Διαδικτυακά πρωταθλήματα: Αιτήσεις Συμμετοχής - Πρόγραμμα - ΒαθμολογίεςΤο site μας βρίσκεται υπό αναβάθμιση.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγες ημέρες.

Κλήση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Posted in Νέα

Κατόπιν παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ΧΙΙΙ του καταστατικού τη διοίκηση του

σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Η Διοικούσα επιτροπή που ορίστηκε αποτελείται από τους:

1. Θανόπουλο Παύλο

2. Χιωτίνη Κώστα

3. Δίκαρο Νίκο

 

Η επιτροπή, σύμφωνα με το καταστατικό και ιδιαίτερα τα αρ. 11, παρ ΙΙΙ, V, VI, αρ. 12 και αρ. 14, παρ XIII του,

καλεί τα τακτικά μέλη του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00,

στον MindGames A.O. (Ευριπίδου 11 & Κεφαλληνίας, Χολαργός) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού και απολογισμού δραστηριοτήτων της  περιόδου που μεσολάβησε από την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνες.

2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Η Γενική Συνέλευση και οι επαναληπτικές αυτής σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, συγκαλούνται στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα ως εξής:

* Ώρα 13:00 π.μ. (ποσοστό απαιτούμενο για την απαρτία 1/2 των ταμειακώς ενήμερων μελών).

* Ώρα 13:10 π.μ. (ποσοστό απαιτούμενο για την απαρτία 2/5 των ταμειακώς ενήμερων μελών).

* Ώρα 13:20 π.μ. (τουλάχιστον δέκα -10- μέλη).

 

Ενημερώνουμε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσης η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της περιόδου 2016-2017, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:30. Η γενική συνέλευση θα ξεκινήσει στις 13:00, μετά το πέρας του πρώτου γύρου. Δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα Ταμειακώς Ενήμερα μέλη του Σωματείου.

 

Ως τέτοια ορίζονται:

 

    Αυτά που έχουν πληρώσει τα 20 ευρώ της εφ' όρου ζωής συνδρομής στην Ομοσπονδία και:

  • Είτε έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή της περιόδου 2016-2017
  • Είτε έχουν παραστεί σε μία τουλάχιστον διοργάνωση κατά το ημερολογιακό έτος 2016 και έχουν πληρώσει την τμηματική συνδρομή που αφορά τη διοργάνωση αυτή.
  • Είτε καταβάλλουν εφ' άπαξ ποσό 10 ευρώ στην Ομοσπονδία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μέχρι την Πέμπτη 06/10/2016 και ώρα 23:59

είτε μέσω e-mailστις διευθύνσεις :

 

1. info@bgfed.gr

2. grbgfederation1@gmail.com

 

είτε εγγράφως σε κάποιο απ' τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Τέλος, στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται εάν το επιθυμούν και τα έκτακτα και επίτιμα μέλη με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 Η Διοικούσα Επιτροπή   

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes