0.45% B:0.01%)
5.XG Roller++7/2eq: +0.688 (-0.015)
Player:
Opponent:
82.99% (G:9.88% B:0.17%)
17.01% (G:0.54% B:0.01%)
 
 62: 22/16 5/3 
Pip=91-103
1.playedXG Roller++22/16 5/3eq: -0.590
Player:
Opponent:
19.50% (G:0.49% B:0.00%)
80.50% (G:5.86% B:0.09%)
2.XG Roller++22/16 4/2eq: -0.654 (-0.064)
Player:
Opponent:
17.69% (G:0.41% B:0.00%)
82.31% (G:8.02% B:0.16%)
3.XG Roller++22/16 3/1eq: -0.657 (-0.067)
Player:
Opponent:
17.15% (G:0.37% B:0.00%)
82.85% (G:6.96% B:0.12%)
4.XG Roller++22/14eq: -0.699 (-0.109)
Player:
Opponent:
16.65% (G:0.53% B:0.00%)
83.35% (G:10.15% B:0.26%)
 
 31: 7/4 6/5 
Pip=91-95
1.playedXG Roller++7/4 6/5eq: +0.496
Player:
Opponent:
76.20% (G:6.40% B:0.12%)
23.80% (G:0.93% B:0.01%)
2.XG Roller++6/2eq: +0.477 (-0.019)
Player:
Opponent:
74.88% (G:8.01% B:0.15%)
25.12% (G:1.39% B:0.02%)
3.XG Roller++16/15 7/4eq: +0.415 (-0.081)
Player:
Opponent:
72.27% (G:7.28% B:0.16%)
27.73% (G:1.36% B:0.01%)
4.XG Roller++16/13 7/6eq: +0.371 (-0.125)
Player:
Opponent:
70.96% (G:6.21% B:0.15%)
29.04% (G:1.46% B:0.02%)
5.XG Roller++16/12eq: +0.362 (-0.134)
Player:
Opponent:
70.97% (G:5.58% B:0.12%)
29.03% (G:1.45% B:0.01%)
 
 52: 16/9*  
Pip=87-95
1.played3-ply16/9* eq: -0.243
Player:
Opponent:
34.55% (G:2.06% B:0.02%)
65.45% (G:8.35% B:0.19%)
2.3-ply16/11 4/2eq: -0.661 (-0.418)
Player:
Opponent:
17.29% (G:0.39% B:0.00%)
82.71% (G:7.79% B:0.16%)
3.3-ply16/11 5/3eq: -0.702 (-0.459)
Player:
Opponent:
16.06% (G:0.32% B:0.00%)
83.94% (G:8.94% B:0.23%)
4.3-ply16/11 3/1eq: -0.713 (-0.470)
Player:
Opponent:
15.78% (G:0.31% B:0.00%)
84.22% (G:9.35% B:0.24%)
 
 21: Cannot Move 
Pip=96-88
1.played3-plyCannot Moveeq: +0.124
Player:
Opponent:
60.49% (G:8.83% B:0.19%)
39.51% (G:2.96% B:0.01%)
 
 33: 9/3 5/2(2) 
Pip=96-88
1.playedXG Roller++9/3 5/2(2)eq: -0.500
Player:
Opponent:
25.75% (G:1.62% B:0.01%)
74.25% (G:12.40% B:0.29%)
2.XG Roller++9/3 5/2 4/1eq: -0.645 (-0.145)
Player:
Opponent:
20.86% (G:1.23% B:0.01%)
79.14% (G:15.14% B:0.40%)
3.4-ply9/3 4/1(2)eq: -0.670 (-0.171)
Player:
Opponent:
20.20% (G:0.79% B:0.00%)
79.80% (G:16.23% B:0.36%)
4.4-ply9/6 5/2(2) 4/1eq: -0.696 (-0.196)
Player:
Opponent:
19.41% (G:0.79% B:0.00%)
80.59% (G:17.13% B:0.40%)
5.4-ply9/6 4/1(3)eq: -0.732 (-0.232)
Player:
Opponent:
18.20% (G:0.72% B:0.00%)
81.80% (G:17.78% B:0.41%)
 
 33: Cannot Move 
Pip=96-76
1.played3-plyCannot Moveeq: +0.371
Player:
Opponent:
69.47% (G:11.62% B:0.25%)
30.53% (G:1.43% B:0.00%)
 
 51: 2/1 
Pip=96-76
1.playedXG Roller++2/1eq: -0.500
Player:
Opponent:
25.84% (G:1.58% B:0.01%)
74.16% (G:12.66% B:0.31%)
2.XG Roller++3/2eq: -0.526 (-0.027)
Player:
Opponent:
25.09% (G:1.54% B:0.01%)
74.91% (G:13.64% B:0.36%)
3.XG Roller++4/3eq: -0.533 (-0.033)
Player:
Opponent:
24.82% (G:1.45% B:0.01%)
75.18% (G:13.55% B:0.34%)
 
 21: Cannot Move 
Pip=96-75
1.played3-plyCannot Moveeq: +0.377
Player:
Opponent:
69.60% (G:11.85% B:0.26%)
30.40% (G:1.44% B:0.00%)
 
 44: Cannot Move 
Pip=96-75
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.485
Player:
Opponent:
26.12% (G:0.92% B:0.01%)
73.88% (G:11.70% B:0.25%)
 
 43: Cannot Move 
Pip=96-75
1.played3-plyCannot Moveeq: +0.377
Player:
Opponent:
69.60% (G:11.85% B:0.26%)
30.40% (G:1.44% B:0.00%)
 
 52: 3/1 
Pip=96-75
1.playedXG Roller++3/1eq: -0.536
Player:
Opponent:
24.80% (G:1.51% B:0.00%)
75.20% (G:13.98% B:0.37%)
2.XG Roller++4/2eq: -0.547 (-0.011)
Player:
Opponent:
24.46% (G:1.46% B:0.00%)
75.54% (G:14.23% B:0.37%)
 
 63: Bar/16 
Pip=96-73
1.playedXG Roller++Bar/16eq: +0.603
Player:
Opponent:
77.94% (G:13.04% B:0.31%)
22.06% (G:1.03% B:0.01%)
2.XG Roller++Bar/19 5/2eq: +0.577 (-0.027)
Player:
Opponent:
76.62% (G:14.75% B:0.37%)
23.38% (G:1.53% B:0.01%)
3.XG Roller++Bar/19 4/1eq: +0.490 (-0.113)
Player:
Opponent:
74.40% (G:10.93% B:0.23%)
25.60% (G:1.50% B:0.01%)
4.4-plyBar/19 7/4eq: +0.288 (-0.315)
Player:
Opponent:
66.53% (G:11.56% B:0.26%)
33.47% (G:3.01% B:0.02%)
5.4-plyBar/19 8/5eq: +0.275 (-0.329)
Player:
Opponent:
65.75% (G:11.92% B:0.25%)
34.25% (G:2.95% B:0.02%)
 
 55: Cannot Move 
Pip=87-73
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.571
Player:
Opponent:
21.65% (G:0.48% B:0.00%)
78.35% (G:9.04% B:0.19%)
 
 66: 16/4 8/2(2) 
Pip=87-73
1.playedXG Roller++16/4 8/2(2)eq: +0.716
Player:
Opponent:
86.54% (G:3.22% B:0.03%)
13.46% (G:0.01% B:0.00%)
2.XG Roller++8/2(2) 7/1(2)eq: +0.586 (-0.130)
Player:
Opponent:
79.79% (G:7.00% B:0.10%)
20.21% (G:0.33% B:0.00%)
3.4-ply16/4 7/1(2)eq: +0.551 (-0.164)
Player:
Opponent:
80.14% (G:2.19% B:0.02%)
19.86% (G:0.22% B:0.00%)
4.3-ply16/10 8/2(2) 7/1eq: +0.322 (-0.394)
Player:
Opponent:
70.09% (G:5.13% B:0.08%)
29.91% (G:1.65% B:0.01%)
5.3-ply16/10 8/2 7/1(2)eq: +0.104 (-0.611)
Player:
Opponent:
62.11% (G:3.14% B:0.05%)
37.89% (G:2.52% B:0.02%)
 
 41: 4/3 
Pip=63-73
1.playedXG Roller++4/3eq: -0.799
Player:
Opponent:
9.76% (G:0.03% B:0.00%)
90.24% (G:3.01% B:0.02%)
2.XG Roller++2/1eq: -0.806 (-0.007)
Player:
Opponent:
9.48% (G:0.02% B:0.00%)
90.52% (G:3.04% B:0.02%)
3.XG Roller++3/2eq: -0.833 (-0.034)
Player:
Opponent:
8.56% (G:0.02% B:0.00%)
91.44% (G:3.51% B:0.03%)
 
 66: 7/1(2) 6/Off(2) 
Pip=63-72
1.played3-ply7/1(2) 6/Off(2)eq: +1.008
Player:
Opponent:
97.73% (G:6.33% B:0.02%)
2.27% (G:0.00% B:0.00%)
 
 54: 22/13 
Pip=39-72
1.playedXG Roller++22/13eq: -0.986
Player:
Opponent:
2.17% (G:0.00% B:0.00%)
97.83% (G:3.79% B:0.02%)
2.XG Roller++22/18 22/17eq: -1.007 (-0.022)
Player:
Opponent:
0.47% (G:0.00% B:0.00%)
99.53% (G:1.88% B:0.00%)
 
 54: 5/Off 4/Off 
Pip=39-63
1.played4-ply5/Off 4/Offeq: +0.980
Player:
Opponent:
98.09% (G:2.65% B:0.02%)
1.91% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply5/1 5/Offeq: +0.695 (-0.285)
Player:
Opponent:
86.67% (G:1.21% B:0.00%)
13.33% (G:0.00% B:0.00%)
 
 61: 13/6 
Pip=30-63
1.playedXG Roller++13/6eq: -0.979
Player:
Opponent:
1.84% (G:0.00% B:0.00%)
98.16% (G:2.31% B:0.02%)
2.XG Roller++13/7 2/1eq: -0.988 (-0.009)
Player:
Opponent:
1.82% (G:0.00% B:0.00%)
98.18% (G:3.19% B:0.02%)
3.XG Roller++13/7 3/2eq: -0.988 (-0.009)
Player:
Opponent:
1.82% (G:0.00% B:0.00%)
98.18% (G:3.21% B:0.02%)
4.XG Roller++13/7 4/3eq: -1.005 (-0.026)
Player:
Opponent:
1.25% (G:0.00% B:0.00%)
98.75% (G:3.54% B:0.03%)
5.XG Roller++22/16 13/12eq: -1.010 (-0.030)
Player:
Opponent:
0.11% (G:0.00% B:0.00%)
99.89% (G:1.24% B:0.00%)
 
 65: 5/Off(2) 
Pip=30-56
1.played3-ply5/Off(2)eq: +1.008
Player:
Opponent:
99.92% (G:1.03% B:0.00%)
0.08% (G:0.00% B:0.00%)
 
 52: 22/15 
Pip=20-56
1.playedXG Roller++22/15eq: -1.005
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.49% B:0.00%)
2.XG Roller++22/17 6/4eq: -1.015 (-0.011)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:1.57% B:0.00%)
3.XG Roller++22/17 4/2eq: -1.015 (-0.011)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:1.58% B:0.00%)
4.XG Roller++22/17 3/1eq: -1.015 (-0.011)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:1.58% B:0.00%)
5.XG Roller++22/20 6/1eq: -1.048 (-0.044)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:4.95% B:0.00%)
 
 51: 4/Off 1/Off 
Pip=20-49
1.playedXG Roller++4/Off 1/Offeq: +1.002
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.18% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++4/3 4/Offeq: +1.001 (0.000)
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.16% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++4/Off 2/1eq: +1.001 (-0.001)
Player:
Opponent:
99.98% (G:0.16% B:0.00%)
0.02% (G:0.00% B:0.00%)
 
 43: 15/8 
Pip=15-49
1.playedXG Roller++15/8eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++15/11 6/3eq: -1.007 (-0.007)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.67% B:0.00%)
3.XG Roller++15/11 4/1eq: -1.007 (-0.007)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.67% B:0.00%)
4.XG Roller++15/12 6/2eq: -1.013 (-0.013)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:1.30% B:0.00%)
5.XG Roller++6/2 4/1eq: -1.048 (-0.048)
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:4.88% B:0.00%)
 
 52: 4/Off 2/Off 
Pip=15-42
1.playedXG Roller++4/Off 2/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++4/2 4/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 54: 8/3 4/Off 
Pip=9-42
1.playedXG Roller++8/3 4/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++8/4 6/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++8/3 6/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 44: 4/Off 2/Off 1/Off(2) 
Pip=9-33
1.played3-ply4/Off 2/Off 1/Off(2)eq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 63: 6/Off 3/Off 
Pip=1-33
1.played4-ply6/Off 3/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 4/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/3 4/Offeq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 43: 1/Off 
Pip=1-24
1.played3-ply1/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Wins a Single Game 4pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Advanced (-0.0170) Total Error Advanced (-0.0173)
Advanced (-0.0178) Checker Play World Champ. (-0.0048)
Expert (-0.0145) Cube Play Distracted (-0.1927)
8.50 Performance Rating 8.66
3(3) Move Errors 3
-0.445(-1.96%) Equity lost (cost) -0.134(-0.59%)
     
1(1) Double Errors 1(1)
-0.116(-1.03%) Equity lost (cost) -0.258(-1.14%)
     
0 Take Errors 1(1)
+0.000 Equity lost (cost) -0.127(-1.14%)
     
4(4) Total Error 5(2)
-0.561(-3.00%) Equity lost (cost) -0.520(-2.87%)
     
7 Jokers 2
+1.601(+17.04%) Luck -1.601(-17.04%)

 Game 2

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 4, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 41: 24/23 13/9 
Pip=167-167
1.playedBook124/23 13/9eq: +0.082
Player:
Opponent:
49.73% (G:13.69% B:0.55%)
50.27% (G:13.24% B:0.56%)
2.Book113/9 6/5eq: +0.056 (-0.026)
Player:
Opponent:
49.30% (G:13.51% B:0.52%)
50.70% (G:14.32% B:0.91%)
3.Book124/23 24/20eq: +0.039 (-0.043)
Player:
Opponent:
48.87% (G:12.23% B:0.53%)
51.13% (G:13.15% B:0.49%)
4.Book113/8eq: +0.036 (-0.046)
Player:
Opponent:
48.72% (G:13.19% B:0.60%)
51.28% (G:13.88% B:0.61%)
5.Book124/20 6/5eq: +0.024 (-0.058)
Player:
Opponent:
48.76% (G:12.35% B:0.50%)
51.24% (G:14.15% B:0.66%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 54: 24/15 
Pip=167-162
1.XG Roller++24/20 13/8eq: -0.224
Player:
Opponent:
46.97% (G:11.54% B:0.48%)
53.03% (G:15.03% B:0.56%)
2.xgXG Roller++24/20 6/1* eq: -0.230 (-0.006)
Player:
Opponent:
46.77% (G:11.71% B:0.39%)
53.23% (G:14.89% B:0.69%)
3.playedXG Roller++24/15eq: -0.235 (-0.012)
Player:
Opponent:
47.09% (G:10.63% B:0.46%)
52.91% (G:15.85% B:0.54%)
4.XG Roller++13/9 13/8eq: -0.255 (-0.031)
Player:
Opponent:
46.02% (G:12.95% B:0.53%)
53.98% (G:15.65% B:0.86%)
5.XG Roller++13/8 6/2* eq: -0.272 (-0.048)
Player:
Opponent:
45.84% (G:11.86% B:0.50%)
54.16% (G:15.88% B:0.86%)
 
 No double 
Pip=158-162
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 52.89% (G:15.94% B:0.56%) 53.00% (G:15.86% B:0.57%)
  Opponent Winning Chances: 47.11% (G:10.61% B:0.43%) 47.00% (G:10.56% B:0.43%)
  Cubeless Equities +0.109 +0.262
Cubeful Equities
played No double:+0.242
     Double/Take:+0.069 (-0.173)
     Double/Pass:+1.000 (+0.758)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 15.7%
 
 51: 23/22 13/8 
Pip=158-162
1.playedXG Roller++23/22 13/8eq: -0.034
Player:
Opponent:
46.45% (G:12.52% B:0.41%)
53.55% (G:12.72% B:0.56%)
2.XG Roller++13/8 6/5eq: -0.061 (-0.028)
Player:
Opponent:
46.02% (G:12.41% B:0.41%)
53.98% (G:13.64% B:0.76%)
3.XG Roller++23/18 9/8eq: -0.068 (-0.034)
Player:
Opponent:
46.37% (G:10.04% B:0.32%)
53.63% (G:11.92% B:0.44%)
4.XG Roller++13/8 9/8eq: -0.074 (-0.040)
Player:
Opponent:
45.54% (G:11.36% B:0.33%)
54.46% (G:12.19% B:0.49%)
5.XG Roller++24/18eq: -0.089 (-0.055)
Player:
Opponent:
45.88% (G:10.32% B:0.37%)
54.12% (G:12.85% B:0.55%)
 
 21: 24/23 15/13 
Pip=158-156
1.xgXG Roller++6/3* eq: -0.230
Player:
Opponent:
47.51% (G:11.11% B:0.46%)
52.49% (G:16.39% B:0.79%)
2.XG Roller++15/14 13/11eq: -0.240 (-0.010)
Player:
Opponent:
47.23% (G:10.80% B:0.47%)
52.77% (G:16.32% B:0.63%)
3.XG Roller++13/10eq: -0.276 (-0.046)
Player:
Opponent:
46.15% (G:10.54% B:0.44%)
53.85% (G:16.13% B:0.69%)
4.XG Roller++24/23 13/11eq: -0.276 (-0.046)
Player:
Opponent:
46.60% (G:10.62% B:0.48%)
53.40% (G:17.66% B:0.68%)
5.playedXG Roller++24/23 15/13eq: -0.298 (-0.068)
Player:
Opponent:
46.27% (G:9.45% B:0.36%)
53.73% (G:17.39% B:0.45%)
 
 No double 
Pip=155-156
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.86% (G:17.24% B:0.48%) 53.80% (G:17.42% B:0.48%)
  Opponent Winning Chances: 46.14% (G:9.54% B:0.37%) 46.20% (G:9.59% B:0.36%)
  Cubeless Equities +0.152 +0.346
Cubeful Equities
played No double:+0.305
     Double/Take:+0.152 (-0.153)
     Double/Pass:+1.000 (+0.695)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 15.3%
 
 33: 8/5(2) 6/3(2) 
Pip=155-156
1.played3-ply8/5(2) 6/3(2)eq: +0.658
Player:
Opponent:
60.63% (G:24.69% B:0.62%)
39.37% (G:7.72% B:0.28%)
2.3-ply8/2*(2) eq: +0.331 (-0.327)
Player:
Opponent:
54.02% (G:19.55% B:0.40%)
45.98% (G:8.95% B:0.42%)
3.3-ply24/21 9/6 8/5(2)eq: +0.311 (-0.347)
Player:
Opponent:
54.87% (G:16.57% B:0.41%)
45.13% (G:8.20% B:0.24%)
4.3-ply13/10 9/6 8/5(2)eq: +0.310 (-0.348)
Player:
Opponent:
53.83% (G:18.91% B:0.45%)
46.17% (G:9.07% B:0.35%)
5.3-ply24/21 13/10 8/5(2)eq: +0.294 (-0.364)
Player:
Opponent:
53.77% (G:17.82% B:0.55%)
46.23% (G:9.17% B:0.40%)
 
 55: 8/3*(2) 6/1*(2)  
Pip=155-144
1.playedXG Roller++8/3*(2) 6/1*(2) eq: -0.023
Player:
Opponent:
50.36% (G:21.89% B:0.64%)
49.64% (G:16.84% B:0.71%)
2.XG Roller++23/13 6/1*(2) eq: -0.039 (-0.017)
Player:
Opponent:
51.83% (G:6.95% B:0.14%)
48.17% (G:11.21% B:0.21%)
3.xgXG Roller++23/8 13/8eq: -0.040 (-0.018)
Player:
Opponent:
52.59% (G:6.71% B:0.20%)
47.41% (G:12.90% B:0.19%)
4.XG Roller++23/13 8/3*(2) eq: -0.185 (-0.163)
Player:
Opponent:
48.89% (G:9.18% B:0.30%)
51.11% (G:17.10% B:0.37%)
5.4-ply13/3*(2) eq: -0.209 (-0.187)
Player:
Opponent:
47.53% (G:12.65% B:0.61%)
52.47% (G:16.78% B:0.46%)
 
 11: Cannot Move 
Pip=135-148
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.451
Player:
Opponent:
39.75% (G:11.96% B:0.62%)
60.25% (G:32.02% B:0.88%)
 
 Double/Pass 
Pip=135-148
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 60.43% (G:31.61% B:0.92%) 60.60% (G:31.26% B:0.93%)
  Opponent Winning Chances: 39.57% (G:11.43% B:0.51%) 39.40% (G:11.51% B:0.50%)
  Cubeless Equities +0.421 +0.794
Cubeful Equities
xg No double:+0.469
     Double/Take:+0.312 (-0.157)
played Double/Pass:+1.000 (+0.531)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 18.6%
 
 Wins 1pt. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Beginner (-0.0593) Total Error Distracted (-0.1147)
Intermediate (-0.0266) Checker Play World Champ. (+0.0000)
Distracted (-0.1573) Cube Play Distracted (-0.2293)
29.64 Performance Rating 57.33
1 Move Errors 0
-0.080(-0.35%) Equity lost (cost) +0.000
     
1(1) Double Errors 0
-0.157(-0.69%) Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 1(1)
+0.000 Equity lost (cost) -0.688(-3.03%)
     
2(1) Total Error 1(1)
-0.237(-1.04%) Equity lost (cost) -0.688(-3.03%)
     
2 Jokers 1
+0.630(+2.77%) Luck -0.630(-2.77%)

 Game 3

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 5, Τάσος Μανιάτης: 0

 
 61: 13/7 8/7 
Pip=167-167
1.playedBook113/7 8/7eq: +0.063
Player:
Opponent:
53.50% (G:15.05% B:0.68%)
46.50% (G:11.97% B:0.51%)
2.Book124/23 24/18eq: -0.144 (-0.207)
Player:
Opponent:
49.09% (G:11.98% B:0.51%)
50.91% (G:14.60% B:0.46%)
3.4-ply24/23 13/7eq: -0.147 (-0.210)
Player:
Opponent:
48.28% (G:13.17% B:0.52%)
51.72% (G:13.75% B:0.62%)
4.4-ply13/7 6/5eq: -0.185 (-0.248)
Player:
Opponent:
47.97% (G:12.68% B:0.53%)
52.03% (G:14.89% B:1.00%)
5.4-ply24/18 6/5eq: -0.192 (-0.255)
Player:
Opponent:
48.15% (G:11.15% B:0.45%)
51.85% (G:15.15% B:0.64%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 33: 24/21(2) 13/10(2) 
Pip=160-167
1.playedXG Roller++24/21(2) 13/10(2)eq: +0.248
Player:
Opponent:
53.42% (G:13.38% B:0.43%)
46.58% (G:8.42% B:0.28%)
2.XG Roller++24/21(2) 6/3(2)eq: +0.239 (-0.010)
Player:
Opponent:
53.05% (G:13.25% B:0.47%)
46.95% (G:8.63% B:0.27%)
3.XG Roller++8/5(2) 6/3(2)eq: +0.237 (-0.011)
Player:
Opponent:
52.17% (G:17.41% B:0.81%)
47.83% (G:12.75% B:0.65%)
4.XG Roller++24/21(2) 8/5(2)eq: +0.233 (-0.015)
Player:
Opponent:
52.53% (G:14.23% B:0.42%)
47.47% (G:8.73% B:0.29%)
5.XG Roller++13/10(2) 6/3(2)eq: +0.175 (-0.073)
Player:
Opponent:
51.21% (G:15.66% B:0.77%)
48.79% (G:13.36% B:0.63%)
 
 21: 24/23 24/22 
Pip=160-155
1.xgXG Roller++7/5 6/5eq: -0.312
Player:
Opponent:
44.92% (G:9.76% B:0.34%)
55.08% (G:14.61% B:0.62%)
2.XG Roller++24/22 6/5eq: -0.348 (-0.036)
Player:
Opponent:
44.25% (G:9.50% B:0.35%)
55.75% (G:16.08% B:0.69%)
3.XG Roller++13/11 6/5eq: -0.365 (-0.053)
Player:
Opponent:
44.24% (G:9.45% B:0.35%)
55.76% (G:15.96% B:0.85%)
4.playedXG Roller++24/23 24/22eq: -0.373 (-0.060)
Player:
Opponent:
43.10% (G:7.68% B:0.25%)
56.90% (G:13.83% B:0.43%)
5.XG Roller++24/23 13/11eq: -0.394 (-0.081)
Player:
Opponent:
43.07% (G:8.55% B:0.29%)
56.93% (G:15.19% B:0.59%)
 
 No double 
Pip=157-155
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 56.87% (G:13.85% B:0.40%) 56.94% (G:13.91% B:0.40%)
  Opponent Winning Chances: 43.13% (G:7.66% B:0.26%) 43.06% (G:7.89% B:0.28%)
  Cubeless Equities +0.194 +0.410
Cubeful Equities
played No double:+0.373
     Double/Take:+0.250 (-0.122)
     Double/Pass:+1.000 (+0.627)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.0%
 
 53: 8/3* 6/3 
Pip=157-155
1.played4-ply8/3* 6/3eq: +0.506
Player:
Opponent:
59.37% (G:17.19% B:0.58%)
40.63% (G:7.48% B:0.22%)
2.4-ply10/5 8/5eq: +0.339 (-0.167)
Player:
Opponent:
55.53% (G:15.04% B:0.42%)
44.47% (G:7.52% B:0.22%)
3.4-ply13/10 6/1eq: +0.207 (-0.300)
Player:
Opponent:
52.72% (G:12.53% B:0.27%)
47.28% (G:7.84% B:0.25%)
4.4-ply21/13eq: +0.193 (-0.314)
Player:
Opponent:
54.66% (G:9.58% B:0.34%)
45.34% (G:11.03% B:0.29%)
5.3-ply13/8 6/3* eq: +0.172 (-0.335)
Player:
Opponent:
51.82% (G:13.24% B:0.48%)
48.18% (G:9.63% B:0.30%)
 
 62: Bar/23 13/7 
Pip=160-147
1.played4-plyBar/23 13/7eq: -0.541
Player:
Opponent:
38.33% (G:7.45% B:0.21%)
61.67% (G:14.32% B:0.53%)
2.4-plyBar/23 8/2eq: -0.856 (-0.316)
Player:
Opponent:
32.69% (G:6.69% B:0.19%)
67.31% (G:18.20% B:0.91%)
3.3-plyBar/23 7/1eq: -0.896 (-0.355)
Player:
Opponent:
31.79% (G:6.59% B:0.19%)
68.21% (G:17.96% B:1.01%)
 
 No double 
Pip=152-147
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 61.84% (G:13.79% B:0.55%) 61.79% (G:13.90% B:0.54%)
  Opponent Winning Chances: 38.16% (G:7.57% B:0.24%) 38.21% (G:7.27% B:0.23%)
  Cubeless Equities +0.296 +0.625
Cubeful Equities
played No double:+0.557
     Double/Take:+0.485 (-0.073)
     Double/Pass:+1.000 (+0.443)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 12.4%
 
 32: 13/8 
Pip=152-147
1.playedXG Roller++13/8eq: +0.537
Player:
Opponent:
60.93% (G:14.65% B:0.52%)
39.07% (G:7.00% B:0.23%)
2.XG Roller++13/10 6/4eq: +0.424 (-0.113)
Player:
Opponent:
57.75% (G:14.86% B:0.57%)
42.25% (G:8.41% B:0.27%)
3.XG Roller++13/11 6/3eq: +0.376 (-0.161)
Player:
Opponent:
56.97% (G:13.75% B:0.51%)
43.03% (G:8.28% B:0.27%)
4.4-ply10/5eq: +0.313 (-0.223)
Player:
Opponent:
54.92% (G:14.00% B:0.53%)
45.08% (G:9.14% B:0.29%)
5.4-ply6/1eq: +0.311 (-0.225)
Player:
Opponent:
55.48% (G:14.29% B:0.44%)
44.52% (G:8.85% B:0.30%)
 
 31: 8/5 6/5 
Pip=152-142
1.playedXG Roller++8/5 6/5eq: -0.567
Player:
Opponent:
37.82% (G:7.58% B:0.24%)
62.18% (G:13.97% B:0.58%)
2.XG Roller++6/5 6/3eq: -0.593 (-0.026)
Player:
Opponent:
37.49% (G:7.37% B:0.27%)
62.51% (G:15.10% B:0.70%)
3.XG Roller++13/10 6/5eq: -0.667 (-0.100)
Player:
Opponent:
36.75% (G:7.06% B:0.27%)
63.25% (G:18.07% B:0.98%)
4.XG Roller++7/3eq: -0.668 (-0.101)
Player:
Opponent:
35.48% (G:6.66% B:0.21%)
64.52% (G:14.31% B:0.61%)
5.XG Roller++6/2eq: -0.670 (-0.103)
Player:
Opponent:
35.42% (G:6.52% B:0.18%)
64.58% (G:14.37% B:0.61%)
 
 No double 
Pip=148-142
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 61.96% (G:13.81% B:0.54%) 62.07% (G:13.92% B:0.55%)
  Opponent Winning Chances: 38.04% (G:7.67% B:0.24%) 37.93% (G:7.84% B:0.26%)
  Cubeless Equities +0.297 +0.626
Cubeful Equities
played No double:+0.558
     Double/Take:+0.491 (-0.067)
     Double/Pass:+1.000 (+0.442)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 11.6%
 
 43: 13/10 13/9 
Pip=148-142
1.xgXG Roller++21/17* 17/14eq: +0.546
Player:
Opponent:
60.93% (G:16.11% B:0.85%)
39.07% (G:9.95% B:0.37%)
2.playedXG Roller++13/10 13/9eq: +0.437 (-0.108)
Player:
Opponent:
58.83% (G:13.88% B:0.50%)
41.17% (G:7.35% B:0.25%)
3.4-ply21/17* 6/3eq: +0.368 (-0.178)
Player:
Opponent:
56.54% (G:16.21% B:0.94%)
43.46% (G:11.88% B:0.46%)
4.4-ply21/17* 13/10eq: +0.356 (-0.189)
Player:
Opponent:
56.23% (G:16.13% B:0.91%)
43.77% (G:12.09% B:0.56%)
5.4-ply21/17* 8/5eq: +0.285 (-0.261)
Player:
Opponent:
54.56% (G:15.77% B:0.87%)
45.44% (G:14.17% B:0.74%)
 
 33: 23/20(2) 8/5 6/3 
Pip=148-135
1.xgXG Roller++23/20(2) 13/10(2)eq: +0.019
Player:
Opponent:
52.15% (G:8.45% B:0.24%)
47.85% (G:7.74% B:0.24%)
2.playedXG Roller++23/20(2) 8/5 6/3eq: -0.023 (-0.042)
Player:
Opponent:
49.95% (G:6.79% B:0.19%)
50.05% (G:5.08% B:0.14%)
3.XG Roller++23/20(2) 6/3(2)eq: -0.027 (-0.046)
Player:
Opponent:
49.94% (G:8.74% B:0.27%)
50.06% (G:6.50% B:0.19%)
4.XG Roller++23/20(2) 8/2eq: -0.042 (-0.060)
Player:
Opponent:
49.50% (G:6.61% B:0.17%)
50.50% (G:5.30% B:0.15%)
5.XG Roller++23/20(2) 13/10 8/5eq: -0.076 (-0.094)
Player:
Opponent:
48.40% (G:9.01% B:0.29%)
51.60% (G:6.94% B:0.24%)
 
 11: 10/9 8/7(3) 
Pip=136-135
1.playedXG Roller++10/9 8/7(3)eq: -0.029
Player:
Opponent:
48.41% (G:4.75% B:0.11%)
51.59% (G:6.46% B:0.14%)
2.XG Roller++9/7 8/7 3/2eq: -0.051 (-0.022)
Player:
Opponent:
47.72% (G:5.05% B:0.11%)
52.28% (G:6.83% B:0.16%)
3.XG Roller++10/9 3/2 3/1eq: -0.074 (-0.045)
Player:
Opponent:
47.07% (G:5.09% B:0.08%)
52.93% (G:7.24% B:0.18%)
4.XG Roller++10/9 8/6 3/2eq: -0.084 (-0.055)
Player:
Opponent:
46.78% (G:5.06% B:0.10%)
53.22% (G:7.25% B:0.18%)
5.XG Roller++10/9(2) 10/8eq: -0.088 (-0.059)
Player:
Opponent:
46.60% (G:4.37% B:0.10%)
53.40% (G:5.75% B:0.12%)
 
 63: 13/7 6/3 
Pip=136-131
1.XG Roller++13/7 5/2eq: -0.003
Player:
Opponent:
50.23% (G:6.84% B:0.17%)
49.77% (G:4.77% B:0.14%)
2.playedXG Roller++13/7 6/3eq: -0.005 (-0.003)
Player:
Opponent:
50.39% (G:6.31% B:0.16%)
49.61% (G:4.75% B:0.12%)
3.XG Roller++7/1 6/3eq: -0.027 (-0.024)
Player:
Opponent:
49.96% (G:6.67% B:0.14%)
50.04% (G:5.42% B:0.15%)
4.XG Roller++7/1 5/2eq: -0.058 (-0.055)
Player:
Opponent:
48.98% (G:6.88% B:0.13%)
51.02% (G:5.75% B:0.19%)
5.4-ply13/10 7/1eq: -0.244 (-0.241)
Player:
Opponent:
43.73% (G:6.84% B:0.13%)
56.27% (G:7.18% B:0.28%)
 
 42: 7/3 6/4 
Pip=127-131
1.xgXG Roller++6/4 6/2eq: -0.064
Player:
Opponent:
47.54% (G:4.85% B:0.11%)
52.46% (G:7.04% B:0.17%)
2.playedXG Roller++7/3 6/4eq: -0.074 (-0.010)
Player:
Opponent:
47.29% (G:4.79% B:0.12%)
52.71% (G:7.23% B:0.17%)
3.XG Roller++7/1eq: -0.099 (-0.035)
Player:
Opponent:
46.52% (G:4.66% B:0.08%)
53.48% (G:7.24% B:0.16%)
4.XG Roller++6/2 3/1eq: -0.119 (-0.055)
Player:
Opponent:
45.70% (G:5.50% B:0.09%)
54.30% (G:7.83% B:0.22%)
5.4-ply9/7 6/2eq: -0.308 (-0.243)
Player:
Opponent:
40.22% (G:4.40% B:0.10%)
59.78% (G:7.25% B:0.18%)
 
 54: 7/3 7/2 
Pip=127-125
1.playedXG Roller++7/3 7/2eq: +0.020
Player:
Opponent:
51.21% (G:7.36% B:0.20%)
48.79% (G:5.56% B:0.14%)
2.XG Roller++7/2 5/1eq: -0.009 (-0.029)
Player:
Opponent:
50.33% (G:7.77% B:0.18%)
49.67% (G:6.32% B:0.18%)
3.XG Roller++13/9 7/2eq: -0.109 (-0.129)
Player:
Opponent:
48.28% (G:9.47% B:0.32%)
51.72% (G:8.80% B:0.31%)
4.XG Roller++13/8 7/3eq: -0.111 (-0.131)
Player:
Opponent:
47.74% (G:8.86% B:0.28%)
52.26% (G:7.47% B:0.23%)
5.4-ply13/8 5/1eq: -0.177 (-0.197)
Player:
Opponent:
46.14% (G:7.79% B:0.21%)
53.86% (G:8.35% B:0.31%)
 
 33: 10/4(2) 
Pip=118-125
1.playedXG Roller++10/4(2)eq: -0.040
Player:
Opponent:
48.08% (G:5.57% B:0.13%)
51.92% (G:6.97% B:0.16%)
2.XG Roller++7/1(2)eq: -0.099 (-0.059)
Player:
Opponent:
46.41% (G:5.78% B:0.12%)
53.59% (G:9.23% B:0.24%)
3.XG Roller++9/6(2) 7/4(2)eq: -0.104 (-0.064)
Player:
Opponent:
46.05% (G:6.15% B:0.14%)
53.95% (G:8.67% B:0.20%)
4.XG Roller++10/7 10/4 6/3eq: -0.124 (-0.084)
Player:
Opponent:
45.83% (G:5.05% B:0.12%)
54.17% (G:7.94% B:0.18%)
5.XG Roller++10/7 10/1eq: -0.128 (-0.088)
Player:
Opponent:
45.48% (G:5.49% B:0.11%)
54.52% (G:8.10% B:0.26%)
 
 41: 5/1 3/2 
Pip=118-113
1.playedXG Roller++5/1 3/2eq: -0.001
Player:
Opponent:
50.57% (G:7.80% B:0.21%)
49.43% (G:6.73% B:0.15%)
2.XG Roller++5/1 2/1eq: -0.062 (-0.061)
Player:
Opponent:
48.80% (G:7.64% B:0.20%)
51.20% (G:7.16% B:0.16%)
3.XG Roller++7/6 7/3eq: -0.099 (-0.099)
Player:
Opponent:
47.70% (G:7.43% B:0.18%)
52.30% (G:7.55% B:0.19%)
4.4-ply13/9 3/2eq: -0.157 (-0.156)
Player:
Opponent:
46.25% (G:8.30% B:0.24%)
53.75% (G:8.61% B:0.23%)
5.4-ply7/2eq: -0.204 (-0.204)
Player:
Opponent:
45.44% (G:7.61% B:0.18%)
54.56% (G:7.99% B:0.22%)
 
 53: 6/1 4/1 
Pip=113-113
1.playedXG Roller++6/1 4/1eq: -0.045
Player:
Opponent:
48.11% (G:6.85% B:0.12%)
51.89% (G:7.90% B:0.18%)
2.XG Roller++7/4 7/2eq: -0.128 (-0.083)
Player:
Opponent:
45.48% (G:7.18% B:0.19%)
54.52% (G:10.32% B:0.29%)
3.XG Roller++9/6 9/4eq: -0.163 (-0.118)
Player:
Opponent:
44.66% (G:6.13% B:0.14%)
55.34% (G:6.98% B:0.20%)
4.4-ply7/2 4/1eq: -0.268 (-0.223)
Player:
Opponent:
41.48% (G:7.24% B:0.15%)
58.52% (G:11.15% B:0.29%)
5.4-ply9/1eq: -0.327 (-0.282)
Player:
Opponent:
39.13% (G:6.82% B:0.16%)
60.87% (G:9.86% B:0.20%)
 
 64: 13/3 
Pip=113-105
1.xgXG Roller++7/3 7/1eq: +0.023
Player:
Opponent:
51.02% (G:7.97% B:0.21%)
48.98% (G:7.08% B:0.11%)
2.playedXG Roller++13/3eq: -0.051 (-0.074)
Player:
Opponent:
49.02% (G:8.38% B:0.18%)
50.98% (G:7.10% B:0.22%)
3.4-ply13/9 13/7eq: -0.198 (-0.221)
Player:
Opponent:
44.46% (G:7.00% B:0.13%)
55.54% (G:6.09% B:0.09%)
4.3-ply13/7 5/1eq: -0.386 (-0.409)
Player:
Opponent:
39.77% (G:6.35% B:0.11%)
60.23% (G:11.64% B:0.20%)
5.2-ply13/7 6/2eq: -0.729 (-0.752)
Player:
Opponent:
34.05% (G:5.42% B:0.12%)
65.95% (G:15.36% B:0.37%)
 
 61: 7/6 7/1 
Pip=103-105
1.playedXG Roller++7/6 7/1eq: -0.087
Player:
Opponent:
46.83% (G:6.12% B:0.13%)
53.17% (G:9.47% B:0.23%)
2.XG Roller++21/14eq: -0.243 (-0.156)
Player:
Opponent:
42.98% (G:9.63% B:0.35%)
57.02% (G:18.37% B:0.27%)
3.XG Roller++21/15 3/2eq: -0.292 (-0.205)
Player:
Opponent:
41.97% (G:8.18% B:0.29%)
58.03% (G:20.70% B:0.45%)
4.4-ply7/1 3/2eq: -0.348 (-0.261)
Player:
Opponent:
38.80% (G:6.79% B:0.18%)
61.20% (G:12.63% B:0.33%)
5.4-ply9/2eq: -0.379 (-0.292)
Player:
Opponent:
37.52% (G:7.05% B:0.25%)
62.48% (G:11.63% B:0.28%)
 
 53: 13/5 
Pip=103-98
1.played3-ply13/5eq: +0.217
Player:
Opponent:
56.49% (G:10.56% B:0.17%)
43.51% (G:4.30% B:0.07%)
2.3-ply20/17 20/15eq: -0.105 (-0.322)
Player:
Opponent:
49.54% (G:8.61% B:0.25%)
50.46% (G:13.84% B:0.42%)
3.3-ply6/3 6/1eq: -0.165 (-0.382)
Player:
Opponent:
45.88% (G:6.58% B:0.11%)
54.12% (G:6.70% B:0.08%)
4.3-ply20/12eq: -0.305 (-0.521)
Player:
Opponent:
43.75% (G:10.24% B:0.35%)
56.25% (G:18.45% B:0.51%)
5.3-ply20/17 13/8eq: -0.435 (-0.652)
Player:
Opponent:
41.92% (G:8.60% B:0.27%)
58.08% (G:19.68% B:0.64%)
 
 22: 9/7(2) 6/2 
Pip=95-98
1.XG Roller++6/2 4/2 3/1eq: -0.354
Player:
Opponent:
39.78% (G:3.96% B:0.05%)
60.22% (G:9.86% B:0.33%)
2.playedXG Roller++9/7(2) 6/2eq: -0.364 (-0.010)
Player:
Opponent:
39.41% (G:4.01% B:0.07%)
60.59% (G:8.55% B:0.25%)
3.XG Roller++9/7(2) 4/2(2)eq: -0.379 (-0.025)
Player:
Opponent:
38.81% (G:3.27% B:0.06%)
61.19% (G:8.78% B:0.29%)
4.XG Roller++6/2 4/2(2)eq: -0.411 (-0.056)
Player:
Opponent:
38.60% (G:3.71% B:0.05%)
61.40% (G:10.71% B:0.37%)
5.XG Roller++9/7(2) 6/4 3/1eq: -0.442 (-0.088)
Player:
Opponent:
37.24% (G:2.74% B:0.04%)
62.76% (G:8.60% B:0.31%)
 
 51: 7/6 7/2 
Pip=95-90
1.xgXG Roller++20/14eq: +0.099
Player:
Opponent:
53.54% (G:10.85% B:0.48%)
46.46% (G:8.85% B:0.17%)
2.XG Roller++20/15 3/2eq: +0.070 (-0.029)
Player:
Opponent:
53.07% (G:11.61% B:0.50%)
46.93% (G:8.27% B:0.15%)
3.XG Roller++20/15 2/1eq: +0.030 (-0.069)
Player:
Opponent:
51.81% (G:11.59% B:0.52%)
48.19% (G:8.95% B:0.16%)
4.playedXG Roller++7/6 7/2eq: +0.015 (-0.084)
Player:
Opponent:
50.84% (G:9.89% B:0.28%)
49.16% (G:6.32% B:0.17%)
5.XG Roller++7/1eq: -0.043 (-0.142)
Player:
Opponent:
48.63% (G:10.78% B:0.32%)
51.37% (G:6.55% B:0.11%)
 
 61: 7/6 7/1 
Pip=89-90
1.xgXG Roller++21/15 3/2eq: -0.073
Player:
Opponent:
46.33% (G:8.48% B:0.32%)
53.67% (G:10.54% B:0.19%)
2.playedXG Roller++7/6 7/1eq: -0.505 (-0.433)
Player:
Opponent:
35.96% (G:2.77% B:0.04%)
64.04% (G:10.21% B:0.29%)
3.4-ply21/15 2/1eq: -0.327 (-0.254)
Player:
Opponent:
38.87% (G:6.88% B:0.17%)
61.13% (G:14.02% B:0.28%)
4.4-ply21/14eq: -0.363 (-0.290)
Player:
Opponent:
38.23% (G:8.94% B:0.30%)
61.77% (G:16.13% B:0.41%)
5.3-ply7/1 3/2eq: -0.499 (-0.426)
Player:
Opponent:
34.07% (G:3.43% B:0.07%)
65.93% (G:9.97% B:0.14%)
 
 No double 
Pip=89-83
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 64.20% (G:10.08% B:0.30%) 64.23% (G:9.55% B:0.29%)
  Opponent Winning Chances: 35.80% (G:2.63% B:0.04%) 35.77% (G:2.61% B:0.03%)
  Cubeless Equities +0.371 +0.761
Cubeful Equities
played No double:+0.514
     Double/Take:+0.419 (-0.095)
     Double/Pass:+1.000 (+0.486)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.0%
 
 64: 20/16 20/14 
Pip=89-83
1.playedXG Roller++20/16 20/14eq: +0.572
Player:
Opponent:
65.46% (G:8.72% B:0.20%)
34.54% (G:3.26% B:0.06%)
2.XG Roller++20/14 5/1eq: +0.416 (-0.156)
Player:
Opponent:
61.37% (G:11.40% B:0.33%)
38.63% (G:3.42% B:0.04%)
3.3-ply20/14 6/2eq: +0.226 (-0.346)
Player:
Opponent:
57.62% (G:7.74% B:0.15%)
42.38% (G:4.20% B:0.05%)
4.3-ply20/10eq: +0.014 (-0.558)
Player:
Opponent:
50.32% (G:8.86% B:0.24%)
49.68% (G:6.38% B:0.07%)
 
 61: 21/15 3/2 
Pip=79-83
1.playedXG Roller++21/15 3/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
22.90% (G:3.68% B:0.08%)
77.10% (G:15.88% B:0.36%)
2.XG Roller++21/14eq: -1.000
Player:
Opponent:
20.40% (G:3.83% B:0.11%)
79.60% (G:20.34% B:0.58%)
3.XG Roller++21/15 2/1eq: -1.000
Player:
Opponent:
18.41% (G:1.73% B:0.03%)
81.59% (G:20.17% B:0.49%)
4.XG Roller++21/15 6/5eq: -1.029 (-0.029)
Player:
Opponent:
17.42% (G:2.84% B:0.05%)
82.58% (G:29.67% B:1.47%)
5.XG Roller++21/15 4/3eq: -1.151 (-0.151)
Player:
Opponent:
13.95% (G:1.64% B:0.03%)
86.05% (G:32.42% B:1.79%)
 
 Double/Take 
Pip=79-76
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 76.86% (G:16.01% B:0.36%) 77.26% (G:15.69% B:0.35%)
  Opponent Winning Chances: 23.14% (G:3.68% B:0.07%) 22.74% (G:3.56% B:0.07%)
  Cubeless Equities +0.679 +1.393
Cubeful Equities
     No double:+0.772 (-0.228)
played Double/Take:+1.223 (+0.223)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 33: 16/10* 14/11 10/7 
Pip=79-76
1.playedXG Roller++16/10* 14/11 10/7eq: +0.223
Player:
Opponent:
66.93% (G:10.76% B:0.23%)
33.07% (G:12.30% B:0.37%)
2.XG Roller++16/10* 14/8eq: +0.196 (-0.028)
Player:
Opponent:
64.31% (G:13.54% B:0.32%)
35.69% (G:10.84% B:0.30%)
3.XG Roller++16/10* 14/11 6/3eq: +0.163 (-0.060)
Player:
Opponent:
64.73% (G:8.95% B:0.17%)
35.27% (G:10.41% B:0.31%)
4.XG Roller++16/10* 10/4* eq: +0.162 (-0.061)
Player:
Opponent:
66.02% (G:19.91% B:0.54%)
33.98% (G:12.10% B:0.29%)
5.XG Roller++16/10* 14/11 5/2eq: +0.155 (-0.068)
Player:
Opponent:
64.50% (G:8.85% B:0.17%)
35.50% (G:10.52% B:0.31%)
 
 65: Cannot Move 
Pip=67-86
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.003
Player:
Opponent:
7.99% (G:0.25% B:0.01%)
92.01% (G:21.45% B:0.42%)
 
 63: 7/1 6/3 
Pip=67-86
1.xgXG Roller++11/8 7/1eq: +1.009
Player:
Opponent:
93.23% (G:18.39% B:0.36%)
6.77% (G:0.03% B:0.00%)
2.playedXG Roller++7/1 6/3eq: +0.981 (-0.028)
Player:
Opponent:
93.90% (G:13.85% B:0.22%)
6.10% (G:0.01% B:0.00%)
3.XG Roller++7/1 5/2eq: +0.954 (-0.055)
Player:
Opponent:
93.04% (G:13.25% B:0.19%)
6.96% (G:0.02% B:0.00%)
4.2-ply11/5 7/4* eq: +0.351 (-0.658)
Player:
Opponent:
69.07% (G:18.12% B:0.39%)
30.93% (G:3.96% B:0.08%)
5.2-ply11/2eq: +0.333 (-0.676)
Player:
Opponent:
70.51% (G:10.67% B:0.19%)
29.49% (G:4.62% B:0.07%)
 
 41: Bar/21 6/5 
Pip=58-86
1.playedXG Roller++Bar/21 6/5eq: -0.822
Player:
Opponent:
8.12% (G:0.04% B:0.00%)
91.88% (G:2.76% B:0.02%)
2.XG Roller++Bar/21 3/2eq: -0.871 (-0.049)
Player:
Opponent:
6.46% (G:0.02% B:0.00%)
93.54% (G:3.30% B:0.02%)
3.XG Roller++Bar/21 4/3eq: -0.873 (-0.051)
Player:
Opponent:
6.39% (G:0.02% B:0.00%)
93.61% (G:3.29% B:0.02%)
4.XG Roller++Bar/21 2/1eq: -0.879 (-0.056)
Player:
Opponent:
6.16% (G:0.03% B:0.00%)
93.84% (G:3.24% B:0.02%)
 
 31: 5/1 
Pip=58-81
1.playedXG Roller++5/1eq: +0.541
Player:
Opponent:
81.12% (G:2.65% B:0.03%)
18.88% (G:0.15% B:0.00%)
2.XG Roller++5/2 3/2eq: +0.529 (-0.012)
Player:
Opponent:
80.62% (G:2.77% B:0.03%)
19.38% (G:0.16% B:0.00%)
3.XG Roller++6/5 6/3eq: +0.510 (-0.031)
Player:
Opponent:
80.11% (G:2.03% B:0.02%)
19.89% (G:0.20% B:0.00%)
4.XG Roller++11/7eq: +0.415 (-0.126)
Player:
Opponent:
76.37% (G:2.56% B:0.03%)
23.63% (G:0.25% B:0.00%)
5.4-ply11/8 2/1eq: +0.336 (-0.205)
Player:
Opponent:
72.67% (G:3.05% B:0.03%)
27.33% (G:0.32% B:0.01%)
 
 21: 6/5 6/4 
Pip=54-81
1.playedXG Roller++6/5 6/4eq: -0.778
Player:
Opponent:
9.52% (G:0.05% B:0.00%)
90.48% (G:1.84% B:0.01%)
2.XG Roller++5/2eq: -0.798 (-0.020)
Player:
Opponent:
8.79% (G:0.05% B:0.00%)
91.21% (G:2.04% B:0.01%)
3.XG Roller++6/3eq: -0.839 (-0.061)
Player:
Opponent:
7.56% (G:0.04% B:0.00%)
92.44% (G:2.82% B:0.02%)
4.XG Roller++6/5 4/2eq: -0.843 (-0.066)
Player:
Opponent:
7.40% (G:0.02% B:0.00%)
92.60% (G:2.86% B:0.01%)
5.XG Roller++6/5 3/1eq: -0.848 (-0.070)
Player:
Opponent:
7.23% (G:0.03% B:0.00%)
92.77% (G:2.96% B:0.02%)
 
 32: 11/6 
Pip=54-78
1.played3-ply11/6eq: +0.791
Player:
Opponent:
90.87% (G:1.63% B:0.01%)
9.13% (G:0.00% B:0.00%)
2.3-ply5/3 5/2eq: +0.408 (-0.383)
Player:
Opponent:
76.05% (G:1.89% B:0.01%)
23.95% (G:0.44% B:0.00%)
3.3-ply11/8 3/1eq: +0.224 (-0.567)
Player:
Opponent:
69.36% (G:1.15% B:0.01%)
30.64% (G:0.40% B:0.00%)
4.2-ply6/1eq: -0.058 (-0.849)
Player:
Opponent:
57.68% (G:1.34% B:0.01%)
42.32% (G:6.38% B:0.10%)
5.2-ply5/2 3/1eq: -0.098 (-0.889)
Player:
Opponent:
56.16% (G:1.15% B:0.00%)
43.84% (G:6.51% B:0.12%)
 
 65: 21/10 
Pip=49-78
1.playedXG Roller++21/10eq: -0.762
Player:
Opponent:
9.84% (G:0.01% B:0.00%)
90.16% (G:0.73% B:0.00%)
2.XG Roller++21/16 21/15eq: -0.899 (-0.137)
Player:
Opponent:
4.19% (G:0.00% B:0.00%)
95.81% (G:0.03% B:0.00%)
 
 54: 5/1 5/Off 
Pip=49-67
1.played3-ply5/1 5/Offeq: +0.748
Player:
Opponent:
89.60% (G:0.22% B:0.00%)
10.40% (G:0.00% B:0.00%)
2.3-ply6/2 5/Offeq: +0.289 (-0.459)
Player:
Opponent:
70.88% (G:0.25% B:0.00%)
29.12% (G:0.00% B:0.00%)
3.3-ply6/2 6/1eq: +0.287 (-0.461)
Player:
Opponent:
70.32% (G:0.17% B:0.00%)
29.68% (G:0.34% B:0.00%)
4.3-ply6/1 5/1eq: +0.212 (-0.536)
Player:
Opponent:
67.15% (G:0.18% B:0.00%)
32.85% (G:0.38% B:0.00%)
 
 65: 21/10 
Pip=40-67
1.xgXG Roller++21/15 10/5eq: -0.799
Player:
Opponent:
8.29% (G:0.00% B:0.00%)
91.71% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++21/10eq: -0.804 (-0.004)
Player:
Opponent:
8.10% (G:0.00% B:0.00%)
91.90% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++21/16 10/4eq: -0.809 (-0.010)
Player:
Opponent:
7.86% (G:0.00% B:0.00%)
92.14% (G:0.00% B:0.00%)
 
 53: 6/1 3/Off 
Pip=40-56
1.playedXG Roller++6/1 3/Offeq: +0.747
Player:
Opponent:
89.58% (G:0.00% B:0.00%)
10.42% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++6/3 6/1eq: +0.672 (-0.075)
Player:
Opponent:
86.52% (G:0.00% B:0.00%)
13.48% (G:0.00% B:0.00%)
 
 44: 10/6(2) 4/Off(2) 
Pip=32-56
1.playedXG Roller++10/6(2) 4/Off(2)eq: -0.303
Player:
Opponent:
28.42% (G:0.00% B:0.00%)
71.58% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++10/6 10/2 4/Offeq: -0.371 (-0.068)
Player:
Opponent:
25.66% (G:0.00% B:0.00%)
74.34% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++10/6(2) 5/1 4/Offeq: -0.452 (-0.149)
Player:
Opponent:
22.39% (G:0.00% B:0.00%)
77.61% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++10/2(2)eq: -0.619 (-0.316)
Player:
Opponent:
15.49% (G:0.00% B:0.00%)
84.51% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++10/2 5/1(2)eq: -0.739 (-0.436)
Player:
Opponent:
10.67% (G:0.00% B:0.00%)
89.33% (G:0.00% B:0.00%)
 
 53: 6/1 3/Off 
Pip=32-40
1.played4-ply6/1 3/Offeq: +0.122
Player:
Opponent:
63.43% (G:0.00% B:0.00%)
36.57% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/3 6/1eq: -0.172 (-0.295)
Player:
Opponent:
51.07% (G:0.00% B:0.00%)
48.93% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 4/Off 2/Off(2) 
Pip=24-40
1.played4-ply4/Off 2/Off(2)eq: -0.060
Player:
Opponent:
38.84% (G:0.00% B:0.00%)
61.16% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 2/Offeq: -0.095 (-0.035)
Player:
Opponent:
37.29% (G:0.00% B:0.00%)
62.71% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/4(2) 2/Off(2)eq: -0.124 (-0.064)
Player:
Opponent:
36.28% (G:0.00% B:0.00%)
63.72% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/4 5/3 2/Off(2)eq: -0.146 (-0.085)
Player:
Opponent:
35.24% (G:0.00% B:0.00%)
64.76% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/4 6/Offeq: -0.176 (-0.116)
Player:
Opponent:
34.15% (G:0.00% B:0.00%)
65.85% (G:0.00% B:0.00%)
 
 51: 6/1 2/1 
Pip=24-32
1.xgXG Roller++6/Offeq: -0.352
Player:
Opponent:
44.21% (G:0.00% B:0.00%)
55.79% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++6/1 2/1eq: -0.391 (-0.040)
Player:
Opponent:
42.71% (G:0.00% B:0.00%)
57.29% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/1 3/2eq: -0.345 (+0.006)
Player:
Opponent:
44.14% (G:0.00% B:0.00%)
55.86% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=18-32
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 57.29% (G:0.00% B:0.00%) 57.29% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 42.71% (G:0.00% B:0.00%) 42.71% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.146 +0.384
Cubeful Equities
played No redouble:+0.397
     Redouble/Take:+0.295 (-0.101)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.603)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 12.6%
 
 42: 6/Off 
Pip=18-32
1.played4-ply6/Offeq: +0.088
Player:
Opponent:
44.99% (G:0.00% B:0.00%)
55.01% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/4 6/2eq: +0.066 (-0.022)
Player:
Opponent:
44.27% (G:0.00% B:0.00%)
55.73% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/2 5/3eq: -0.113 (-0.201)
Player:
Opponent:
36.39% (G:0.00% B:0.00%)
63.61% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/4 5/1eq: -0.154 (-0.242)
Player:
Opponent:
34.70% (G:0.00% B:0.00%)
65.30% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/2 3/1eq: -0.234 (-0.322)
Player:
Opponent:
31.78% (G:0.00% B:0.00%)
68.22% (G:0.00% B:0.00%)
 
 51: 3/Off 1/Off 
Pip=18-26
1.played4-ply3/Off 1/Offeq: -0.187
Player:
Opponent:
50.14% (G:0.00% B:0.00%)
49.86% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/2 3/Offeq: -1.000 (-0.813)
Player:
Opponent:
21.21% (G:0.00% B:0.00%)
78.79% (G:0.00% B:0.00%)
3.2-ply3/Off 2/1eq: -1.000 (-0.813)
Player:
Opponent:
21.21% (G:0.00% B:0.00%)
78.79% (G:0.00% B:0.00%)
 
 No double 
Pip=14-26
Analyzed in XG Roller++ No redouble Redouble/Take
  Player Winning Chances: 49.86% (G:0.00% B:0.00%) 49.86% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 50.14% (G:0.00% B:0.00%) 50.14% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities -0.003 +0.082
Cubeful Equities
played No redouble:+0.190
     Redouble/Take:+0.018 (-0.172)
     Redouble/Pass:+1.000 (+0.810)
 
Best Cube action: No redouble / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 14.9%
 
 52: 6/4 5/Off 
Pip=14-26
1.played4-ply6/4 5/Offeq: -0.023
Player:
Opponent:
41.22% (G:0.00% B:0.00%)
58.78% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply5/Off 3/1eq: -0.184 (-0.161)
Player:
Opponent:
33.80% (G:0.00% B:0.00%)
66.20% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3 5/Offeq: -0.195 (-0.172)
Player:
Opponent:
33.39% (G:0.00% B:0.00%)
66.61% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/1 5/3eq: -0.422 (-0.399)
Player:
Opponent:
23.62% (G:0.00% B:0.00%)
76.38% (G:0.00% B:0.00%)
5.3-ply6/1 3/1eq: -0.526 (-0.503)
Player:
Opponent:
19.66% (G:0.00% B:0.00%)
80.34% (G:0.00% B:0.00%)
 
 62: 3/Off 2/Off 
Pip=14-19
1.played4-ply3/Off 2/Offeq: -0.064
Player:
Opponent:
54.32% (G:0.00% B:0.00%)
45.68% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/1 2/Offeq: -1.000 (-0.936)
Player:
Opponent:
20.99% (G:0.00% B:0.00%)
79.01% (G:0.00% B:0.00%)
 
 62: 5/Off 4/2 
Pip=9-19
1.xgXG Roller++5/Off 3/1eq: -0.483
Player:
Opponent:
23.95% (G:0.00% B:0.00%)
76.05% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++5/Off 4/2eq: -0.483 (0.000)
Player:
Opponent:
23.90% (G:0.00% B:0.00%)
76.10% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3 4/Offeq: -0.466 (+0.017)
Player:
Opponent:
22.65% (G:0.00% B:0.00%)
77.35% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 2/Off 1/Off 
Pip=9-12
1.played4-ply2/Off 1/Offeq: +0.367
Player:
Opponent:
71.69% (G:0.00% B:0.00%)
28.31% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply2/Offeq: -0.947 (-1.314)
Player:
Opponent:
26.41% (G:0.00% B:0.00%)
73.59% (G:0.00% B:0.00%)
 
 52: 3/Off 2/Off 
Pip=6-12
1.played4-ply3/Off 2/Offeq: -0.553
Player:
Opponent:
21.22% (G:0.00% B:0.00%)
78.78% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply3/1 3/Offeq: -0.553
Player:
Opponent:
21.22% (G:0.00% B:0.00%)
78.78% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 1/Off(2) 
Pip=6-7
1.played3-ply1/Off(2)eq: +0.464
Player:
Opponent:
74.54% (G:0.00% B:0.00%)
25.46% (G:0.00% B:0.00%)
 
 66: 3/Off 1/Off(3) 
Pip=4-7
1.played3-ply3/Off 1/Off(3)eq: +0.667
Player:
Opponent:
83.33% (G:0.00% B:0.00%)
16.67% (G:0.00% B:0.00%)
 
 54: 1/Off(2) 
Pip=4-1
1.played3-ply1/Off(2)eq: -1.000
Player:
Opponent:
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 61: 1/Off 
Pip=2-1
1.played3-ply1/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Wins a Single Game 2pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Expert (-0.0132) Total Error Intermediate (-0.0292)
Expert (-0.0144) Checker Play Intermediate (-0.0269)
World Champ. (+0.0000) Cube Play Casual Player (-0.0371)
6.61 Performance Rating 14.60
6(1) Move Errors 2(2)
-0.331(-1.66%) Equity lost (cost) -0.566(-2.36%)
     
0 Double Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 1(1)
+0.000 Equity lost (cost) -0.223(-0.92%)
     
6(1) Total Error 3(3)
-0.331(-1.66%) Equity lost (cost) -0.788(-3.28%)
     
5 Jokers 6
-0.843(-10.71%) Luck +0.843(+10.71%)

 Game 4

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 5, Τάσος Μανιάτης: 2

 
 54: 24/20 13/8 
Pip=167-167
1.playedBook124/20 13/8eq: +0.068
Player:
Opponent:
50.38% (G:13.21% B:0.62%)
49.62% (G:12.76% B:0.47%)
2.Book113/9 13/8eq: +0.067 (-0.001)
Player:
Opponent:
49.80% (G:14.65% B:0.69%)
50.20% (G:13.15% B:0.62%)
3.Book124/15eq: +0.039 (-0.029)
Player:
Opponent:
50.32% (G:11.56% B:0.48%)
49.68% (G:12.90% B:0.46%)
4.Book113/4eq: -0.003 (-0.071)
Player:
Opponent:
48.49% (G:13.52% B:0.61%)
51.51% (G:14.08% B:0.73%)
5.Book113/8 6/2eq: -0.084 (-0.152)
Player:
Opponent:
46.69% (G:12.99% B:0.62%)
53.31% (G:15.23% B:0.73%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 66: 24/18(2) 13/7(2) 
Pip=167-158
1.played4-ply24/18(2) 13/7(2)eq: +0.357
Player:
Opponent:
60.26% (G:10.96% B:0.33%)
39.74% (G:5.99% B:0.17%)
2.4-ply24/18 13/7(3)eq: +0.087 (-0.270)
Player:
Opponent:
53.72% (G:11.47% B:0.45%)
46.28% (G:10.60% B:0.34%)
3.4-ply24/18(2) 13/1* eq: +0.084 (-0.273)
Player:
Opponent:
53.14% (G:10.26% B:0.24%)
46.86% (G:8.86% B:0.27%)
4.4-ply13/1*(2) eq: +0.079 (-0.278)
Player:
Opponent:
51.94% (G:16.77% B:0.32%)
48.06% (G:11.35% B:0.48%)
5.3-ply24/18(2) 8/2(2)eq: -0.033 (-0.389)
Player:
Opponent:
49.87% (G:10.53% B:0.30%)
50.13% (G:10.05% B:0.30%)
 
 32: 8/5 6/4 
Pip=143-158
1.xgXG Roller++24/22 8/5eq: -0.514
Player:
Opponent:
36.61% (G:6.44% B:0.21%)
63.39% (G:15.93% B:0.50%)
2.playedXG Roller++8/5 6/4eq: -0.522 (-0.008)
Player:
Opponent:
36.88% (G:7.51% B:0.25%)
63.12% (G:18.21% B:0.72%)
3.XG Roller++24/21 6/4eq: -0.536 (-0.022)
Player:
Opponent:
35.94% (G:5.63% B:0.17%)
64.06% (G:15.56% B:0.49%)
4.XG Roller++24/22 6/3eq: -0.546 (-0.032)
Player:
Opponent:
35.91% (G:6.21% B:0.19%)
64.09% (G:16.18% B:0.49%)
5.XG Roller++24/22 13/10eq: -0.553 (-0.039)
Player:
Opponent:
35.55% (G:6.31% B:0.20%)
64.45% (G:15.74% B:0.56%)
 
 No double 
Pip=143-153
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 63.27% (G:18.01% B:0.71%) 63.12% (G:18.67% B:0.74%)
  Opponent Winning Chances: 36.73% (G:7.53% B:0.23%) 36.88% (G:7.56% B:0.24%)
  Cubeless Equities +0.392 +0.807
Cubeful Equities
played No double:+0.527
     Double/Take:+0.403 (-0.124)
     Double/Pass:+1.000 (+0.473)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.2%
 
 53: 13/5*  
Pip=143-153
1.xgXG Roller++8/5* 6/1* eq: +0.407
Player:
Opponent:
59.72% (G:20.02% B:0.84%)
40.28% (G:9.33% B:0.35%)
2.XG Roller++8/3 6/3eq: +0.388 (-0.018)
Player:
Opponent:
60.69% (G:13.74% B:0.39%)
39.31% (G:7.40% B:0.24%)
3.playedXG Roller++13/5* eq: +0.386 (-0.020)
Player:
Opponent:
59.80% (G:17.06% B:0.72%)
40.20% (G:9.13% B:0.32%)
4.XG Roller++18/15 18/13eq: +0.351 (-0.056)
Player:
Opponent:
60.46% (G:11.73% B:0.53%)
39.54% (G:8.68% B:0.24%)
5.4-ply13/8 6/3eq: +0.225 (-0.182)
Player:
Opponent:
57.12% (G:10.94% B:0.36%)
42.88% (G:8.21% B:0.27%)
 
 64: Bar/15 
Pip=135-158
1.playedXG Roller++Bar/15eq: -0.676
Player:
Opponent:
34.12% (G:6.65% B:0.25%)
65.88% (G:23.07% B:0.80%)
2.XG Roller++Bar/21 8/2eq: -0.831 (-0.155)
Player:
Opponent:
31.41% (G:6.66% B:0.22%)
68.59% (G:23.87% B:1.30%)
 
 No double 
Pip=135-148
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 65.77% (G:23.57% B:0.79%) 65.88% (G:23.49% B:0.80%)
  Opponent Winning Chances: 34.23% (G:6.73% B:0.25%) 34.12% (G:6.78% B:0.25%)
  Cubeless Equities +0.512 +1.039
Cubeful Equities
played No double:+0.676
     Double/Take:+0.660 (-0.016)
     Double/Pass:+1.000 (+0.324)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 4.5%
 
 42: 8/4 6/4 
Pip=135-148
1.played4-ply8/4 6/4eq: +0.591
Player:
Opponent:
63.71% (G:21.73% B:0.73%)
36.29% (G:7.40% B:0.29%)
2.4-ply7/5 7/3eq: +0.329 (-0.261)
Player:
Opponent:
58.49% (G:17.10% B:0.42%)
41.51% (G:8.09% B:0.31%)
3.4-ply8/4 7/5eq: +0.309 (-0.282)
Player:
Opponent:
57.29% (G:20.41% B:0.74%)
42.71% (G:9.60% B:0.44%)
4.3-ply7/5 6/2eq: +0.287 (-0.304)
Player:
Opponent:
57.29% (G:18.81% B:0.72%)
42.71% (G:9.61% B:0.35%)
5.3-ply7/3 5/3eq: +0.263 (-0.327)
Player:
Opponent:
56.93% (G:15.96% B:0.45%)
43.07% (G:8.33% B:0.29%)
 
 31: 15/14 8/5 
Pip=129-148
1.xgXG Roller++24/20* eq: -0.744
Player:
Opponent:
35.05% (G:6.69% B:0.25%)
64.95% (G:28.78% B:2.14%)
2.playedXG Roller++15/14 8/5eq: -0.992 (-0.248)
Player:
Opponent:
29.98% (G:5.98% B:0.24%)
70.02% (G:28.38% B:0.81%)
3.4-ply13/10 6/5eq: -0.906 (-0.163)
Player:
Opponent:
31.63% (G:6.79% B:0.28%)
68.37% (G:29.65% B:1.29%)
4.4-ply8/5 6/5eq: -0.939 (-0.195)
Player:
Opponent:
30.88% (G:6.70% B:0.27%)
69.12% (G:29.52% B:0.89%)
5.4-ply8/4eq: -1.000 (-0.256)
Player:
Opponent:
29.50% (G:6.09% B:0.23%)
70.50% (G:30.47% B:0.92%)
 
 No double 
Pip=129-144
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 70.13% (G:28.29% B:0.76%) 70.29% (G:29.60% B:0.81%)
  Opponent Winning Chances: 29.87% (G:5.88% B:0.24%) 29.71% (G:6.36% B:0.26%)
  Cubeless Equities +0.660 +1.358
Cubeful Equities
played No double:+0.866 (-0.134)
     Double/Take:+1.021 (+0.021)
xg Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 64: 7/1* 5/1 
Pip=129-144
1.playedXG Roller++7/1* 5/1eq: +0.678
Player:
Opponent:
65.04% (G:30.92% B:0.44%)
34.96% (G:7.02% B:0.35%)
2.XG Roller++13/9 13/7eq: +0.529 (-0.149)
Player:
Opponent:
61.67% (G:19.67% B:0.49%)
38.33% (G:7.47% B:0.28%)
3.4-ply8/2 6/2eq: +0.506 (-0.172)
Player:
Opponent:
61.09% (G:22.53% B:0.43%)
38.91% (G:8.90% B:0.37%)
4.4-ply13/7 5/1* eq: +0.367 (-0.311)
Player:
Opponent:
59.08% (G:19.22% B:0.52%)
40.92% (G:8.58% B:0.37%)
5.3-ply13/3eq: +0.141 (-0.537)
Player:
Opponent:
54.11% (G:17.79% B:0.79%)
45.89% (G:13.11% B:0.55%)
 
 63: Bar/22 14/8 
Pip=119-145
1.played3-plyBar/22 14/8eq: -0.488
Player:
Opponent:
38.22% (G:7.09% B:0.28%)
61.78% (G:22.41% B:0.11%)
2.3-plyBar/16eq: -0.827 (-0.339)
Player:
Opponent:
33.04% (G:5.62% B:0.29%)
66.96% (G:28.39% B:0.50%)
3.3-plyBar/22 8/2eq: -1.070 (-0.582)
Player:
Opponent:
25.86% (G:6.68% B:0.34%)
74.14% (G:50.17% B:2.53%)
 
 No double 
Pip=119-136
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 62.57% (G:22.46% B:0.17%) 62.61% (G:22.81% B:0.19%)
  Opponent Winning Chances: 37.43% (G:7.00% B:0.28%) 37.39% (G:7.03% B:0.27%)
  Cubeless Equities +0.426 +0.873
Cubeful Equities
played No double:+0.514
     Double/Take:+0.474 (-0.041)
     Double/Pass:+1.000 (+0.486)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 7.2%
 
 31: 7/3*  
Pip=119-136
1.xgXG Roller++6/3* 3/2eq: +0.371
Player:
Opponent:
58.00% (G:22.32% B:0.21%)
42.00% (G:10.13% B:0.45%)
2.playedXG Roller++7/3* eq: +0.363 (-0.008)
Player:
Opponent:
57.30% (G:21.34% B:0.18%)
42.70% (G:9.54% B:0.40%)
3.XG Roller++6/3* 4/3eq: +0.327 (-0.044)
Player:
Opponent:
57.19% (G:21.84% B:0.18%)
42.81% (G:9.88% B:0.40%)
4.XG Roller++8/7 6/3* eq: +0.270 (-0.101)
Player:
Opponent:
55.74% (G:19.67% B:0.14%)
44.26% (G:9.87% B:0.39%)
5.XG Roller++8/5 6/5eq: +0.231 (-0.139)
Player:
Opponent:
55.23% (G:17.99% B:0.13%)
44.77% (G:7.76% B:0.32%)
 
 54: Bar/20 8/4 
Pip=115-139
1.played4-plyBar/20 8/4eq: -0.329
Player:
Opponent:
41.30% (G:8.25% B:0.31%)
58.70% (G:17.56% B:0.10%)
2.4-plyBar/20 13/9eq: -0.491 (-0.162)
Player:
Opponent:
37.85% (G:8.82% B:0.43%)
62.15% (G:27.29% B:0.45%)
3.4-plyBar/16eq: -0.503 (-0.174)
Player:
Opponent:
36.01% (G:4.75% B:0.20%)
63.99% (G:15.56% B:0.11%)
4.4-plyBar/20 6/2eq: -0.563 (-0.234)
Player:
Opponent:
35.90% (G:7.85% B:0.34%)
64.10% (G:26.14% B:0.24%)
5.2-plyBar/20 5/1eq: -0.971 (-0.642)
Player:
Opponent:
30.46% (G:5.92% B:0.25%)
69.54% (G:29.37% B:0.32%)
 
 No double 
Pip=115-130
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 58.67% (G:18.39% B:0.09%) 58.85% (G:18.62% B:0.11%)
  Opponent Winning Chances: 41.33% (G:8.64% B:0.33%) 41.15% (G:8.67% B:0.31%)
  Cubeless Equities +0.285 +0.591
Cubeful Equities
played No double:+0.342
     Double/Take:+0.169 (-0.172)
     Double/Pass:+1.000 (+0.658)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.2%
 
 42: 6/2 4/2 
Pip=115-130
1.playedXG Roller++6/2 4/2eq: +0.091
Player:
Opponent:
52.99% (G:14.61% B:0.09%)
47.01% (G:11.50% B:0.44%)
2.XG Roller++6/4 6/2eq: +0.022 (-0.070)
Player:
Opponent:
51.50% (G:12.33% B:0.10%)
48.50% (G:11.91% B:0.38%)
3.XG Roller++8/6 8/4eq: +0.011 (-0.081)
Player:
Opponent:
50.82% (G:12.37% B:0.10%)
49.18% (G:11.47% B:0.35%)
4.4-ply6/2 3/1eq: -0.069 (-0.161)
Player:
Opponent:
49.54% (G:9.23% B:0.05%)
50.46% (G:11.75% B:0.36%)
5.4-ply8/2eq: -0.139 (-0.230)
Player:
Opponent:
47.61% (G:10.92% B:0.06%)
52.39% (G:12.36% B:0.43%)
 
 55: 20/5 13/8 
Pip=109-130
1.xgXG Roller++13/3(2)eq: +0.226
Player:
Opponent:
54.63% (G:12.99% B:0.36%)
45.37% (G:6.14% B:0.07%)
2.XG Roller++8/3(2) 6/1(2)eq: +0.178 (-0.048)
Player:
Opponent:
53.03% (G:14.35% B:0.28%)
46.97% (G:8.40% B:0.06%)
3.XG Roller++13/3 8/3(2)eq: +0.170 (-0.056)
Player:
Opponent:
52.99% (G:12.47% B:0.33%)
47.01% (G:6.42% B:0.06%)
4.XG Roller++13/8(2) 6/1(2)eq: +0.119 (-0.107)
Player:
Opponent:
52.00% (G:12.60% B:0.29%)
48.00% (G:8.81% B:0.08%)
5.playedXG Roller++20/5 13/8eq: +0.032 (-0.194)
Player:
Opponent:
50.59% (G:1.42% B:0.03%)
49.41% (G:0.75% B:0.00%)
 
 53: 13/10 13/8 
Pip=109-110
1.playedXG Roller++13/10 13/8eq: -0.075
Player:
Opponent:
47.73% (G:0.86% B:0.00%)
52.27% (G:1.63% B:0.02%)
2.XG Roller++8/5 8/3eq: -0.087 (-0.012)
Player:
Opponent:
47.47% (G:1.29% B:0.01%)
52.53% (G:2.15% B:0.04%)
3.XG Roller++8/3 6/3eq: -0.118 (-0.043)
Player:
Opponent:
46.62% (G:0.80% B:0.00%)
53.38% (G:2.15% B:0.03%)
4.XG Roller++8/5 6/1eq: -0.135 (-0.060)
Player:
Opponent:
46.07% (G:1.11% B:0.01%)
53.93% (G:2.49% B:0.07%)
5.XG Roller++6/3 6/1eq: -0.137 (-0.062)
Player:
Opponent:
46.05% (G:1.33% B:0.01%)
53.95% (G:2.93% B:0.08%)
 
 42: 8/4 5/3 
Pip=101-110
1.xgXG Roller++6/2 5/3eq: +0.027
Player:
Opponent:
50.16% (G:1.76% B:0.03%)
49.84% (G:0.92% B:0.01%)
2.playedXG Roller++8/4 5/3eq: +0.012 (-0.015)
Player:
Opponent:
49.66% (G:1.77% B:0.04%)
50.34% (G:0.90% B:0.01%)
3.XG Roller++6/4 6/2eq: +0.010 (-0.016)
Player:
Opponent:
49.70% (G:1.80% B:0.04%)
50.30% (G:1.16% B:0.01%)
4.XG Roller++6/4 5/1eq: +0.005 (-0.021)
Player:
Opponent:
49.59% (G:1.84% B:0.03%)
50.41% (G:1.27% B:0.02%)
5.XG Roller++8/2eq: +0.001 (-0.025)
Player:
Opponent:
49.39% (G:1.74% B:0.04%)
50.61% (G:0.98% B:0.01%)
 
 21: 8/7 6/4 
Pip=101-104
1.xgXG Roller++8/5eq: -0.147
Player:
Opponent:
45.25% (G:1.09% B:0.01%)
54.75% (G:1.49% B:0.03%)
2.playedXG Roller++8/7 6/4eq: -0.152 (-0.005)
Player:
Opponent:
45.17% (G:0.98% B:0.01%)
54.83% (G:1.59% B:0.03%)
3.XG Roller++6/3eq: -0.158 (-0.011)
Player:
Opponent:
44.93% (G:0.82% B:0.00%)
55.07% (G:1.50% B:0.02%)
4.XG Roller++8/7 8/6eq: -0.159 (-0.012)
Player:
Opponent:
44.94% (G:0.92% B:0.01%)
55.06% (G:1.48% B:0.02%)
5.XG Roller++10/9 6/4eq: -0.159 (-0.012)
Player:
Opponent:
44.88% (G:1.02% B:0.01%)
55.12% (G:1.62% B:0.03%)
 
 65: 13/2 
Pip=98-104
1.XG Roller++8/3 8/2eq: +0.215
Player:
Opponent:
56.42% (G:1.33% B:0.03%)
43.58% (G:0.62% B:0.01%)
2.playedXG Roller++13/2eq: +0.211 (-0.004)
Player:
Opponent:
56.26% (G:1.49% B:0.06%)
43.74% (G:0.97% B:0.01%)
3.4-ply8/2 6/1eq: -0.074 (-0.289)
Player:
Opponent:
47.76% (G:5.39% B:0.45%)
52.24% (G:9.66% B:0.12%)
 
 52: 8/3 7/5 
Pip=98-93
1.playedXG Roller++8/3 7/5eq: -0.230
Player:
Opponent:
42.80% (G:1.23% B:0.01%)
57.20% (G:1.31% B:0.05%)
2.XG Roller++10/5 7/5eq: -0.240 (-0.010)
Player:
Opponent:
42.44% (G:1.13% B:0.01%)
57.56% (G:1.56% B:0.04%)
3.XG Roller++8/6 8/3eq: -0.255 (-0.026)
Player:
Opponent:
41.92% (G:0.93% B:0.01%)
58.08% (G:1.40% B:0.03%)
4.XG Roller++10/5 8/6eq: -0.259 (-0.029)
Player:
Opponent:
41.94% (G:1.02% B:0.01%)
58.06% (G:1.62% B:0.07%)
5.XG Roller++10/3eq: -0.260 (-0.031)
Player:
Opponent:
41.62% (G:0.84% B:0.01%)
58.38% (G:1.48% B:0.04%)
 
 No double 
Pip=91-93
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 57.22% (G:1.35% B:0.05%) 57.28% (G:1.25% B:0.05%)
  Opponent Winning Chances: 42.78% (G:1.32% B:0.02%) 42.72% (G:1.21% B:0.02%)
  Cubeless Equities +0.144 +0.263
Cubeful Equities
played No double:+0.229
     Double/Take:+0.041 (-0.188)
     Double/Pass:+1.000 (+0.771)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16.4%
 
 55: 13/3(2) 
Pip=91-93
1.playedXG Roller++13/3(2)eq: +0.940
Player:
Opponent:
81.18% (G:0.09% B:0.00%)
18.82% (G:0.04% B:0.00%)
2.XG Roller++13/8 13/3 6/1eq: +0.938 (-0.002)
Player:
Opponent:
81.14% (G:0.91% B:0.02%)
18.86% (G:0.49% B:0.01%)
3.XG Roller++13/8(2) 6/1(2)eq: +0.925 (-0.015)
Player:
Opponent:
80.19% (G:0.28% B:0.00%)
19.81% (G:0.09% B:0.00%)
4.XG Roller++8/3(2) 6/1(2)eq: +0.388 (-0.552)
Player:
Opponent:
61.37% (G:0.85% B:0.02%)
38.63% (G:1.02% B:0.03%)
5.2-ply6/1(4)eq: +0.239 (-0.701)
Player:
Opponent:
58.63% (G:0.69% B:0.01%)
41.37% (G:2.52% B:0.02%)
 
 63: 18/15 18/12 
Pip=91-73
1.xgXG Roller++10/4 8/5eq: -1.000
Player:
Opponent:
19.39% (G:0.15% B:0.00%)
80.61% (G:0.11% B:0.00%)
2.playedXG Roller++18/15 18/12eq: -1.000
Player:
Opponent:
18.05% (G:0.00% B:0.00%)
81.95% (G:0.01% B:0.00%)
3.XG Roller++10/7 8/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
16.73% (G:0.05% B:0.00%)
83.27% (G:0.16% B:0.01%)
4.XG Roller++10/4 6/3eq: -1.000
Player:
Opponent:
16.78% (G:0.02% B:0.00%)
83.22% (G:0.69% B:0.06%)
5.XG Roller++10/4 5/2eq: -1.000
Player:
Opponent:
15.92% (G:0.01% B:0.00%)
84.08% (G:0.11% B:0.01%)
 
 Double/Pass 
Pip=82-73
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 81.95% (G:0.00% B:0.00%) 81.95% (G:0.00% B:0.00%)
  Opponent Winning Chances: 18.05% (G:0.00% B:0.00%) 18.05% (G:0.00% B:0.00%)
  Cubeless Equities +0.639 +1.278
Cubeful Equities
     No double:+0.913 (-0.087)
     Double/Take:+1.179 (+0.179)
played Double/Pass:+1.000
 
Best Cube action: Double / Pass
 
 Wins 1pt. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
Expert (-0.0111) Total Error Casual Player (-0.0391)
World Champ. (-0.0036) Checker Play Beginner (-0.0469)
Advanced (-0.0223) Cube Play World Champ. (+0.0000)
5.55 Performance Rating 19.55
1 Move Errors 2(2)
-0.033(-0.16%) Equity lost (cost) -0.469(-2.26%)
     
1(1) Double Errors 0
-0.134(-0.64%) Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
2(1) Total Error 2(2)
-0.166(-0.80%) Equity lost (cost) -0.469(-2.26%)
     
1 Jokers 2
-1.332(-6.43%) Luck +1.332(+6.43%)

 Game 5

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 5, Τάσος Μανιάτης: 3

 
 63: 24/18 13/10 
Pip=167-167
1.playedBook124/18 13/10eq: +0.047
Player:
Opponent:
50.39% (G:12.72% B:0.55%)
49.61% (G:13.12% B:0.56%)
2.Book124/15eq: +0.029 (-0.018)
Player:
Opponent:
50.31% (G:11.58% B:0.47%)
49.69% (G:12.89% B:0.46%)
3.Book113/4eq: -0.019 (-0.066)
Player:
Opponent:
48.40% (G:13.62% B:0.63%)
51.60% (G:14.09% B:0.74%)
4.Book124/21 13/7eq: -0.022 (-0.068)
Player:
Opponent:
48.48% (G:13.07% B:0.57%)
51.52% (G:13.77% B:0.60%)
5.Book113/10 13/7eq: -0.048 (-0.094)
Player:
Opponent:
47.76% (G:13.67% B:0.62%)
52.24% (G:14.71% B:0.87%)
 
1 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 31: 8/5 6/5 
Pip=167-158
1.playedXG Roller++8/5 6/5eq: -0.105
Player:
Opponent:
47.84% (G:12.37% B:0.43%)
52.16% (G:12.49% B:0.53%)
2.XG Roller++24/21 8/7* eq: -0.154 (-0.049)
Player:
Opponent:
47.06% (G:12.02% B:0.53%)
52.94% (G:13.95% B:0.64%)
3.XG Roller++13/10 8/7* eq: -0.174 (-0.070)
Player:
Opponent:
47.09% (G:12.81% B:0.57%)
52.91% (G:15.53% B:1.00%)
4.XG Roller++8/7* 7/4eq: -0.260 (-0.155)
Player:
Opponent:
45.30% (G:11.83% B:0.46%)
54.70% (G:16.29% B:1.01%)
5.4-ply24/21 6/5eq: -0.301 (-0.196)
Player:
Opponent:
43.93% (G:10.05% B:0.37%)
56.07% (G:15.67% B:0.78%)
 
 64: 24/18 13/9 
Pip=163-158
1.playedXG Roller++24/18 13/9eq: +0.192
Player:
Opponent:
53.95% (G:12.60% B:0.36%)
46.05% (G:10.06% B:0.36%)
2.XG Roller++24/18 10/6eq: +0.139 (-0.053)
Player:
Opponent:
53.05% (G:11.66% B:0.34%)
46.95% (G:11.08% B:0.35%)
3.4-ply24/18 8/4eq: +0.008 (-0.185)
Player:
Opponent:
49.79% (G:11.24% B:0.36%)
50.21% (G:12.67% B:0.44%)
4.4-ply24/18 6/2eq: -0.003 (-0.196)
Player:
Opponent:
49.51% (G:10.84% B:0.32%)
50.49% (G:12.36% B:0.43%)
5.4-ply10/4 8/4eq: -0.010 (-0.202)
Player:
Opponent:
48.82% (G:13.95% B:0.77%)
51.18% (G:15.11% B:0.59%)
 
 31: 24/21 6/5 
Pip=163-148
1.playedXG Roller++24/21 6/5eq: -0.440
Player:
Opponent:
40.60% (G:8.16% B:0.28%)
59.40% (G:15.45% B:0.46%)
2.XG Roller++24/23 13/10eq: -0.443 (-0.003)
Player:
Opponent:
40.34% (G:8.86% B:0.32%)
59.66% (G:15.83% B:0.55%)
3.XG Roller++24/23 24/21eq: -0.459 (-0.019)
Player:
Opponent:
39.90% (G:7.77% B:0.28%)
60.10% (G:15.47% B:0.45%)
4.XG Roller++24/20eq: -0.465 (-0.025)
Player:
Opponent:
40.08% (G:7.80% B:0.26%)
59.92% (G:15.46% B:0.46%)
5.XG Roller++24/23 6/3eq: -0.496 (-0.056)
Player:
Opponent:
39.28% (G:8.41% B:0.29%)
60.72% (G:16.48% B:0.55%)
 
 No double 
Pip=159-148
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 59.58% (G:15.18% B:0.45%) 59.61% (G:15.19% B:0.45%)
  Opponent Winning Chances: 40.42% (G:8.09% B:0.28%) 40.39% (G:8.00% B:0.28%)
  Cubeless Equities +0.265 +0.557
Cubeful Equities
played No double:+0.452
     Double/Take:+0.328 (-0.124)
     Double/Pass:+1.000 (+0.548)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 15.6%
 
 64: 10/4* 8/4 
Pip=159-148
1.played3-ply10/4* 8/4eq: +0.556
Player:
Opponent:
61.90% (G:18.74% B:0.65%)
38.10% (G:8.02% B:0.27%)
2.3-ply13/9 10/4* eq: +0.212 (-0.344)
Player:
Opponent:
54.60% (G:13.55% B:0.45%)
45.40% (G:10.47% B:0.34%)
3.3-ply10/6 9/3eq: +0.042 (-0.514)
Player:
Opponent:
50.62% (G:10.78% B:0.31%)
49.38% (G:11.15% B:0.37%)
4.3-ply8/2 6/2eq: -0.036 (-0.592)
Player:
Opponent:
48.22% (G:12.19% B:0.43%)
51.78% (G:13.09% B:0.54%)
5.3-ply13/9 8/2eq: -0.067 (-0.623)
Player:
Opponent:
48.11% (G:10.82% B:0.39%)
51.89% (G:13.85% B:0.55%)
 
 64: Cannot Move 
Pip=163-138
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.905
Player:
Opponent:
33.91% (G:6.72% B:0.24%)
66.09% (G:25.88% B:0.82%)
 
 Double/Take 
Pip=163-138
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 66.51% (G:25.71% B:0.78%) 66.32% (G:26.88% B:0.77%)
  Opponent Winning Chances: 33.49% (G:6.69% B:0.27%) 33.68% (G:6.93% B:0.30%)
  Cubeless Equities +0.536 +1.137
Cubeful Equities
     No double:+0.818 (-0.122)
played Double/Take:+0.940
     Double/Pass:+1.000 (+0.060)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 61: 13/7 8/7 
Pip=163-138
1.playedXG Roller++13/7 8/7eq: +0.314
Player:
Opponent:
63.29% (G:20.37% B:0.69%)
36.71% (G:7.64% B:0.32%)
2.XG Roller++13/6eq: +0.227 (-0.086)
Player:
Opponent:
60.24% (G:19.79% B:0.60%)
39.76% (G:8.61% B:0.36%)
3.XG Roller++13/7 9/8eq: +0.211 (-0.103)
Player:
Opponent:
60.35% (G:17.56% B:0.56%)
39.65% (G:8.04% B:0.31%)
4.XG Roller++8/1* eq: +0.205 (-0.108)
Player:
Opponent:
58.17% (G:23.64% B:0.44%)
41.83% (G:10.23% B:0.44%)
5.4-ply9/2eq: +0.121 (-0.193)
Player:
Opponent:
56.93% (G:17.96% B:0.50%)
43.07% (G:9.62% B:0.35%)
 
 32: Bar/22 24/22 
Pip=163-131
1.played4-plyBar/22 24/22eq: -0.177
Player:
Opponent:
38.73% (G:6.72% B:0.25%)
61.27% (G:11.63% B:0.28%)
2.4-plyBar/20eq: -0.456 (-0.279)
Player:
Opponent:
33.53% (G:6.89% B:0.30%)
66.47% (G:26.34% B:0.75%)
3.4-plyBar/23 13/10eq: -0.458 (-0.280)
Player:
Opponent:
33.76% (G:7.38% B:0.32%)
66.24% (G:27.17% B:0.97%)
4.4-plyBar/22 13/11eq: -0.487 (-0.310)
Player:
Opponent:
33.66% (G:7.24% B:0.33%)
66.34% (G:29.41% B:1.17%)
5.3-plyBar/22 6/4eq: -0.494 (-0.317)
Player:
Opponent:
33.57% (G:7.18% B:0.31%)
66.43% (G:30.09% B:1.04%)
 
 44: 18/14(2) 13/9(2) 
Pip=158-131
1.playedXG Roller++18/14(2) 13/9(2)eq: +0.321
Player:
Opponent:
66.75% (G:12.10% B:0.42%)
33.25% (G:5.26% B:0.19%)
2.XG Roller++18/14(2) 13/9 8/4eq: +0.209 (-0.112)
Player:
Opponent:
63.91% (G:8.64% B:0.24%)
36.09% (G:6.15% B:0.20%)
3.XG Roller++18/14(2) 9/5 8/4eq: +0.205 (-0.116)
Player:
Opponent:
62.79% (G:11.59% B:0.40%)
37.21% (G:7.46% B:0.24%)
4.XG Roller++18/14(2) 8/4 6/2eq: +0.195 (-0.126)
Player:
Opponent:
61.95% (G:12.36% B:0.30%)
38.05% (G:7.18% B:0.27%)
5.XG Roller++18/14(2) 9/1eq: +0.190 (-0.131)
Player:
Opponent:
62.17% (G:11.72% B:0.30%)
37.83% (G:7.55% B:0.30%)
 
 21: 6/4 5/4 
Pip=158-115
1.playedXG Roller++6/4 5/4eq: -0.430
Player:
Opponent:
27.37% (G:2.91% B:0.07%)
72.63% (G:7.94% B:0.13%)
2.XG Roller++13/10eq: -0.472 (-0.043)
Player:
Opponent:
26.15% (G:2.89% B:0.09%)
73.85% (G:9.21% B:0.21%)
3.XG Roller++13/12 6/4eq: -0.480 (-0.050)
Player:
Opponent:
26.68% (G:2.92% B:0.08%)
73.32% (G:11.04% B:0.30%)
4.XG Roller++8/7 6/4eq: -0.486 (-0.056)
Player:
Opponent:
25.71% (G:2.77% B:0.08%)
74.29% (G:9.34% B:0.27%)
5.XG Roller++6/3eq: -0.502 (-0.072)
Player:
Opponent:
25.25% (G:2.66% B:0.07%)
74.75% (G:9.79% B:0.25%)
 
 41: 9/8 6/2 
Pip=155-115
1.playedXG Roller++9/8 6/2eq: +0.446
Player:
Opponent:
73.87% (G:6.24% B:0.12%)
26.13% (G:2.42% B:0.06%)
2.XG Roller++9/5 6/5eq: +0.422 (-0.024)
Player:
Opponent:
70.48% (G:12.72% B:0.38%)
29.52% (G:4.28% B:0.18%)
3.XG Roller++8/7 6/2eq: +0.392 (-0.053)
Player:
Opponent:
71.64% (G:6.61% B:0.13%)
28.36% (G:3.07% B:0.07%)
4.4-ply14/10 9/8eq: +0.264 (-0.181)
Player:
Opponent:
65.94% (G:8.37% B:0.24%)
34.06% (G:4.81% B:0.14%)
5.4-ply9/5 8/7eq: +0.218 (-0.227)
Player:
Opponent:
63.92% (G:9.38% B:0.24%)
36.08% (G:6.14% B:0.18%)
 
 42: 13/7 
Pip=155-110
1.playedXG Roller++13/7eq: -0.458
Player:
Opponent:
25.71% (G:2.38% B:0.06%)
74.29% (G:6.55% B:0.10%)
2.XG Roller++13/9 8/6eq: -0.469 (-0.011)
Player:
Opponent:
25.50% (G:2.50% B:0.06%)
74.50% (G:7.20% B:0.14%)
3.XG Roller++8/6 8/4eq: -0.497 (-0.039)
Player:
Opponent:
24.63% (G:2.51% B:0.06%)
75.37% (G:7.94% B:0.16%)
4.XG Roller++13/9 5/3eq: -0.497 (-0.040)
Player:
Opponent:
24.95% (G:2.54% B:0.07%)
75.05% (G:8.52% B:0.30%)
5.XG Roller++13/9 6/4eq: -0.512 (-0.054)
Player:
Opponent:
24.26% (G:2.41% B:0.07%)
75.74% (G:8.38% B:0.21%)
 
 52: 6/4 6/1 
Pip=149-110
1.xgXG Roller++9/7 9/4eq: +0.385
Player:
Opponent:
71.50% (G:6.15% B:0.11%)
28.50% (G:2.93% B:0.07%)
2.playedXG Roller++6/4 6/1eq: +0.329 (-0.056)
Player:
Opponent:
69.42% (G:5.60% B:0.11%)
30.58% (G:3.35% B:0.08%)
3.4-ply14/7eq: +0.166 (-0.219)
Player:
Opponent:
62.84% (G:6.18% B:0.18%)
37.16% (G:4.90% B:0.12%)
4.4-ply9/2eq: +0.139 (-0.245)
Player:
Opponent:
59.80% (G:11.54% B:0.40%)
40.20% (G:6.62% B:0.26%)
5.4-ply14/9 6/4eq: +0.126 (-0.259)
Player:
Opponent:
61.46% (G:5.97% B:0.18%)
38.54% (G:5.18% B:0.12%)
 
 55: 13/3 8/3 7/2 
Pip=149-103
1.xgXG Roller++13/3(2)eq: -0.329
Player:
Opponent:
29.87% (G:3.20% B:0.06%)
70.13% (G:3.69% B:0.06%)
2.playedXG Roller++13/3 8/3 7/2eq: -0.333 (-0.004)
Player:
Opponent:
29.72% (G:3.32% B:0.07%)
70.28% (G:3.93% B:0.07%)
3.XG Roller++13/3 8/3(2)eq: -0.342 (-0.012)
Player:
Opponent:
29.33% (G:3.16% B:0.06%)
70.67% (G:3.93% B:0.07%)
4.XG Roller++13/8 13/3 7/2eq: -0.353 (-0.024)
Player:
Opponent:
29.19% (G:3.17% B:0.07%)
70.81% (G:4.60% B:0.13%)
5.XG Roller++13/8(2) 13/3eq: -0.379 (-0.050)
Player:
Opponent:
28.32% (G:2.95% B:0.07%)
71.68% (G:4.98% B:0.09%)
 
 54: 14/10 14/9 
Pip=129-103
1.played4-ply14/10 14/9eq: +0.350
Player:
Opponent:
71.10% (G:3.62% B:0.10%)
28.90% (G:2.62% B:0.06%)
2.4-ply6/2 6/1eq: +0.085 (-0.265)
Player:
Opponent:
60.34% (G:4.00% B:0.07%)
39.66% (G:5.70% B:0.10%)
3.3-ply14/5eq: -0.047 (-0.397)
Player:
Opponent:
55.95% (G:6.73% B:0.31%)
44.05% (G:13.43% B:0.51%)
4.3-ply9/5 9/4eq: -0.129 (-0.480)
Player:
Opponent:
52.36% (G:6.65% B:0.25%)
47.64% (G:13.62% B:0.37%)
5.2-ply14/10 7/2eq: -0.474 (-0.824)
Player:
Opponent:
41.32% (G:7.34% B:0.34%)
58.68% (G:25.46% B:1.64%)
 
 44: 13/9 13/5 8/4 
Pip=129-94
1.XG Roller++13/5(2)eq: -0.419
Player:
Opponent:
26.02% (G:1.70% B:0.02%)
73.98% (G:2.57% B:0.04%)
2.playedXG Roller++13/9 13/5 8/4eq: -0.420 (-0.002)
Player:
Opponent:
25.94% (G:1.70% B:0.02%)
74.06% (G:2.60% B:0.04%)
3.xgXG Roller++13/9(2) 13/5eq: -0.422 (-0.003)
Player:
Opponent:
25.86% (G:1.68% B:0.02%)
74.14% (G:2.51% B:0.03%)
4.XG Roller++13/9 13/1eq: -0.426 (-0.007)
Player:
Opponent:
25.91% (G:1.74% B:0.02%)
74.09% (G:2.97% B:0.14%)
5.XG Roller++13/1 8/4eq: -0.426 (-0.008)
Player:
Opponent:
25.82% (G:1.75% B:0.03%)
74.18% (G:2.98% B:0.06%)
 
 41: 10/6 9/8 
Pip=113-94
1.playedXG Roller++10/6 9/8eq: +0.455
Player:
Opponent:
75.39% (G:2.20% B:0.03%)
24.61% (G:1.07% B:0.02%)
2.XG Roller++10/6 2/1eq: +0.427 (-0.028)
Player:
Opponent:
74.23% (G:2.16% B:0.03%)
25.77% (G:1.18% B:0.02%)
3.XG Roller++8/7 8/4eq: +0.357 (-0.098)
Player:
Opponent:
71.32% (G:2.59% B:0.07%)
28.68% (G:2.50% B:0.04%)
4.XG Roller++9/4eq: +0.310 (-0.145)
Player:
Opponent:
69.55% (G:2.71% B:0.09%)
30.45% (G:3.10% B:0.08%)
5.4-ply9/5 2/1eq: +0.131 (-0.324)
Player:
Opponent:
62.67% (G:5.89% B:0.35%)
37.33% (G:9.75% B:0.22%)
 
 41: 13/8 
Pip=113-89
1.XG Roller++9/8 5/1eq: -0.466
Player:
Opponent:
24.22% (G:1.05% B:0.01%)
75.78% (G:2.27% B:0.02%)
2.XG Roller++5/1 3/2eq: -0.467 (-0.002)
Player:
Opponent:
24.20% (G:1.04% B:0.01%)
75.80% (G:2.31% B:0.02%)
3.playedXG Roller++13/8eq: -0.470 (-0.004)
Player:
Opponent:
23.98% (G:1.09% B:0.01%)
76.02% (G:2.28% B:0.02%)
4.XG Roller++13/9 3/2eq: -0.471 (-0.006)
Player:
Opponent:
23.94% (G:1.05% B:0.01%)
76.06% (G:2.31% B:0.02%)
5.XG Roller++13/12 5/1eq: -0.472 (-0.006)
Player:
Opponent:
24.01% (G:1.05% B:0.01%)
75.99% (G:2.37% B:0.03%)
 
 43: 8/1 
Pip=108-89
1.playedXG Roller++8/1eq: +0.457
Player:
Opponent:
75.34% (G:2.02% B:0.03%)
24.66% (G:1.20% B:0.02%)
2.XG Roller++6/2 4/1eq: +0.332 (-0.125)
Player:
Opponent:
70.12% (G:2.03% B:0.03%)
29.88% (G:2.06% B:0.03%)
3.4-ply9/5 8/5eq: +0.255 (-0.202)
Player:
Opponent:
66.40% (G:5.67% B:0.32%)
33.60% (G:3.49% B:0.07%)
4.4-ply9/6 9/5eq: +0.148 (-0.310)
Player:
Opponent:
62.30% (G:4.07% B:0.17%)
37.70% (G:5.65% B:0.09%)
5.4-ply8/5 6/2eq: +0.139 (-0.319)
Player:
Opponent:
62.53% (G:5.20% B:0.26%)
37.47% (G:7.21% B:0.20%)
 
 64: 8/2 5/1 
Pip=108-82
1.playedXG Roller++8/2 5/1eq: -0.455
Player:
Opponent:
24.83% (G:1.02% B:0.01%)
75.17% (G:1.99% B:0.02%)
2.XG Roller++9/5 8/2eq: -0.469 (-0.014)
Player:
Opponent:
24.05% (G:0.99% B:0.01%)
75.95% (G:1.94% B:0.02%)
3.XG Roller++9/3 5/1eq: -0.470 (-0.015)
Player:
Opponent:
24.15% (G:0.96% B:0.01%)
75.85% (G:2.19% B:0.03%)
4.XG Roller++9/3 8/4eq: -0.484 (-0.029)
Player:
Opponent:
23.39% (G:0.97% B:0.02%)
76.61% (G:2.25% B:0.03%)
5.XG Roller++8/2 6/2eq: -0.491 (-0.036)
Player:
Opponent:
23.05% (G:0.80% B:0.01%)
76.95% (G:2.34% B:0.03%)
 
 11: 9/7(2) 
Pip=98-82
1.xgXG Roller++7/5(2)eq: +0.552
Player:
Opponent:
78.76% (G:2.95% B:0.03%)
21.24% (G:0.82% B:0.01%)
2.XG Roller++9/8 9/6eq: +0.504 (-0.048)
Player:
Opponent:
77.27% (G:1.82% B:0.02%)
22.73% (G:0.40% B:0.01%)
3.playedXG Roller++9/7(2)eq: +0.486 (-0.066)
Player:
Opponent:
76.60% (G:1.59% B:0.01%)
23.40% (G:0.44% B:0.01%)
4.XG Roller++9/8 9/7 2/1eq: +0.468 (-0.083)
Player:
Opponent:
75.89% (G:1.51% B:0.01%)
24.11% (G:0.46% B:0.01%)
5.XG Roller++6/5(2) 6/4eq: +0.451 (-0.101)
Player:
Opponent:
75.23% (G:1.67% B:0.02%)
24.77% (G:0.94% B:0.02%)
 
 65: 22/11 
Pip=98-78
1.playedXG Roller++22/11eq: -0.445
Player:
Opponent:
24.89% (G:0.38% B:0.00%)
75.11% (G:1.01% B:0.01%)
2.XG Roller++22/16 9/4eq: -0.463 (-0.018)
Player:
Opponent:
24.21% (G:0.35% B:0.00%)
75.79% (G:1.28% B:0.01%)
3.XG Roller++9/3 6/1eq: -0.498 (-0.053)
Player:
Opponent:
22.67% (G:0.35% B:0.00%)
77.33% (G:1.82% B:0.01%)
4.XG Roller++22/16 6/1eq: -0.502 (-0.057)
Player:
Opponent:
23.07% (G:0.40% B:0.00%)
76.92% (G:2.43% B:0.03%)
 
 32: 7/2 
Pip=87-78
1.played4-ply7/2eq: +0.355
Player:
Opponent:
71.39% (G:0.67% B:0.01%)
28.61% (G:0.28% B:0.00%)
2.4-ply7/4 6/4eq: +0.179 (-0.176)
Player:
Opponent:
64.03% (G:0.44% B:0.01%)
35.97% (G:1.10% B:0.01%)
3.4-ply6/1eq: +0.154 (-0.201)
Player:
Opponent:
63.09% (G:0.30% B:0.00%)
36.91% (G:0.95% B:0.01%)
4.4-ply6/3* 4/2eq: +0.118 (-0.237)
Player:
Opponent:
60.83% (G:3.47% B:0.08%)
39.17% (G:6.45% B:0.06%)
5.4-ply8/5 7/5eq: +0.059 (-0.296)
Player:
Opponent:
56.99% (G:1.94% B:0.03%)
43.01% (G:2.79% B:0.04%)
 
 43: 9/5 4/1 
Pip=87-73
1.xgXG Roller++11/7 9/6eq: -0.480
Player:
Opponent:
23.31% (G:0.32% B:0.00%)
76.69% (G:0.85% B:0.01%)
2.XG Roller++11/8 9/5eq: -0.482 (-0.001)
Player:
Opponent:
23.25% (G:0.30% B:0.00%)
76.75% (G:0.88% B:0.01%)
3.XG Roller++11/4eq: -0.494 (-0.013)
Player:
Opponent:
22.71% (G:0.30% B:0.00%)
77.29% (G:1.06% B:0.01%)
4.playedXG Roller++9/5 4/1eq: -0.497 (-0.016)
Player:
Opponent:
22.90% (G:0.33% B:0.00%)
77.10% (G:1.12% B:0.01%)
5.XG Roller++11/7 4/1eq: -0.502 (-0.022)
Player:
Opponent:
22.65% (G:0.32% B:0.00%)
77.35% (G:1.04% B:0.00%)
 
 64: 8/4 8/2 
Pip=80-73
1.playedXG Roller++8/4 8/2eq: +0.396
Player:
Opponent:
73.26% (G:0.16% B:0.00%)
26.74% (G:0.05% B:0.00%)
2.XG Roller++7/1 6/2eq: +0.343 (-0.052)
Player:
Opponent:
70.90% (G:0.29% B:0.00%)
29.10% (G:0.82% B:0.01%)
3.3-ply8/2 7/3* eq: +0.052 (-0.344)
Player:
Opponent:
60.14% (G:0.99% B:0.01%)
39.86% (G:11.50% B:0.20%)
4.3-ply7/1 7/3* eq: -0.066 (-0.462)
Player:
Opponent:
54.57% (G:1.09% B:0.01%)
45.43% (G:12.05% B:0.18%)
5.3-ply8/4 7/1eq: -0.101 (-0.497)
Player:
Opponent:
48.83% (G:0.26% B:0.00%)
51.17% (G:2.48% B:0.02%)
 
 54: 22/13 
Pip=80-63
1.playedXG Roller++22/13eq: -0.361
Player:
Opponent:
27.97% (G:0.00% B:0.00%)
72.03% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++22/17 11/7eq: -0.376 (-0.015)
Player:
Opponent:
27.33% (G:0.00% B:0.00%)
72.67% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++22/17 6/2eq: -0.447 (-0.086)
Player:
Opponent:
24.24% (G:0.00% B:0.00%)
75.76% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++11/2eq: -0.463 (-0.102)
Player:
Opponent:
23.73% (G:0.07% B:0.00%)
76.27% (G:0.30% B:0.00%)
5.XG Roller++22/17 5/1eq: -0.473 (-0.112)
Player:
Opponent:
23.10% (G:0.00% B:0.00%)
76.90% (G:0.00% B:0.00%)
 
 42: 7/5 7/3 
Pip=71-63
1.playedXG Roller++7/5 7/3eq: +0.369
Player:
Opponent:
72.37% (G:0.00% B:0.00%)
27.63% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++7/5 6/2eq: +0.213 (-0.156)
Player:
Opponent:
65.62% (G:0.00% B:0.00%)
34.38% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++7/3 6/4eq: +0.211 (-0.158)
Player:
Opponent:
65.47% (G:0.00% B:0.00%)
34.53% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++6/4 6/2eq: +0.059 (-0.310)
Player:
Opponent:
58.92% (G:0.00% B:0.00%)
41.08% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply7/3 4/2eq: +0.200 (-0.169)
Player:
Opponent:
64.73% (G:0.00% B:0.00%)
35.27% (G:0.00% B:0.00%)
 
 21: 13/10 
Pip=71-57
1.xgXG Roller++13/12 11/9eq: -0.631
Player:
Opponent:
16.24% (G:0.00% B:0.00%)
83.76% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++13/10eq: -0.632 (-0.001)
Player:
Opponent:
16.21% (G:0.00% B:0.00%)
83.79% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++13/12 6/4eq: -0.647 (-0.016)
Player:
Opponent:
15.56% (G:0.00% B:0.00%)
84.44% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++11/8eq: -0.648 (-0.017)
Player:
Opponent:
15.51% (G:0.00% B:0.00%)
84.49% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++11/9 5/4eq: -0.652 (-0.021)
Player:
Opponent:
15.33% (G:0.00% B:0.00%)
84.67% (G:0.00% B:0.00%)
 
 53: 7/4 5/Off 
Pip=68-57
1.xgXG Roller++7/2 3/Offeq: +0.586
Player:
Opponent:
81.79% (G:0.00% B:0.00%)
18.21% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++7/2 6/3eq: +0.580 (-0.006)
Player:
Opponent:
81.51% (G:0.00% B:0.00%)
18.49% (G:0.00% B:0.00%)
3.playedXG Roller++7/4 5/Offeq: +0.561 (-0.025)
Player:
Opponent:
80.67% (G:0.00% B:0.00%)
19.33% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++7/4 6/1eq: +0.534 (-0.052)
Player:
Opponent:
79.52% (G:0.00% B:0.00%)
20.48% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++7/2 4/1eq: +0.523 (-0.063)
Player:
Opponent:
79.02% (G:0.00% B:0.00%)
20.98% (G:0.00% B:0.00%)
 
 33: 11/5 10/4 
Pip=68-49
1.playedXG Roller++11/5 10/4eq: -0.391
Player:
Opponent:
26.63% (G:0.00% B:0.00%)
73.37% (G:0.00% B:0.00%)
2.XG Roller++11/8 10/4 6/3eq: -0.466 (-0.075)
Player:
Opponent:
23.42% (G:0.00% B:0.00%)
76.58% (G:0.00% B:0.00%)
3.XG Roller++11/8 10/4 5/2eq: -0.480 (-0.089)
Player:
Opponent:
22.77% (G:0.00% B:0.00%)
77.23% (G:0.00% B:0.00%)
4.XG Roller++11/5 10/7 6/3eq: -0.486 (-0.095)
Player:
Opponent:
22.51% (G:0.00% B:0.00%)
77.49% (G:0.00% B:0.00%)
5.XG Roller++11/2 10/7eq: -0.491 (-0.100)
Player:
Opponent:
22.33% (G:0.00% B:0.00%)
77.67% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: 4/Off 1/Off 
Pip=56-49
1.played4-ply4/Off 1/Offeq: +0.331
Player:
Opponent:
70.54% (G:0.00% B:0.00%)
29.46% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/5 4/Offeq: +0.303 (-0.027)
Player:
Opponent:
69.35% (G:0.00% B:0.00%)
30.65% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply4/3 4/Offeq: +0.226 (-0.105)
Player:
Opponent:
65.99% (G:0.00% B:0.00%)
34.01% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/2 1/Offeq: +0.184 (-0.146)
Player:
Opponent:
64.17% (G:0.00% B:0.00%)
35.83% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply4/Off 2/1eq: +0.149 (-0.181)
Player:
Opponent:
62.64% (G:0.00% B:0.00%)
37.36% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 4/Off 2/Off(2) 
Pip=56-44
1.played4-ply4/Off 2/Off(2)eq: -0.319
Player:
Opponent:
29.86% (G:0.00% B:0.00%)
70.13% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 2/Offeq: -0.363 (-0.044)
Player:
Opponent:
27.94% (G:0.00% B:0.00%)
72.06% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/3 4/Off 2/Offeq: -0.379 (-0.060)
Player:
Opponent:
27.31% (G:0.00% B:0.00%)
72.69% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/4 5/3 2/Off(2)eq: -0.400 (-0.081)
Player:
Opponent:
26.39% (G:0.00% B:0.00%)
73.61% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply4/Off(2)eq: -0.409 (-0.090)
Player:
Opponent:
25.95% (G:0.00% B:0.00%)
74.05% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 4/Off 2/Off(2) 
Pip=48-44
1.played4-ply4/Off 2/Off(2)eq: +0.479
Player:
Opponent:
77.05% (G:0.00% B:0.00%)
22.95% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/4 2/Off(3)eq: +0.427 (-0.052)
Player:
Opponent:
74.77% (G:0.00% B:0.00%)
25.23% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/Off 2/Offeq: +0.399 (-0.080)
Player:
Opponent:
73.59% (G:0.00% B:0.00%)
26.41% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply4/Off(2)eq: +0.363 (-0.116)
Player:
Opponent:
72.03% (G:0.00% B:0.00%)
27.97% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply3/1 2/Off(3)eq: +0.358 (-0.121)
Player:
Opponent:
71.78% (G:0.00% B:0.00%)
28.22% (G:0.00% B:0.00%)
 
 32: 5/Off 
Pip=48-36
1.xgXG Roller++6/4 3/Offeq: -0.664
Player:
Opponent:
14.77% (G:0.00% B:0.00%)
85.23% (G:0.00% B:0.00%)
2.playedXG Roller++5/Offeq: -0.671 (-0.007)
Player:
Opponent:
14.40% (G:0.00% B:0.00%)
85.60% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply4/2 3/Offeq: -0.670 (-0.006)
Player:
Opponent:
14.51% (G:0.00% B:0.00%)
85.49% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/4 5/2eq: -0.709 (-0.045)
Player:
Opponent:
12.82% (G:0.00% B:0.00%)
87.18% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/3 5/2eq: -0.728 (-0.065)
Player:
Opponent:
11.97% (G:0.00% B:0.00%)
88.03% (G:0.00% B:0.00%)
 
 51: 6/Off 
Pip=43-36
1.played4-ply6/Offeq: +0.594
Player:
Opponent:
81.94% (G:0.00% B:0.00%)
18.06% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/5 6/1eq: +0.542 (-0.052)
Player:
Opponent:
79.88% (G:0.00% B:0.00%)
20.12% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/1 4/3eq: +0.469 (-0.125)
Player:
Opponent:
76.58% (G:0.00% B:0.00%)
23.42% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/1 3/2eq: +0.405 (-0.189)
Player:
Opponent:
73.75% (G:0.00% B:0.00%)
26.25% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/1 2/1eq: +0.347 (-0.247)
Player:
Opponent:
71.15% (G:0.00% B:0.00%)
28.85% (G:0.00% B:0.00%)
 
 65: 6/Off 5/Off 
Pip=43-30
1.played4-ply6/Off 5/Offeq: -0.486
Player:
Opponent:
22.60% (G:0.00% B:0.00%)
77.40% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/1 6/Offeq: -0.662 (-0.176)
Player:
Opponent:
14.84% (G:0.00% B:0.00%)
85.16% (G:0.00% B:0.00%)
 
 22: 4/Off(2) 
Pip=32-30
1.played4-ply4/Off(2)eq: +0.593
Player:
Opponent:
81.46% (G:0.00% B:0.00%)
18.54% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/Off 2/Offeq: +0.563 (-0.030)
Player:
Opponent:
80.20% (G:0.00% B:0.00%)
19.80% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/Off 4/2eq: +0.502 (-0.092)
Player:
Opponent:
77.68% (G:0.00% B:0.00%)
22.32% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply4/Off 3/1 2/Offeq: +0.458 (-0.136)
Player:
Opponent:
75.57% (G:0.00% B:0.00%)
24.43% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/4 6/Offeq: +0.435 (-0.158)
Player:
Opponent:
74.67% (G:0.00% B:0.00%)
25.33% (G:0.00% B:0.00%)
 
 32: 4/2 3/Off 
Pip=32-22
1.played4-ply4/2 3/Offeq: -0.778
Player:
Opponent:
9.95% (G:0.00% B:0.00%)
90.05% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/4 3/Offeq: -0.781 (-0.003)
Player:
Opponent:
9.63% (G:0.00% B:0.00%)
90.37% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply5/Offeq: -0.798 (-0.020)
Player:
Opponent:
8.96% (G:0.00% B:0.00%)
91.04% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply3/1 3/Offeq: -0.842 (-0.064)
Player:
Opponent:
6.90% (G:0.00% B:0.00%)
93.10% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/3 5/2eq: -0.891 (-0.114)
Player:
Opponent:
4.83% (G:0.00% B:0.00%)
95.17% (G:0.00% B:0.00%)
 
 64: 6/Off 4/Off 
Pip=27-22
1.played4-ply6/Off 4/Offeq: +0.882
Player:
Opponent:
94.56% (G:0.00% B:0.00%)
5.44% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/2 6/Offeq: +0.819 (-0.063)
Player:
Opponent:
91.67% (G:0.00% B:0.00%)
8.33% (G:0.00% B:0.00%)
 
 41: 4/Off 1/Off 
Pip=27-12
1.played4-ply4/Off 1/Offeq: -0.940
Player:
Opponent:
2.89% (G:0.00% B:0.00%)
97.11% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/5 4/Offeq: -0.988 (-0.048)
Player:
Opponent:
0.57% (G:0.00% B:0.00%)
99.43% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply4/Off 2/1eq: -0.988 (-0.048)
Player:
Opponent:
0.57% (G:0.00% B:0.00%)
99.43% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply6/2 1/Offeq: -0.989 (-0.049)
Player:
Opponent:
0.51% (G:0.00% B:0.00%)
99.49% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply5/Offeq: -0.989 (-0.049)
Player:
Opponent:
0.51% (G:0.00% B:0.00%)
99.49% (G:0.00% B:0.00%)
 
 31: 3/Off 1/Off 
Pip=22-12
1.played4-ply3/Off 1/Offeq: +0.918
Player:
Opponent:
95.92% (G:0.00% B:0.00%)
4.08% (G:0.00% B:0.00%)
2.4-ply6/5 3/Offeq: +0.882 (-0.036)
Player:
Opponent:
94.11% (G:0.00% B:0.00%)
5.89% (G:0.00% B:0.00%)
3.4-ply6/3 1/Offeq: +0.878 (-0.040)
Player:
Opponent:
93.95% (G:0.00% B:0.00%)
6.05% (G:0.00% B:0.00%)
4.4-ply3/Off 2/1eq: +0.860 (-0.058)
Player:
Opponent:
93.10% (G:0.00% B:0.00%)
6.90% (G:0.00% B:0.00%)
5.4-ply6/2eq: +0.850 (-0.068)
Player:
Opponent:
92.60% (G:0.00% B:0.00%)
7.40% (G:0.00% B:0.00%)
 
 44: 6/2 5/1(2) 3/Off 
Pip=22-8
1.played3-ply6/2 5/1(2) 3/Offeq: -0.992
Player:
Opponent:
0.38% (G:0.00% B:0.00%)
99.62% (G:0.00% B:0.00%)
 
 66: 6/Off 2/Off 
Pip=7-8
1.played3-ply6/Off 2/Offeq: +1.000
Player:
Opponent:
100.00% (G:0.00% B:0.00%)
0.00% (G:0.00% B:0.00%)
 
 Wins a Single Game 2pts. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
World Champ. (-0.0017) Total Error World Class (-0.0064)
World Champ. (-0.0018) Checker Play World Class (-0.0070)
World Champ. (+0.0000) Cube Play World Champ. (+0.0000)
0.87 Performance Rating 3.19
0 Move Errors 3
-0.035(-0.37%) Equity lost (cost) -0.147(-1.56%)
     
0 Double Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 0
+0.000 Equity lost (cost) +0.000
     
0 Total Error 3
-0.035(-0.37%) Equity lost (cost) -0.147(-1.56%)
     
0 Jokers 1
-1.476(-11.00%) Luck +1.476(+11.00%)

 Game 6

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 5, Τάσος Μανιάτης: 5

 
 32: 24/21 13/11 
Pip=167-167
1.playedBook124/21 13/11eq: +0.011
Player:
Opponent:
50.17% (G:14.13% B:0.79%)
49.83% (G:13.94% B:0.70%)
Conf.: ± 0.003 (+0.008...+0.014) - [100.0%]
2.Book113/11 13/10eq: +0.001 (-0.011)
Player:
Opponent:
49.72% (G:15.55% B:0.85%)
50.28% (G:14.53% B:0.90%)
Conf.: ± 0.003 (-0.002...+0.003) - [0.0%]
3.Book124/22 13/10eq: -0.007 (-0.019)
Player:
Opponent:
49.77% (G:14.04% B:0.70%)
50.23% (G:13.83% B:0.66%)
Conf.: ± 0.003 (-0.010...-0.005) - [0.0%]
4.Book224/22 24/21eq: -0.040 (-0.051)
Player:
Opponent:
49.28% (G:12.55% B:0.66%)
50.72% (G:13.93% B:0.59%)
Conf.: ± 0.003 (-0.042...-0.037) - [0.0%]
5.Book313/11 8/5eq: -0.044 (-0.055)
Player:
Opponent:
48.95% (G:13.87% B:0.62%)
51.05% (G:14.45% B:0.85%)
 
1 Generated by Steven Carey on 10-Aug-12 using eXtreme Gammon 2.00
46656 Games rolled with Variance Reduction.
Dice Seed: 5
Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller

2 Generated by Steven Carey on 10-Aug-12 using eXtreme Gammon 2.10
46656 Games rolled with Variance Reduction.
Dice Seed: 53850961
Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller

3 Generated by Miran Tuhtan on 26-Jan-13 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 55: 8/3(2) 6/1*(2)  
Pip=167-162
1.playedXG Roller++8/3(2) 6/1*(2) eq: +0.121
Player:
Opponent:
50.81% (G:19.48% B:0.57%)
49.19% (G:12.42% B:0.58%)
2.XG Roller++13/8(2) 6/1*(2) eq: +0.046 (-0.076)
Player:
Opponent:
50.21% (G:15.53% B:0.36%)
49.79% (G:12.22% B:0.47%)
3.XG Roller++13/3(2)eq: +0.039 (-0.083)
Player:
Opponent:
50.14% (G:15.75% B:0.60%)
49.86% (G:12.85% B:0.57%)
4.XG Roller++13/3 8/3 6/1* eq: +0.015 (-0.107)
Player:
Opponent:
49.62% (G:15.68% B:0.49%)
50.38% (G:13.05% B:0.60%)
5.4-ply13/3 6/1*(2) eq: -0.058 (-0.180)
Player:
Opponent:
47.61% (G:14.73% B:0.37%)
52.39% (G:13.33% B:0.65%)
 
 66: Cannot Move 
Pip=147-163
1.played3-plyCannot Moveeq: -0.662
Player:
Opponent:
38.66% (G:8.89% B:0.45%)
61.34% (G:30.39% B:1.00%)
 
 No double 
Pip=147-163
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 61.16% (G:30.46% B:0.93%) 61.16% (G:30.42% B:0.92%)
  Opponent Winning Chances: 38.84% (G:9.07% B:0.43%) 38.84% (G:9.02% B:0.43%)
  Cubeless Equities +0.469 +0.991
Cubeful Equities
played No double:+0.614 (-0.050)
xg Double/Take:+0.663
     Double/Pass:+1.000 (+0.337)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 63: 13/4*  
Pip=147-163
1.played4-ply13/4* eq: +0.651
Player:
Opponent:
61.56% (G:33.71% B:1.11%)
38.44% (G:9.36% B:0.52%)
2.4-ply24/21 13/7eq: +0.383 (-0.268)
Player:
Opponent:
56.48% (G:24.30% B:0.72%)
43.52% (G:10.20% B:0.49%)
3.4-ply24/18 13/10eq: +0.360 (-0.291)
Player:
Opponent:
56.82% (G:23.48% B:0.80%)
43.18% (G:10.63% B:0.50%)
4.3-ply24/21 24/18eq: +0.332 (-0.319)
Player:
Opponent:
55.66% (G:20.76% B:0.68%)
44.34% (G:10.70% B:0.51%)
5.3-ply13/10 13/7eq: +0.324 (-0.327)
Player:
Opponent:
55.22% (G:26.08% B:0.77%)
44.78% (G:11.04% B:0.71%)
 
 33: Cannot Move 
Pip=138-167
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.134
Player:
Opponent:
25.64% (G:5.14% B:0.25%)
74.36% (G:50.86% B:1.68%)
 
 No double 
Pip=138-167
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 74.23% (G:51.60% B:1.77%) 74.28% (G:52.11% B:1.77%)
  Opponent Winning Chances: 25.77% (G:5.17% B:0.25%) 25.72% (G:5.25% B:0.27%)
  Cubeless Equities +1.023 +2.173
Cubeful Equities
played No double:+1.136
     Double/Take:+1.943 (+0.807)
     Double/Pass:+1.000 (-0.136)
 
Best Cube action: Too good to double / Pass
Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 14.4%
 
 32: 13/10 6/4 
Pip=138-167
1.playedXG Roller++13/10 6/4eq: +1.195
Player:
Opponent:
75.74% (G:54.01% B:1.95%)
24.26% (G:4.65% B:0.23%)
2.XG Roller++24/21 6/4eq: +1.161 (-0.034)
Player:
Opponent:
75.05% (G:50.86% B:1.85%)
24.95% (G:4.77% B:0.22%)
3.4-ply8/5 6/4eq: +0.946 (-0.249)
Player:
Opponent:
69.39% (G:43.96% B:1.52%)
30.61% (G:6.29% B:0.31%)
4.3-ply13/11 13/10eq: +0.860 (-0.335)
Player:
Opponent:
67.41% (G:44.28% B:1.39%)
32.59% (G:8.24% B:0.63%)
5.3-ply24/22 13/10eq: +0.841 (-0.353)
Player:
Opponent:
66.96% (G:41.71% B:1.28%)
33.04% (G:7.58% B:0.44%)
 
 32: Bar/23 
Pip=133-167
1.played3-plyBar/23eq: -1.092
Player:
Opponent:
26.92% (G:5.37% B:0.26%)
73.08% (G:47.79% B:1.55%)
 
 No double 
Pip=133-165
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 73.44% (G:47.97% B:1.63%) 73.49% (G:48.07% B:1.61%)
  Opponent Winning Chances: 26.56% (G:5.22% B:0.25%) 26.51% (G:5.26% B:0.27%)
  Cubeless Equities +0.965 +2.040
Cubeful Equities
played No double:+1.118
     Double/Take:+1.809 (+0.691)
     Double/Pass:+1.000 (-0.118)
 
Best Cube action: Too good to double / Pass
Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 14.6%
 
 51: 8/2*  
Pip=133-165
1.playedXG Roller++8/2* eq: +1.045
Player:
Opponent:
71.19% (G:47.88% B:1.51%)
28.81% (G:6.26% B:0.32%)
2.XG Roller++24/23 13/8eq: +0.968 (-0.077)
Player:
Opponent:
70.44% (G:40.64% B:1.48%)
29.56% (G:5.96% B:0.27%)
3.XG Roller++13/8 10/9eq: +0.913 (-0.133)
Player:
Opponent:
68.92% (G:39.46% B:1.27%)
31.08% (G:6.41% B:0.30%)
4.XG Roller++24/18eq: +0.903 (-0.142)
Player:
Opponent:
68.46% (G:37.46% B:1.42%)
31.54% (G:6.62% B:0.31%)
5.4-ply13/7eq: +0.831 (-0.214)
Player:
Opponent:
67.50% (G:41.05% B:1.36%)
32.50% (G:7.20% B:0.41%)
 
 63: Cannot Move 
Pip=127-167
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.349
Player:
Opponent:
20.37% (G:4.16% B:0.25%)
79.63% (G:61.22% B:1.83%)
 
 21: 24/23 10/8 
Pip=127-167
1.xgXG Roller++13/11 3/2eq: +1.195
Player:
Opponent:
74.82% (G:55.44% B:1.80%)
25.18% (G:5.70% B:0.34%)
2.XG Roller++13/11 10/9eq: +1.185 (-0.010)
Player:
Opponent:
74.82% (G:54.72% B:1.82%)
25.18% (G:5.74% B:0.32%)
3.XG Roller++24/23 13/11eq: +1.185 (-0.010)
Player:
Opponent:
74.77% (G:54.70% B:1.88%)
25.23% (G:5.60% B:0.30%)
4.playedXG Roller++24/23 10/8eq: +1.183 (-0.012)
Player:
Opponent:
74.67% (G:53.01% B:1.70%)
25.33% (G:5.41% B:0.25%)
5.XG Roller++10/8 3/2eq: +1.156 (-0.039)
Player:
Opponent:
73.91% (G:52.87% B:1.57%)
26.09% (G:5.84% B:0.31%)
 
 33: Cannot Move 
Pip=124-167
1.played3-plyCannot Moveeq: -1.497
Player:
Opponent:
16.14% (G:3.10% B:0.15%)
83.86% (G:68.04% B:1.88%)
 
 63: 13/10 8/2 
Pip=124-167
1.playedXG Roller++13/10 8/2eq: +1.725
Player:
Opponent:
89.53% (G:78.36% B:2.70%)
10.47% (G:1.45% B:0.06%)
2.XG Roller++23/20 8/2eq: +1.719 (-0.006)
Player:
Opponent:
89.64% (G:76.78% B:2.57%)
10.36% (G:1.39% B:0.06%)
3.XG Roller++24/21 8/2eq: +1.699 (-0.026)
Player:
Opponent:
89.11% (G:75.18% B:2.48%)
10.89% (G:1.46% B:0.06%)
4.4-ply23/14* eq: +1.410 (-0.315)
Player:
Opponent:
81.50% (G:62.21% B:2.09%)
18.50% (G:3.29% B:0.17%)
5.4-ply23/20 13/7eq: +1.404 (-0.321)
Player:
Opponent:
81.16% (G:63.69% B:2.06%)
18.84% (G:3.68% B:0.18%)
 
 55: Bar/15*(2)  
Pip=115-167
1.playedXG Roller++Bar/15*(2) eq: -0.249
Player:
Opponent:
46.23% (G:7.37% B:0.33%)
53.77% (G:18.87% B:0.15%)
2.XG Roller++Bar/20(2) 6/1*(2) eq: -0.319 (-0.070)
Player:
Opponent:
42.45% (G:9.28% B:0.27%)
57.55% (G:16.87% B:0.24%)
3.4-plyBar/20(2) 13/8 11/6eq: -0.548 (-0.300)
Player:
Opponent:
37.77% (G:6.79% B:0.30%)
62.23% (G:16.34% B:0.21%)
4.4-plyBar/20(2) 13/8(2)eq: -0.563 (-0.315)
Player:
Opponent:
36.84% (G:6.54% B:0.28%)
63.16% (G:19.13% B:0.24%)
5.3-plyBar/20 Bar/15* 15/10eq: -0.685 (-0.437)
Player:
Opponent:
39.80% (G:8.11% B:0.40%)
60.20% (G:33.54% B:0.64%)
 
 No double 
Pip=130-147
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 53.84% (G:18.84% B:0.15%) 54.10% (G:18.29% B:0.16%)
  Opponent Winning Chances: 46.16% (G:7.41% B:0.31%) 45.90% (G:7.27% B:0.31%)
  Cubeless Equities +0.203 +0.431
Cubeful Equities
played No double:+0.252
     Double/Take:+0.059 (-0.193)
     Double/Pass:+1.000 (+0.748)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.0%
 
 32: Bar/22 23/21 
Pip=130-147
1.playedXG Roller++Bar/22 23/21eq: +0.185
Player:
Opponent:
51.88% (G:16.99% B:0.08%)
48.12% (G:7.97% B:0.33%)
2.XG Roller++Bar/20eq: +0.168 (-0.017)
Player:
Opponent:
51.19% (G:17.20% B:0.09%)
48.81% (G:8.15% B:0.36%)
3.XG Roller++Bar/22 24/22eq: +0.027 (-0.158)
Player:
Opponent:
48.97% (G:15.24% B:0.08%)
51.03% (G:8.32% B:0.34%)
4.XG Roller++Bar/23 24/21eq: +0.023 (-0.162)
Player:
Opponent:
48.64% (G:16.69% B:0.10%)
51.36% (G:8.60% B:0.37%)
5.3-plyBar/22 13/11eq: -0.137 (-0.322)
Player:
Opponent:
44.07% (G:15.47% B:0.22%)
55.93% (G:10.80% B:0.63%)
 
 51: 15/10 11/10 
Pip=125-147
1.played4-ply15/10 11/10eq: -0.836
Player:
Opponent:
36.49% (G:4.68% B:0.27%)
63.51% (G:28.90% B:0.15%)
2.4-ply13/8 11/10eq: -1.000 (-0.164)
Player:
Opponent:
34.34% (G:5.00% B:0.24%)
65.66% (G:32.27% B:0.19%)
3.4-ply11/10 6/1* eq: -1.000 (-0.164)
Player:
Opponent:
31.91% (G:5.17% B:0.22%)
68.09% (G:38.79% B:0.33%)
4.4-ply8/3* 3/2eq: -1.000 (-0.164)
Player:
Opponent:
30.33% (G:5.15% B:0.25%)
69.67% (G:41.98% B:0.44%)
5.4-ply11/5eq: -1.000 (-0.164)
Player:
Opponent:
28.80% (G:4.78% B:0.25%)
71.20% (G:40.34% B:0.22%)
 
 Double/Pass 
Pip=125-141
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 63.24% (G:28.37% B:0.16%) 63.28% (G:28.39% B:0.17%)
  Opponent Winning Chances: 36.76% (G:4.98% B:0.23%) 36.72% (G:4.87% B:0.23%)
  Cubeless Equities +0.527 +1.118
Cubeful Equities
     No double:+0.609 (-0.213)
xg Double/Take:+0.821
played Double/Pass:+1.000 (+0.179)
 
Best Cube action: Double / Take
 
 Wins 1pt. 

Game Summary:

Γιώργος Ντισλής  Category Τάσος Μανιάτης 
World Class (-0.0052) Total Error Casual Player (-0.0447)
World Champ. (-0.0018) Checker Play World Champ. (+0.0000)
World Class (-0.0099) Cube Play Distracted (-0.1786)
2.59 Performance Rating 22.33
0 Move Errors 0
-0.012(-0.07%) Equity lost (cost) +0.000
     
1 Double Errors 0
-0.050(-0.27%) Equity lost (cost) +0.000
     
0 Take Errors 1(1)
+0.000 Equity lost (cost) -0.179(-0.98%)
     
1 Total Error 1(1)
-0.062(-0.34%) Equity lost (cost) -0.179(-0.98%)
     
5 Jokers 1
+0.900(+4.93%) Luck -0.900(-4.93%)

 Game 7

13 point match, Score is Γιώργος Ντισλής: 6, Τάσος Μανιάτης: 5

 
 64: 24/18 13/9 
Pip=167-167
1.playedBook124/18 13/9eq: -0.044
Player:
Opponent:
50.28% (G:14.09% B:0.80%)
49.72% (G:14.02% B:0.65%)
Conf.: ± 0.004 (-0.047...-0.040) - [91.5%]
2.Book124/14eq: -0.048 (-0.004)
Player:
Opponent:
50.52% (G:12.56% B:0.70%)
49.48% (G:13.67% B:0.53%)
Conf.: ± 0.004 (-0.051...-0.044) - [6.7%]
3.Book18/2 6/2eq: -0.049 (-0.005)
Player:
Opponent:
49.61% (G:16.47% B:1.06%)
50.39% (G:14.71% B:0.72%)
Conf.: ± 0.004 (-0.053...-0.045) - [1.8%]
4.Book224/20 13/7eq: -0.124 (-0.081)
Player:
Opponent:
48.31% (G:12.95% B:0.61%)
51.69% (G:13.83% B:0.59%)
5.Book224/20 24/18eq: -0.131 (-0.087)
Player:
Opponent:
48.80% (G:11.24% B:0.49%)
51.20% (G:14.40% B:0.50%)
 
1 Generated by Steven Carey on 31-Jul-12 using eXtreme Gammon 2.00
23328 Games rolled with Variance Reduction.
Dice Seed: 19
Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller

2 Generated by GameSite 2000, Ltd on 21-May-11 using eXtreme Gammon 2.00
Analyzed in XG Roller++
 
 62: 24/16*  
Pip=157-167
1.playedXG Roller++24/16* eq: +0.147
Player:
Opponent:
52.42% (G:12.73% B:0.53%)
47.58% (G:11.66% B:0.43%)
2.XG Roller++24/22 13/7* eq: +0.030 (-0.117)
Player:
Opponent:
49.38% (G:13.22% B:0.57%)
50.62% (G:13.63% B:0.61%)
3.XG Roller++13/11 13/7* eq: -0.005 (-0.152)
Player:
Opponent:
48.55% (G:13.72% B:0.60%)
51.45% (G:14.92% B:0.91%)
4.4-ply13/7* 7/5eq: -0.048 (-0.195)
Player:
Opponent:
47.53% (G:13.04% B:0.59%)
52.47% (G:15.00% B:0.90%)
5.4-ply13/7* 8/6eq: -0.121 (-0.268)
Player:
Opponent:
45.68% (G:12.51% B:0.57%)
54.32% (G:15.70% B:0.93%)
 
 43: Bar/22 13/9*  
Pip=173-159
1.xgXG Roller++Bar/18eq: -0.059
Player:
Opponent:
49.16% (G:11.72% B:0.33%)
50.84% (G:10.75% B:0.37%)
2.playedXG Roller++Bar/22 13/9* eq: -0.101 (-0.042)
Player:
Opponent:
49.01% (G:13.07% B:0.58%)
50.99% (G:14.07% B:0.70%)
3.XG Roller++Bar/21 24/21eq: -0.221 (-0.162)
Player:
Opponent:
44.65% (G:9.69% B:0.31%)
55.35% (G:10.17% B:0.33%)
4.4-plyBar/22 24/20eq: -0.355 (-0.296)
Player:
Opponent:
43.01% (G:10.16% B:0.44%)
56.99% (G:16.63% B:0.76%)
5.4-plyBar/21 18/15eq: -0.358 (-0.299)
Player:
Opponent:
42.75% (G:10.03% B:0.38%)
57.25% (G:15.79% B:0.79%)
 
 51: Bar/20 8/7*  
Pip=166-168
1.playedXG Roller++Bar/20 8/7* eq: +0.032
Player:
Opponent:
49.44% (G:13.82% B:0.71%)
50.56% (G:14.14% B:0.70%)
2.XG Roller++Bar/20 24/23eq: -0.088 (-0.120)
Player:
Opponent:
46.74% (G:11.72% B:0.50%)
53.26% (G:14.55% B:0.57%)
3.XG Roller++Bar/24 13/8eq: -0.089 (-0.122)
Player:
Opponent:
46.64% (G:12.44% B:0.48%)
53.36% (G:15.02% B:0.72%)
4.XG Roller++Bar/24 6/1* eq: -0.125 (-0.157)
Player:
Opponent:
45.77% (G:12.33% B:0.44%)
54.23% (G:15.62% B:0.80%)
5.4-plyBar/24 8/3* eq: -0.149 (-0.181)
Player:
Opponent:
45.27% (G:11.94% B:0.52%)
54.73% (G:16.24% B:0.99%)
 
 53: Bar/20 8/5*  
Pip=173-162
1.playedXG Roller++Bar/20 8/5* eq: -0.222
Player:
Opponent:
46.77% (G:13.03% B:0.63%)
53.23% (G:17.08% B:1.18%)
2.XG Roller++Bar/22 13/8eq: -0.240 (-0.018)
Player:
Opponent:
45.14% (G:12.24% B:0.47%)
54.86% (G:14.47% B:0.64%)
3.XG Roller++Bar/22 9/4eq: -0.253 (-0.031)
Player:
Opponent:
44.96% (G:11.01% B:0.41%)
55.04% (G:14.08% B:0.61%)
4.XG Roller++Bar/22 6/1* eq: -0.317 (-0.095)
Player:
Opponent:
44.03% (G:10.99% B:0.35%)
55.97% (G:15.94% B:0.79%)
5.XG Roller++Bar/20 24/21eq: -0.324 (-0.102)
Player:
Opponent:
43.96% (G:10.87% B:0.46%)
56.04% (G:16.65% B:0.93%)
 
 62: Bar/23 13/7 
Pip=165-167
1.played4-plyBar/23 13/7eq: +0.014
Player:
Opponent:
49.52% (G:12.79% B:0.64%)
50.48% (G:14.98% B:0.62%)
2.4-plyBar/23 7/1* eq: -0.205 (-0.219)
Player:
Opponent:
44.15% (G:11.82% B:0.48%)
55.85% (G:17.91% B:0.81%)
3.4-plyBar/23 24/18eq: -0.277 (-0.291)
Player:
Opponent:
43.40% (G:10.69% B:0.54%)
56.60% (G:20.63% B:1.04%)
4.2-plyBar/23 8/2eq: -0.693 (-0.707)
Player:
Opponent:
34.50% (G:7.74% B:0.33%)
65.50% (G:28.77% B:2.88%)
 
 63: 8/5 8/2*  
Pip=165-159
1.playedXG Roller++8/5 8/2* eq: -0.240
Player:
Opponent:
45.51% (G:13.65% B:0.48%)
54.49% (G:16.24% B:1.11%)
2.XG Roller++8/2* 5/2eq: -0.256 (-0.016)
Player:
Opponent:
44.48% (G:14.14% B:0.50%)
55.52% (G:15.65% B:1.04%)
3.XG Roller++9/3 6/3eq: -0.340 (-0.100)
Player:
Opponent:
43.52% (G:12.06% B:0.58%)
56.48% (G:17.65% B:1.08%)
4.XG Roller++20/14 8/5eq: -0.383 (-0.143)
Player:
Opponent:
43.11% (G:12.69% B:0.55%)
56.89% (G:19.81% B:1.69%)
5.4-ply22/16 8/5eq: -0.428 (-0.188)
Player:
Opponent:
42.26% (G:12.51% B:0.70%)
57.74% (G:21.76% B:1.98%)
 
 No double 
Pip=156-161
Analyzed in XG Roller++ No double Double/Take
  Player Winning Chances: 54.45% (G:16.03% B:1.10%) 54.48% (G:16.03% B:1.15%)
  Opponent Winning Chances: 45.55% (G:13.75% B:0.50%) 45.52% (G:13.62% B:0.48%)
  Cubeless Equities +0.122 +0.292
Cubeful Equities
played No double:+0.238
     Double/Take:+0.041 (-0.197)
     Double/Pass:+1.000 (+0.762)
 
Best Cube action: No double / Take
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 17.1%
 
 42: Bar/23* 13/9 
Pip=156-161
1.playedXG Roller++Bar/23* 13/9eq: +0.141
Player:
Opponent:
52.14% (G:14.84% B:0.85%)
47.86% (G:14.15% B:0.65%)
2.XG Roller++Bar/23* 7/3* eq: +0.086 (-0.055)
Player:
Opponent:
50.20% (G:16.88% B:1.30%)
49.80% (G:15.93% B:0.90%)
3.XG Roller++Bar/23* 6/2eq: +0.086 (-0.055)
Player:
Opponent:
51.23% (G:13.75% B:0.69%)
48.77% (G:14.45% B:0.64%)
4.4-plyBar/21 24/22eq: -0.060 (-0.201)
Player:
Opponent:
48.67% (G:11.71% B:0.66%)
51.33% (G:17.52% B:0.53%)
5.4-plyBar/21 13/11eq: -0.103 (-0.244)
Player:
Opponent:
47.78% (G:12.79% B:0.81%)
52.22% (G:19.51% B:1.01%)
 
 42: Bar/23 20/16*  
Pip=179-155
1.playedXG Roller++Bar/23 20/16* eq: -0.140
Player:
Opponent:
48.10% (G:14.22% B:0.68%)
51.90% (G:15.85% B:1.01%)
2.XG Roller++